czwartek 21 listopada 2019     Albert, Janusz, Konrad
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
60 punktów sesji
Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że Przewodniczący Rady Miasta zwołał LIV sesję na dzień 25 października 2017 r. o godz.15.30 w sali narad (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Sikorskiego 3-4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe.
4. Sprawozdanie z realizacji miejskich inwestycji. Bieżąca informacja na temat wdrożenia ZIT.
5. Prezentacja koncepcji projektowej hali widowiskowo-sportowej.
6. Prezentacja koncepcji projektowej stadionu lekkoatletycznego.
7. Informacja w sprawie potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp. – druk nr 659.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. - druk nr 660.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp. – druk nr 661.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp. - druk nr 662.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 6
w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 6
z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego w Gorzowie Wlkp.
i dotychczasowe Gimnazjum nr 6 w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego w Gorzowie Wlkp. – 663.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. - druk nr 664.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. – druk nr 665.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Gorzowie Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego – druk nr 666.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzowie Wlkp.
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzowie Wlkp. - druk nr 667.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wlkp. i dotychczasowe Gimnazjum nr 13 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami sportowymi w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wlkp. – druk nr 668.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 669.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. – druk nr 670.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 671.
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 672.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 18 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 18 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 673.
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 20 w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp. i dotychczasowe Gimnazjum nr 20 z oddziałami integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp. – druk nr 674.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Sportowymi im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wlkp. i dotychczasowe Gimnazjum nr 21 z oddziałami integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Sportowymi im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wlkp. – druk nr 675.
26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 676.
27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 677.
28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskim - druk nr 678.
29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 679.
30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 680.
31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 681.
32. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 682.
33. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 683.
34. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018 – druk nr 653.
35. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 – druk nr 654.
36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ul. 30 Stycznia – druk nr 655.
37. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – druk nr 656.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – druk nr 657.
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ul. Niwickiej – druk nr 658.
40. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej – druk nr 696.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 684.
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 685.
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 686.
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 687.
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2017-2031 – druk nr 688.
46. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 – druk nr 689.
47. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta” – druk nr 690.
48. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Małorolnych” – druk nr 691.
49. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Gwiaździstej” – druk nr 692.
50. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i budowa schodów oraz chodnika ul. Matejki i Fredry” – druk nr 693.
51. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Sosnowej” – druk nr 694.
52. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja nowo nabytych nieruchomości” – druk nr 695.
53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – druk nr 651.
54. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 652.
55. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Związku Celowego Gmin MG-6 – druk nr 650.
56. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
57. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta (za III kwartał 2017 r.)
58. Przyjęcie protokołu z LI, LII i LIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
59. Sprawy różne, wolne wnioski.
60. Zakończenie obrad.

UM

19 października 2017 21:32, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Mają najpiękniejsze ogrody i balkony
Znamy już nazwiska gorzowian, którzy wzorowo dbają o swoje najbliższe otoczenie. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa podsumowali, ogłoszone wiosną ... <czytaj dalej>
Dodatkowe miejsca w przedszkolu
25 dzieci trzy i czteroletnich znajdzie opiekę w nowym punkcie przedszkolnym, który powstaje przy Przedszkolu Miejskim nr 2, w obiekcie ... <czytaj dalej>
Zamknięcie skrzyżowania Kazimierza Wielkiego z Okrzei

W czwartek (21 listopada) od godziny 9, wykonawca przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego zaplanował zamknięcie skrzyżowania tej ulicy z Okrzei. Utrudnienia ... <czytaj dalej>
Nie będzie deptaka w rejonie Hawelańskiej, ale...
Gorzów zasługuje na to, aby mieć prawdziwe centrum - to główna idea projektu "Centrum Gorzowa od-nowa". W piątek (15 listopada) ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Mazan Piotr Obróbka Metali

ul. Dowbór-Muśnickiego 22 m. 7, Gorzów Wlkp.
tel. 508 614 754
branża: Metale - obróbka <czytaj dalej>
Szyjkowski Jarosław Tłumacz

ul. Kazimierza Wielkiego 65 b lok. 1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 723 16 37
branża: Tłumacze <czytaj dalej>
"Pierrot" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Krok

ul. Marcinkowskiego 90, Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 00 88
branża: Bielizna - detal <czytaj dalej>

Mają najpiękniejsze ogrody i balkony
Znamy już nazwiska gorzowian, którzy wzorowo dbają o swoje najbliższe ... <czytaj dalej>
Do Gorzowa wrócił
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J. S. Bacha

W Filharmonii Gorzowskiej odbędzie się Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. J.S. ... <czytaj dalej>
Nowoczesne studio, nowa ramówka i godzina nadawania

Nie ma już telewizji Teletop. 18 listopada o 18.00 oficjalnie ... <czytaj dalej>
Radosław Wróblewski wyróżniony
Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego Odznaką Za Zasługi dla ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« listopad 2019 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
By rozbrzmiewały oklaski... - refleksje po XXXVI Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych
Zakończyły się XXXVI Gorzowskie Spotkania Teatralne. Od 10 do 16 listopada obejrzeliśmy siedem spektakli. Było różnorodnie, z publicznością, która wypełniła widownię po brzegi. No, może poza jednym. Może nawet najlepszym. Listopadowe ... <czytaj dalej>
Przedszkolaki nauczą mycia rąk
Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego <czytaj dalej>
Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 1f.jpg
Hanna Kaup:
Pomaganie ma sens
Z Fundacją Arka Bydgoszcz jestem związana od 15 lat. W ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Radosny sezon grzybowy
Choć wielu prorokowało, że z powodu suchego lata w lasach ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Opieka nad osobą po udarze mózgu to także troska o siebie
Kiedy bliską osobę dotknie choroba neurologiczna, szereg obowiązków i trudności ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Tajemnice lotów transferowych
Linie lotnicze zazwyczaj nie oferują bezpośrednich lotów do odległych zakątków ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_3351:
Ania powodzenia i wszystkiego najlepszego dla nowej telewizji. Służę pomocą z Sulęcina

Ryszard Waldun <czytaj dalej>
Anonim_1617:
tvn chyba dał kase żeby owładnąć rynek medialny Gorzowa bo tvpis buduje tu siedzibę <czytaj dalej>
Anonim_5343:
niech będzie sobie ta "telewizja" taka przaśna fajna powiatowa...taka fsamraz na miarę miasteczka G.od 17.30 ramówka a do 17.30 plansza <czytaj dalej>
Anonim_9872:
kluwak to wlasciciel portalu gorzowianinm dziennikarz tvnu. <czytaj dalej>
Anonim_7232:
Prezydent na posła. Taka będzie wizja nowej telewizji. Nie po to Ktoś przejął telewizję we współpracy z byłym doradcą. Pan Adam ma większe <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej