poniedziałek 28 września 2020     Marek, Wacław
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Kolejne ciało doradcze Prezydenta
– Rada Pożytku Publicznego

eGorzowska - 5057_H82rlmJRzh0ECechQOv0.jpg

W Gorzowie działa Rada Działalności Pożytku Publicznego. To organ opiniotwórczy i doradczy Prezydenta miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Gorzowska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Została powołana do życia uchwałą Rady Miasta w końcu 2013 r.
– Rada ma być swoistym pomostem komunikacyjnym między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. Jest potrzebna nie tylko w sprawach udzielania konsultacji, ale też rozwiązywania konfliktów – powiedziała przewodnicząca Anita Łukowiak.

7 kwietnia na spotkaniu w Wydziale Spraw Społecznych rada przyjęła Kodeks etyczny i zaplanowała najbliższe działania.

Zgodnie z założeniami powinna spotykać się przynajmniej raz na kwartał lub w razie potrzeby. Wszystko wskazuje na to, że te będą większe, bo na roboczym spotkaniu 7 kwietnia już zaplanowano kolejne. Ma się odbyć w drugiej połowie maja. To pomysł Urszuli Niemirowskiej, która zaproponowała:
– Pracujemy dla samorządu lokalnego. Mamy wiele organizacji pozarządowych. Potrzeby są ogromne. Powinniśmy je poznać, dlatego uważam, że trzeba zaprosić na spotkanie wszystkich przedstawicieli OPP i reprezentantów miasta. Tylko takie wspólne działanie przyniesie efekty naszej dwuletniej kadencji.

Spotkanie ma być otwarte i wychodzić naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, które już zgłaszają się do rady z wieloma sprawami. Wkrótce na oficjalnej stronie Gorzowa ma się pojawić specjalna zakładka, a w niej wszystkie informacje na temat nowego ciała doradczego Prezydenta.

Jako pierwsi publikujemy Skład GRDPP na I kadencję oraz przyjeęty Kodeks etyczny.

Skład Rady:
I. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1. Magdalena Brogowska 2. Marzanna Chylicka 3. Maria Głatka 4. Anita Łukowiak 5. Urszula Niemirowska 6. Maria Rossa
II. Przedstawicie Rady Miasta:
1. Grażyna Ćwiklińska 2. Jerzy Antczak
III. Przedstawiciele Prezydenta Miasta:
1. Monika Józwa – Wydział Spraw Społecznych 2. Michał Rajkowski – Wydział Sportu i Turystyki


Kodeks etyczny członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Preambuła
Poniższy kodeks etyczny przyjmujemy za wzór dla wszystkich członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP), którzy w swojej służbie publicznej winni kierować się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi oraz troską o dobro i pomyślność współpracy międzysektorowej.
Celem kodeksu jest określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać członkowie GRDPP, wypełniając swoje obowiązki. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez każdego członka Rady.
§ 1. ZASADY OGÓLNE:
1. Kodeks wyznacza zasady postępowania członków GRDPP w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
2. Członkowie GRDPP zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych, z uwzględnieniem interesu wspólnoty samorządowej oraz interesu mieszkańców. W szczególności powinni działać zgodnie z zasadami:
1) praworządności;
2) bezstronności i bezinteresowności;
3) uczciwości i rzetelności;
4) odpowiedzialności;
5) jawności;
6) godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji członka GRDPP.
§ 2. ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI:
1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od członków GRDPP poszanowania istniejącego porządku prawnego oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty lub reprezentowanej przez siebie organizacji.
2. Członek GRDPP pełni funkcję w ramach prawa i działa zgodnie z prawem.
3. Członek GRDPP działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzi do pogłębienia zaufania mieszkańców, organizacji i samorządu do Rady.
§ 3. ZASADA BEZSTRONNOŚCI I BEZINTERESOWNOŚCI:
Członek GRDPP:
1) działa bezstronnie i bezinteresownie;
2) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty lub reprezentowanej przez siebie organizacji;
3) kieruje się wspólnym interesem, nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych w czasie kadencji, ani po jej zakończeniu z tytułu sprawowanej funkcji, nie działa w prywatnym interesie osób lub grupy osób;
4) nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu;
5) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa.
§ 4. ZASADA UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI:
Członek GRDPP:
1) pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie z poszanowaniem godności innych;
2) na czas prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawach karnych, finansowych, podatkowych, gospodarczych winien wyłączyć się z pracy Rady do czasu wyjaśnienia przez organ, który prowadzi sprawę lub strony, której sprawa dotyczy.
§ 5. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Członek GRDPP jest moralnie odpowiedzialny przed całą wspólnotą samorządową w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym za podejmowane działania i decyzje.
§ 6. ZASADA JAWNOŚCI:
1. Członek GRDPP udziela mieszkańcom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz wspólnoty, którą reprezentuje.
2. Działalność GRDPP jest jawna. Każda zainteresowana osoba może mieć wgląd w zatwierdzone dokumenty i przyjęte stanowiska Rady.
§ 7. ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA PRZY WYKONYWANIU FUNKCJI CZŁONKÓW GRDPP
Członek GRDPP:
1) w kontaktach z mieszkańcami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, cechuje się wysoką kulturą osobistą, dba o dobre stosunki międzyludzkie;
2) traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej i Miasta Gorzowa Wlkp.;
3) swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy jej wizerunek.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Członkowie GRDPP dbać będą o zgodność deklarowanych zasad z podejmowanymi decyzjami i działaniami.

Tekst i foto Hanna Kaup
kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 1/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 2/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 3/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 4/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 5/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 6/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 7/7
 


8 kwietnia 2014 21:24, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Proszę napisać co i za ile ?
Anonim_6694, 09.04.2014, 10:29, 62.152.147.23 ##

"...Kodeks etyczny członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego..." Czyli jest to specjalna etyka? Inaczej członkowie gotowi być nieetyczni? Nie wystarczy aby byli uczciwi i obiektywni? Konieczne było zapewnienie ze się nie jest krętaczem?
Anonim_4267, 09.04.2014, 10:38, 78.8.25.82 ##

" w kontaktach z mieszkańcami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy" - biada nie mieszkańcom! O Falubazie nie wspomnę!!!
Anonim_1529, 09.04.2014, 13:42, 78.8.219.50 ##

"...nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych..." - nie kradnie w sklepach i nie zabiera dzieciom zabawek w piaskownicy. Nie szcza po bramach i na wycieraczkę sąsiadowi!
Anonim_1529, 09.04.2014, 13:45, 78.8.219.50 ##

"...prowadzi do pogłębienia zaufania mieszkańców..." - i do tego celu powołano doradców? I to takich którym trzeba wyjaśniać co to jest uczciwość i lojalność!
Anonim_1529, 09.04.2014, 13:47, 78.8.219.50 ##

Wykluwa się Gorzowskie Zagłębie Kabaretowe? Na początek proponuje aby to Ciało zaśpiewało ten tekst o Etyce i Preambułę! Piwnica pod Baranami?
Anonim_1529, 09.04.2014, 14:00, 78.8.219.50 ##

A kim są członkowie tego gremium? Skąd i na jakich zasadach zostali powołani? Jakie maja kwalifikacje do doradzania? Jakieś zawodowe sukcesy stoją za aktem powołania? czy też jedynym kryterium była fanaberia Prezydenta?
Anonim_9462, 09.04.2014, 15:55, 78.8.25.25 ##

A może Prezydent powinien ustąpić? Jeżeli nie potrafi podejmować samodzielnie decyzji to może czas na emeryturę?
Anonim_8551, 10.04.2014, 15:19, 78.9.119.208 ##

Ci co tu komentują kompletnie nie rozumieją tematu. Radzę najpierw poczytać, co to są gminne rady pożytku publicznego, czym się zajmują, kto może być ich członkiem, z czyjej inicjatywy powstaje takie gremium, a dopiero potem zabierać głos. Kłania się ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do roboty kochani i nie róbcie sobie już więcej wstydu takimi wypowiedziami
Anonim_4863, 10.04.2014, 20:18, 91.226.7.202 ##

"powołana do życia uchwałą Rady Miasta w końcu 2013 r." [...] "... powinna spotykać się przynajmniej raz na kwartał..." [...] ...7 kwietnia na spotkaniu w Wydziale Spraw Społecznych ..."
Czyli po terminie! Powinna się rozwiązać z powodu bierności!
Anonim_8884, 11.04.2014, 11:29, 78.8.223.63 ##

Pierwsze spotkanie odbyło się w styczniu 2014r. Jak się nie wie to się bzdur nie pisze.
Anonim_8114, 11.04.2014, 21:49, 77.253.132.82 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Umowy dla Gorzowa
Trzy ważne dla Gorzowa umowy podpisali dziś wicemarszałek Łukasz Porycki i prezydent Jacek Wójcicki. To wsparcie w obszarze spraw społecznych, ... <czytaj dalej>
Policja szuka świadków
Policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. prowadzą postępowanie w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło na ulicy ... <czytaj dalej>
Zapomnieli o niepełnosprawnych?
Publikujemy tekst interpelacji radnej Marty Bejnar-Bejnarowicz z Klubu Radnych #kochamGORZÓW. INTERPELACJA 92 Szanowny Prezydencie, w związku z przebudową ulicy Sikorskiego proszę o ... <czytaj dalej>
Komunikat
Publikujemy komunikat Gorzowskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi. Stowarzyszenia zaprasza: 9 i 23 września w godz. ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej

ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, Gorzów Wlkp.
tel. 95 721 53 46
branża: Urzędy - pozostałe <czytaj dalej>

Umowy dla Gorzowa
Trzy ważne dla Gorzowa umowy podpisali dziś wicemarszałek Łukasz Porycki ... <czytaj dalej>
26IX2020 - jak smakuje gorzowski rynek
26IX2020. Pierożki z farszem z jelenia, wątróbka drobiowa w postaci pasztetu ... <czytaj dalej>
Tym razem dramat
Ostatni tydzień września zapowiada w kinie Helios kolejne nowości. Tym ... <czytaj dalej>
24IX2020 - kolejny gorzowski mural
24IX2020. Gdyby ktoś chciał policzyć, to znalazłby w Gorzowie około 50 ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« wrzesień 2020 »
P W Ś C P S N
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Nie jestem ślepym idiotą
Sorry za taki tytuł, ale ostatnio wszystkim puszczają nerwy. Mnie też się ulało. Nie bez przyczyny, ale z powodu tłumaczeń, które nie tylko mnie stawiają w złym świetle i sugerują, ... <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>
Jakie są nasze Smaki Regionów
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Organizuje go <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 1d.jpg
Hanna Kaup:
28IX2020 - leśne życie
28IX2020. Po kilku dniach opadów zaczynamy tęsknić do pięknych letnich dni, ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
27IX2020 - pierwsza rocznica z pierwszą gorzowianką
27IX2020. W rocznicę wspólnej działalności Roberta Piotrowskiego z gorzowskim klubem Sejf&Dym ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Jak chronić najmłodszych przed sextortion?
Scenariusze mogą być różne. Na przykład rówieśnik zachęci do zrobienia ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup radzi:
Zapytaj stomatologa
Wizyta u stomatologa podczas pandemii koronawirusa konieczna czy niebezpieczna? Trwająca w ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_7431:
Szlifowanie kamieni, nie tylko przy ul.Sikorskiego : bez protestu wdychamy pyl, ktory osiada w naszych oskrzelach, plucach. Jest to poza Polska nie do <czytaj dalej>
Anonim_8858:
Ile to przedsięwzięcie kosztowało? <czytaj dalej>
Miejscowy:
Bardzo klimatyczny. Jedno mi "rzuca" się w oczy, powaga i smutek. A żużlowcy to elita, to przedstawiciele miasto, o niebo bardziej reprez <czytaj dalej>
Anonim_5959:
za..bisty mural <czytaj dalej>
Anonim_4963:
licytacje co dalej ? <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej