środa 1 kwietnia 2020     Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Kolejne ciało doradcze Prezydenta
– Rada Pożytku Publicznego

eGorzowska - 5057_H82rlmJRzh0ECechQOv0.jpg

W Gorzowie działa Rada Działalności Pożytku Publicznego. To organ opiniotwórczy i doradczy Prezydenta miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Gorzowska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Została powołana do życia uchwałą Rady Miasta w końcu 2013 r.
– Rada ma być swoistym pomostem komunikacyjnym między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. Jest potrzebna nie tylko w sprawach udzielania konsultacji, ale też rozwiązywania konfliktów – powiedziała przewodnicząca Anita Łukowiak.

7 kwietnia na spotkaniu w Wydziale Spraw Społecznych rada przyjęła Kodeks etyczny i zaplanowała najbliższe działania.

Zgodnie z założeniami powinna spotykać się przynajmniej raz na kwartał lub w razie potrzeby. Wszystko wskazuje na to, że te będą większe, bo na roboczym spotkaniu 7 kwietnia już zaplanowano kolejne. Ma się odbyć w drugiej połowie maja. To pomysł Urszuli Niemirowskiej, która zaproponowała:
– Pracujemy dla samorządu lokalnego. Mamy wiele organizacji pozarządowych. Potrzeby są ogromne. Powinniśmy je poznać, dlatego uważam, że trzeba zaprosić na spotkanie wszystkich przedstawicieli OPP i reprezentantów miasta. Tylko takie wspólne działanie przyniesie efekty naszej dwuletniej kadencji.

Spotkanie ma być otwarte i wychodzić naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, które już zgłaszają się do rady z wieloma sprawami. Wkrótce na oficjalnej stronie Gorzowa ma się pojawić specjalna zakładka, a w niej wszystkie informacje na temat nowego ciała doradczego Prezydenta.

Jako pierwsi publikujemy Skład GRDPP na I kadencję oraz przyjeęty Kodeks etyczny.

Skład Rady:
I. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1. Magdalena Brogowska 2. Marzanna Chylicka 3. Maria Głatka 4. Anita Łukowiak 5. Urszula Niemirowska 6. Maria Rossa
II. Przedstawicie Rady Miasta:
1. Grażyna Ćwiklińska 2. Jerzy Antczak
III. Przedstawiciele Prezydenta Miasta:
1. Monika Józwa – Wydział Spraw Społecznych 2. Michał Rajkowski – Wydział Sportu i Turystyki


Kodeks etyczny członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Preambuła
Poniższy kodeks etyczny przyjmujemy za wzór dla wszystkich członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP), którzy w swojej służbie publicznej winni kierować się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi oraz troską o dobro i pomyślność współpracy międzysektorowej.
Celem kodeksu jest określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać członkowie GRDPP, wypełniając swoje obowiązki. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez każdego członka Rady.
§ 1. ZASADY OGÓLNE:
1. Kodeks wyznacza zasady postępowania członków GRDPP w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
2. Członkowie GRDPP zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych, z uwzględnieniem interesu wspólnoty samorządowej oraz interesu mieszkańców. W szczególności powinni działać zgodnie z zasadami:
1) praworządności;
2) bezstronności i bezinteresowności;
3) uczciwości i rzetelności;
4) odpowiedzialności;
5) jawności;
6) godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji członka GRDPP.
§ 2. ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI:
1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od członków GRDPP poszanowania istniejącego porządku prawnego oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty lub reprezentowanej przez siebie organizacji.
2. Członek GRDPP pełni funkcję w ramach prawa i działa zgodnie z prawem.
3. Członek GRDPP działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzi do pogłębienia zaufania mieszkańców, organizacji i samorządu do Rady.
§ 3. ZASADA BEZSTRONNOŚCI I BEZINTERESOWNOŚCI:
Członek GRDPP:
1) działa bezstronnie i bezinteresownie;
2) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty lub reprezentowanej przez siebie organizacji;
3) kieruje się wspólnym interesem, nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych w czasie kadencji, ani po jej zakończeniu z tytułu sprawowanej funkcji, nie działa w prywatnym interesie osób lub grupy osób;
4) nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu;
5) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa.
§ 4. ZASADA UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI:
Członek GRDPP:
1) pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie z poszanowaniem godności innych;
2) na czas prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawach karnych, finansowych, podatkowych, gospodarczych winien wyłączyć się z pracy Rady do czasu wyjaśnienia przez organ, który prowadzi sprawę lub strony, której sprawa dotyczy.
§ 5. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Członek GRDPP jest moralnie odpowiedzialny przed całą wspólnotą samorządową w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym za podejmowane działania i decyzje.
§ 6. ZASADA JAWNOŚCI:
1. Członek GRDPP udziela mieszkańcom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz wspólnoty, którą reprezentuje.
2. Działalność GRDPP jest jawna. Każda zainteresowana osoba może mieć wgląd w zatwierdzone dokumenty i przyjęte stanowiska Rady.
§ 7. ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA PRZY WYKONYWANIU FUNKCJI CZŁONKÓW GRDPP
Członek GRDPP:
1) w kontaktach z mieszkańcami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, cechuje się wysoką kulturą osobistą, dba o dobre stosunki międzyludzkie;
2) traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej i Miasta Gorzowa Wlkp.;
3) swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy jej wizerunek.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Członkowie GRDPP dbać będą o zgodność deklarowanych zasad z podejmowanymi decyzjami i działaniami.

Tekst i foto Hanna Kaup
kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 1/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 2/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 3/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 4/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 5/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 6/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 7/7
 


8 kwietnia 2014 21:24, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Proszę napisać co i za ile ?
Anonim_6694, 09.04.2014, 10:29, 62.152.147.23 ##

"...Kodeks etyczny członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego..." Czyli jest to specjalna etyka? Inaczej członkowie gotowi być nieetyczni? Nie wystarczy aby byli uczciwi i obiektywni? Konieczne było zapewnienie ze się nie jest krętaczem?
Anonim_4267, 09.04.2014, 10:38, 78.8.25.82 ##

" w kontaktach z mieszkańcami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy" - biada nie mieszkańcom! O Falubazie nie wspomnę!!!
Anonim_1529, 09.04.2014, 13:42, 78.8.219.50 ##

"...nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych..." - nie kradnie w sklepach i nie zabiera dzieciom zabawek w piaskownicy. Nie szcza po bramach i na wycieraczkę sąsiadowi!
Anonim_1529, 09.04.2014, 13:45, 78.8.219.50 ##

"...prowadzi do pogłębienia zaufania mieszkańców..." - i do tego celu powołano doradców? I to takich którym trzeba wyjaśniać co to jest uczciwość i lojalność!
Anonim_1529, 09.04.2014, 13:47, 78.8.219.50 ##

Wykluwa się Gorzowskie Zagłębie Kabaretowe? Na początek proponuje aby to Ciało zaśpiewało ten tekst o Etyce i Preambułę! Piwnica pod Baranami?
Anonim_1529, 09.04.2014, 14:00, 78.8.219.50 ##

A kim są członkowie tego gremium? Skąd i na jakich zasadach zostali powołani? Jakie maja kwalifikacje do doradzania? Jakieś zawodowe sukcesy stoją za aktem powołania? czy też jedynym kryterium była fanaberia Prezydenta?
Anonim_9462, 09.04.2014, 15:55, 78.8.25.25 ##

A może Prezydent powinien ustąpić? Jeżeli nie potrafi podejmować samodzielnie decyzji to może czas na emeryturę?
Anonim_8551, 10.04.2014, 15:19, 78.9.119.208 ##

Ci co tu komentują kompletnie nie rozumieją tematu. Radzę najpierw poczytać, co to są gminne rady pożytku publicznego, czym się zajmują, kto może być ich członkiem, z czyjej inicjatywy powstaje takie gremium, a dopiero potem zabierać głos. Kłania się ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do roboty kochani i nie róbcie sobie już więcej wstydu takimi wypowiedziami
Anonim_4863, 10.04.2014, 20:18, 91.226.7.202 ##

"powołana do życia uchwałą Rady Miasta w końcu 2013 r." [...] "... powinna spotykać się przynajmniej raz na kwartał..." [...] ...7 kwietnia na spotkaniu w Wydziale Spraw Społecznych ..."
Czyli po terminie! Powinna się rozwiązać z powodu bierności!
Anonim_8884, 11.04.2014, 11:29, 78.8.223.63 ##

Pierwsze spotkanie odbyło się w styczniu 2014r. Jak się nie wie to się bzdur nie pisze.
Anonim_8114, 11.04.2014, 21:49, 77.253.132.82 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Uaktualnione zarządzenia duszpasterskie na czas pandemii
26 marca bp Tadeusz Lityński wydał uaktualnione zarządzenia odnoszące się do duszpasterstwa w okresie zmagań z pandemią koronawirusa. Obszerny, liczący ... <czytaj dalej>
Zmiany w kursowaniu pociągów
Publikujemy komunikat w sprawie kursowania pociągów POLREGIO. W związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie ... <czytaj dalej>
Sytuacja epidemiologiczna w Gorzowie
Publikujemy komunikat Urzędu Miasta w Gorzowie w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem. Wczoraj informowaliśmy o kolejnym zachorowaniu w województwie. Szczegóły tu: ... <czytaj dalej>
Ograniczenia w wydziale komunikacji
Celem ograniczenia przebywania w jednym pomieszczeniu wielu osób, od poniedziałku (16 marca) w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta przy ulicy Myśliborskiej ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę

Chlorator od gorzowskich wodociągów
Dzięki Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, cieki szpitala zakaźnego będą wolne ... <czytaj dalej>
Jak radzić sobie z lękiem
Od wtorku 31 marca, na kanale YouTube Akademia NFZ będą ... <czytaj dalej>
Siedem rad, jak nie dać się hackerom
SMS-y na temat szczepień przeciwko koronawirusowi z obietnicą zwrotu 70 ... <czytaj dalej>
Kto wytwarza więcej śmieci? Polak czy Duńczyk?
I co z tego wynika
Odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie odpadami to jeden z największych problemów ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« kwiecień 2020 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Pytania tendencyjne
Mamy w kraju stan epidemiczny. Dla zwykłego człowieka to stan nadzwyczajny. Wszystko od ponad tygodnia zmieniło się w życiu niemal każdego Polaka. Ale ta nadzwyczajna sytuacja dla niektórych nic nie ... <czytaj dalej>
Tajemnica mojej wyobraźni
Pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni” rusza 18. edycja ogólnopolskiego konkursu <czytaj dalej>
Lubuskie Wawrzyny 2019 – zaproszenie do konkursu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska plik wygenerowany
Hanna Kaup:
1IV2020 - prima aprilis
1IV2020. Wydawać by się mogło, że w sytuacji epidemii i coraz ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
31III2020 - coraz trudniej
31III2020. Ostatni dzień marca. Rząd w czasie kolejnej konferencji poinformował Polaków ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Czym jest koronawirus
Dr Dawid Ciemięga pochodzi z Tychów. Jest lekarzem pediatrą i ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Siedem rad, jak nie dać się hackerom
SMS-y na temat szczepień przeciwko koronawirusowi z obietnicą zwrotu 70 ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_8674:
Żenujące, ponizajace dla przyznajacego nagrode, ze nie sprawdza, nie czyta , nie weryfikuje i dla odbierajacego za to co zrobili tylu pracownikom. W <czytaj dalej>
Anonim_2726:
nosił wilk razy kilka, ponieśli jednego i drugiego wilka <czytaj dalej>
Anonim_5592:
2726 Samokrytyka dobra rzecz <czytaj dalej>
Anonim_2726:
Ale się ubawiłem <czytaj dalej>
Anonim_2726:
Gorzów to stan umysłu <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej