wtorek 7 lipca 2020     Cyryl, Metody, Estera
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
60 punktów sesji
Wydział Organizacyjny - Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że Przewodniczący Rady Miasta zwołał LIV sesję na dzień 25 października 2017 r. o godz.15.30 w sali narad (niski parter) Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Sikorskiego 3-4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi; oświadczenia klubowe.
4. Sprawozdanie z realizacji miejskich inwestycji. Bieżąca informacja na temat wdrożenia ZIT.
5. Prezentacja koncepcji projektowej hali widowiskowo-sportowej.
6. Prezentacja koncepcji projektowej stadionu lekkoatletycznego.
7. Informacja w sprawie potrzeb Sądu Rejonowego w zakresie wykonywania pracy przez skazanych oraz o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej w Gorzowie Wlkp. – druk nr 659.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp.
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wlkp. - druk nr 660.
11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Gorzowie Wlkp. – druk nr 661.
12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 im. Bohaterów 12 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Gorzowie Wlkp. - druk nr 662.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 6
w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 6
z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego w Gorzowie Wlkp.
i dotychczasowe Gimnazjum nr 6 w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 z Oddziałami Sportowymi im. Władysława Broniewskiego w Gorzowie Wlkp. – 663.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Gorzowie Wlkp. - druk nr 664.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. – druk nr 665.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Gorzowie Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego – druk nr 666.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzowie Wlkp.
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzowie Wlkp. - druk nr 667.
18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wlkp. i dotychczasowe Gimnazjum nr 13 z oddziałami integracyjnymi i oddziałami sportowymi w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi im. Arkadego Fiedlera w Gorzowie Wlkp. – druk nr 668.
19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 669.
20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Wojska Polskiego w Gorzowie Wlkp. – druk nr 670.
21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp. wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp., w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Piłsudskiego w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 671.
22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wlkp., wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami Sportowymi im. Adama Mickiewicza w Gorzowie Wlkp., wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. – druk nr 672.
23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 18 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 18 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 673.
24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 20 w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp. i dotychczasowe Gimnazjum nr 20 z oddziałami integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp. – druk nr 674.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 21 w Gorzowie Wlkp., w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Sportowymi im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wlkp. i dotychczasowe Gimnazjum nr 21 z oddziałami integracyjnymi w Gorzowie Wlkp. w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i z Oddziałami Sportowymi im. Orląt Lwowskich w Gorzowie Wlkp. – druk nr 675.
26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 676.
27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 677.
28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Odzieżowych w Gorzowie Wielkopolskim - druk nr 678.
29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 679.
30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 im. Majora Henryka Sucharskiego w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 680.
31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia nr 9 w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 681.
32. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 14 im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 682.
33. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy im. Ambasadorów Praw Człowieka w Gorzowie Wielkopolskim, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim – druk nr 683.
34. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018 – druk nr 653.
35. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 – druk nr 654.
36. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ul. 30 Stycznia – druk nr 655.
37. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – druk nr 656.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – druk nr 657.
39. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego w rejonie ul. Niwickiej – druk nr 658.
40. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego na północ od ul. Kostrzyńskiej – druk nr 696.
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 684.
42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 685.
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 686.
44. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok miasta Gorzowa Wlkp. – druk nr 687.
45. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2017-2031 – druk nr 688.
46. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 – druk nr 689.
47. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta” – druk nr 690.
48. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Małorolnych” – druk nr 691.
49. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Gwiaździstej” – druk nr 692.
50. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i budowa schodów oraz chodnika ul. Matejki i Fredry” – druk nr 693.
51. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ul. Sosnowej” – druk nr 694.
52. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2018 na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja nowo nabytych nieruchomości” – druk nr 695.
53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji – druk nr 651.
54. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi – druk nr 652.
55. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta Gorzowa Wlkp. do Związku Celowego Gmin MG-6 – druk nr 650.
56. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
57. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta (za III kwartał 2017 r.)
58. Przyjęcie protokołu z LI, LII i LIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
59. Sprawy różne, wolne wnioski.
60. Zakończenie obrad.

UM

19 października 2017 21:32, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
UE znosi ograniczenia w podróżowaniu

30 czerwca Rada Unii Europejskiej przyjęła zalecenie o stopniowym znoszeniu tymczasowych ograniczeń dotyczących innych niż niezbędne podróży do UE, z ... <czytaj dalej>
Gorzów on Tour
Na wakacje Gorzów wyrusza w trasę. Będzie się prezentował mieszkańcom regionu ze swoich najlepszych stron. W każdy wakacyjny wtorek, od ... <czytaj dalej>
Trzy nowe karetki dla Gorzowa
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wzbogaciła się trzy nowoczesne, w pełni wyposażone ambulanse. Dwa z nich zakupione zostały w ramach programu ... <czytaj dalej>
Gorzów za dziesięć lat
Rozpoczynają się prace nad Strategią Rozwoju Miasta 2030. O tym jakie będzie miasto zdecydują mieszkańcy, naukowcy i fachowcy działający w obszarach ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Bierecki Andrzej Gospodarstwo Rolne

ul. Stilonowa 27 lok. 20, Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 37 08
branża: Mięso, wędliny - detal <czytaj dalej>
"Sante" S.C. Szymon Surdacki Maciej Żurowski

ul. Lutycka 5, Gorzów Wlkp.
tel. 724 667 105
branża: Restauracje <czytaj dalej>
"Krakus" Mirosław Krakuski

ul. Władysława Łokietka 35 m. 7, Gorzów Wlkp.
tel.
branża: Budowlane usługi - wykańczanie wnętrz <czytaj dalej>

UE znosi ograniczenia w podróżowaniu

30 czerwca Rada Unii Europejskiej przyjęła zalecenie o stopniowym znoszeniu ... <czytaj dalej>
Po 100 dniach wraca kino Helios
Po ponad 100 dniach przerwy kina sieci Helios ponownie czekają ... <czytaj dalej>
Trzy nowe karetki dla Gorzowa
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wzbogaciła się trzy nowoczesne, w pełni ... <czytaj dalej>
POZ znów działa
Znów można korzystać z usług medycznych świadczonych w gabinetach nocnej ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« lipiec 2020 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Fiasko walki o kasę za społeczną funkcję
Gorzowscy radni tak uradzili, że Wojewoda Lubuski uchylił kwietniową ustawę w całości. Czego dotyczyła? Diety za nieobecność na sesji w przypadku choroby radnego. I choć radna Marta Bejnar-Bejnarowicz z klubu ... <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>
Jakie są nasze Smaki Regionów
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Organizuje go <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 9b.jpg
Hanna Kaup:
6VI2020 - nieszczęście na własne żądanie
6VI2020. Od kilku dni obserwuję budowę domku jednorodzinnego. To, jak pracują ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
5VII2020 - by zieleń w betonie nie umarła
5VII2020. Coraz częściej mówimy o zmianie klimatu, o upalnych latach i ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Relacja córki z ojcem
Córeczka tatusia – choć niektórym to określenie kojarzy się negatywnie, ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Kardiolodzy apelują: Chroń życie!
NIE#zostańwdomu z zawałem!
W dobie epidemii SARS-CoV-2 liczba zabiegów kardiologii interwencyjnej spadła nawet ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_1285:
Pisze i mówi się "tramwaj". Nie martw się, jeszcze się nauczysz. <czytaj dalej>
Anonim_8682:
Trzaskowski, homoseksualiści będą na ciebie głosować. Było trzeba przyjechać na debatę. <czytaj dalej>
Anonim_4366:
Trasy na zawarcie nigdy jmnie bedzie bo po to TJ postawil dominante zeby nigdy nie bylo mozna tam zrobic. I zeby gorzowianie z buta tlumnie lazili od <czytaj dalej>
Anonim_4366:
W deugim rzucie gdy miastu przybeda srodki mialy byc zakuopi9ne jazz duo albo inny rodzaj tranwaiku nowoczesny. Tatey byly tynczasowo dla zapewnienia <czytaj dalej>
Anonim_4366:
Politykow nie zabraklo na uruchimieniu tranwaika. Wszystkie geby pomitykow musialy zbrylowac w mediach. Tak to oni zrobili tranwaje. Ręki do tego nie <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej