poniedziałek 14 czerwca 2021     Bazyli, Eliza, Justyna
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Kolejne ciało doradcze Prezydenta
– Rada Pożytku Publicznego

eGorzowska - 5057_H82rlmJRzh0ECechQOv0.jpg

W Gorzowie działa Rada Działalności Pożytku Publicznego. To organ opiniotwórczy i doradczy Prezydenta miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Gorzowska Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Została powołana do życia uchwałą Rady Miasta w końcu 2013 r.
– Rada ma być swoistym pomostem komunikacyjnym między jednostkami samorządu terytorialnego a organizacjami pozarządowymi. Jest potrzebna nie tylko w sprawach udzielania konsultacji, ale też rozwiązywania konfliktów – powiedziała przewodnicząca Anita Łukowiak.

7 kwietnia na spotkaniu w Wydziale Spraw Społecznych rada przyjęła Kodeks etyczny i zaplanowała najbliższe działania.

Zgodnie z założeniami powinna spotykać się przynajmniej raz na kwartał lub w razie potrzeby. Wszystko wskazuje na to, że te będą większe, bo na roboczym spotkaniu 7 kwietnia już zaplanowano kolejne. Ma się odbyć w drugiej połowie maja. To pomysł Urszuli Niemirowskiej, która zaproponowała:
– Pracujemy dla samorządu lokalnego. Mamy wiele organizacji pozarządowych. Potrzeby są ogromne. Powinniśmy je poznać, dlatego uważam, że trzeba zaprosić na spotkanie wszystkich przedstawicieli OPP i reprezentantów miasta. Tylko takie wspólne działanie przyniesie efekty naszej dwuletniej kadencji.

Spotkanie ma być otwarte i wychodzić naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, które już zgłaszają się do rady z wieloma sprawami. Wkrótce na oficjalnej stronie Gorzowa ma się pojawić specjalna zakładka, a w niej wszystkie informacje na temat nowego ciała doradczego Prezydenta.

Jako pierwsi publikujemy Skład GRDPP na I kadencję oraz przyjeęty Kodeks etyczny.

Skład Rady:
I. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
1. Magdalena Brogowska 2. Marzanna Chylicka 3. Maria Głatka 4. Anita Łukowiak 5. Urszula Niemirowska 6. Maria Rossa
II. Przedstawicie Rady Miasta:
1. Grażyna Ćwiklińska 2. Jerzy Antczak
III. Przedstawiciele Prezydenta Miasta:
1. Monika Józwa – Wydział Spraw Społecznych 2. Michał Rajkowski – Wydział Sportu i Turystyki


Kodeks etyczny członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Preambuła
Poniższy kodeks etyczny przyjmujemy za wzór dla wszystkich członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (GRDPP), którzy w swojej służbie publicznej winni kierować się obowiązującym porządkiem prawnym, ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi oraz troską o dobro i pomyślność współpracy międzysektorowej.
Celem kodeksu jest określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać członkowie GRDPP, wypełniając swoje obowiązki. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez każdego członka Rady.
§ 1. ZASADY OGÓLNE:
1. Kodeks wyznacza zasady postępowania członków GRDPP w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
2. Członkowie GRDPP zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych, z uwzględnieniem interesu wspólnoty samorządowej oraz interesu mieszkańców. W szczególności powinni działać zgodnie z zasadami:
1) praworządności;
2) bezstronności i bezinteresowności;
3) uczciwości i rzetelności;
4) odpowiedzialności;
5) jawności;
6) godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji członka GRDPP.
§ 2. ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI:
1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od członków GRDPP poszanowania istniejącego porządku prawnego oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty lub reprezentowanej przez siebie organizacji.
2. Członek GRDPP pełni funkcję w ramach prawa i działa zgodnie z prawem.
3. Członek GRDPP działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzi do pogłębienia zaufania mieszkańców, organizacji i samorządu do Rady.
§ 3. ZASADA BEZSTRONNOŚCI I BEZINTERESOWNOŚCI:
Członek GRDPP:
1) działa bezstronnie i bezinteresownie;
2) nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty lub reprezentowanej przez siebie organizacji;
3) kieruje się wspólnym interesem, nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych w czasie kadencji, ani po jej zakończeniu z tytułu sprawowanej funkcji, nie działa w prywatnym interesie osób lub grupy osób;
4) nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu;
5) korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa.
§ 4. ZASADA UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI:
Członek GRDPP:
1) pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie z poszanowaniem godności innych;
2) na czas prowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawach karnych, finansowych, podatkowych, gospodarczych winien wyłączyć się z pracy Rady do czasu wyjaśnienia przez organ, który prowadzi sprawę lub strony, której sprawa dotyczy.
§ 5. ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Członek GRDPP jest moralnie odpowiedzialny przed całą wspólnotą samorządową w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym za podejmowane działania i decyzje.
§ 6. ZASADA JAWNOŚCI:
1. Członek GRDPP udziela mieszkańcom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz wspólnoty, którą reprezentuje.
2. Działalność GRDPP jest jawna. Każda zainteresowana osoba może mieć wgląd w zatwierdzone dokumenty i przyjęte stanowiska Rady.
§ 7. ZASADA GODNEGO ZACHOWANIA PRZY WYKONYWANIU FUNKCJI CZŁONKÓW GRDPP
Członek GRDPP:
1) w kontaktach z mieszkańcami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, cechuje się wysoką kulturą osobistą, dba o dobre stosunki międzyludzkie;
2) traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej i Miasta Gorzowa Wlkp.;
3) swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy jej wizerunek.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Członkowie GRDPP dbać będą o zgodność deklarowanych zasad z podejmowanymi decyzjami i działaniami.

Tekst i foto Hanna Kaup
kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 1/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 2/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 3/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 4/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 5/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 6/7

kolejne cialo doradcze prezydenta  rada pozyt, zdjęcie 7/7
 


8 kwietnia 2014 21:24, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Proszę napisać co i za ile ?
Anonim_6694, 09.04.2014, 10:29, 62.152.147.23 ##

"...Kodeks etyczny członków Gorzowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego..." Czyli jest to specjalna etyka? Inaczej członkowie gotowi być nieetyczni? Nie wystarczy aby byli uczciwi i obiektywni? Konieczne było zapewnienie ze się nie jest krętaczem?
Anonim_4267, 09.04.2014, 10:38, 78.8.25.82 ##

" w kontaktach z mieszkańcami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy" - biada nie mieszkańcom! O Falubazie nie wspomnę!!!
Anonim_1529, 09.04.2014, 13:42, 78.8.219.50 ##

"...nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych..." - nie kradnie w sklepach i nie zabiera dzieciom zabawek w piaskownicy. Nie szcza po bramach i na wycieraczkę sąsiadowi!
Anonim_1529, 09.04.2014, 13:45, 78.8.219.50 ##

"...prowadzi do pogłębienia zaufania mieszkańców..." - i do tego celu powołano doradców? I to takich którym trzeba wyjaśniać co to jest uczciwość i lojalność!
Anonim_1529, 09.04.2014, 13:47, 78.8.219.50 ##

Wykluwa się Gorzowskie Zagłębie Kabaretowe? Na początek proponuje aby to Ciało zaśpiewało ten tekst o Etyce i Preambułę! Piwnica pod Baranami?
Anonim_1529, 09.04.2014, 14:00, 78.8.219.50 ##

A kim są członkowie tego gremium? Skąd i na jakich zasadach zostali powołani? Jakie maja kwalifikacje do doradzania? Jakieś zawodowe sukcesy stoją za aktem powołania? czy też jedynym kryterium była fanaberia Prezydenta?
Anonim_9462, 09.04.2014, 15:55, 78.8.25.25 ##

A może Prezydent powinien ustąpić? Jeżeli nie potrafi podejmować samodzielnie decyzji to może czas na emeryturę?
Anonim_8551, 10.04.2014, 15:19, 78.9.119.208 ##

Ci co tu komentują kompletnie nie rozumieją tematu. Radzę najpierw poczytać, co to są gminne rady pożytku publicznego, czym się zajmują, kto może być ich członkiem, z czyjej inicjatywy powstaje takie gremium, a dopiero potem zabierać głos. Kłania się ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do roboty kochani i nie róbcie sobie już więcej wstydu takimi wypowiedziami
Anonim_4863, 10.04.2014, 20:18, 91.226.7.202 ##

"powołana do życia uchwałą Rady Miasta w końcu 2013 r." [...] "... powinna spotykać się przynajmniej raz na kwartał..." [...] ...7 kwietnia na spotkaniu w Wydziale Spraw Społecznych ..."
Czyli po terminie! Powinna się rozwiązać z powodu bierności!
Anonim_8884, 11.04.2014, 11:29, 78.8.223.63 ##

Pierwsze spotkanie odbyło się w styczniu 2014r. Jak się nie wie to się bzdur nie pisze.
Anonim_8114, 11.04.2014, 21:49, 77.253.132.82 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Odpust w Rokitnie
Publikujemy program odpustu ku czci Najświętszej Maryi Panny z Rokitna w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. 14-20 czerwca 2021 ... <czytaj dalej>
Absolutorium dla prezydenta
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Radni uchwałę w tej sprawie przegłosowali jednogłośnie. Podczas sesji ... <czytaj dalej>
Apel do Lubuszan
Publikujemy apel i tekst uchwały w sprawie szczepień przeciw COVID 19. Apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia ... <czytaj dalej>
Bagiński dwukrotnie skazany
Publikujemy przesłany do naszej redakcji list mecenasa Jerzego Wierchowicza. List mecenasa Jerzego Wierchowicza skierowany został do przedsiębiorcy i polityka Jacka Bachalskiego, ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"A.Piefka" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Artur Piefka

ul. Armii Ludowej 12 /19, Gorzów Wlkp.
tel. 606 748 533
branża: Elektroinstalatorstwo <czytaj dalej>
Urbel Aleksander Zakład Budowlano-Usługowy

ul. Dekerta 44, Gorzów Wlkp.
tel. 697 443 455
branża: Budowlane usługi - dekarstwo <czytaj dalej>
Wspólnota Mieszkaniowa Ul.Wróblewskiego 71 73

ul. ---------------, Gorzów Wlkp.
tel. 95 724 08 09
branża: Wspólnoty mieszkaniowe <czytaj dalej>

Obraz pożądania
"Obrazem pożądania" powraca do gorzowskich widzó Kino Konesera. Nowy filmowy ... <czytaj dalej>
Internetowe oko na miasto
Znowu można oglądać centrum miasta online. Dzięki dwóm kamerom zamontowanym ... <czytaj dalej>
Nos w nos z nosorożcem...
Stefania zaprasza na III piknik naukowy „Nos w nos z ... <czytaj dalej>
Miejski Rzecznik Konsumenta ostrzega
To kolejne ostrzeżenie skierowane do gorzowian przez Miejskiego Rzecznika Konsumenta. Tomasz ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2021 »
P W Ś C P S N
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
In vitro, katedra, Wojciechowska i święte oburzenie
Środową (31 marca) sesję rady miasta zdominowały trzy sprawy: in vitro, dotacja na katedrę i wygaszenie mandatu radnej Grażyny Wojciechowskiej. In vitro Najmniej czasu zajęła radnym decyzja związana z finansowaniem in vitro. ... <czytaj dalej>
Sfotografuj Gorzów
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta zaprasza do udziału w konkursie <czytaj dalej>
Eko autobusy według najmłodszych
„Chodź, pomaluj … eko-autobusy” to konkurs skierowany do uczniów klas <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_8351aaaa.jpg
Hanna Kaup:
Byłam gościem niemuralowego podwórka
Właściwie nie wiem, czy powinnam pisać ten tekst, bo to ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Po nas choćby i... solary
Gorick, Gorik, Gorka, Gorkow, Gorcke, Gurkow – to dawne nazwy ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
A może system depozytowy?
Jak wynika z badań opinii publicznej zrealizowanych na potrzeby kampanii ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wszystko o jednodawkowej szczepionce Janssen
Publikujemy dane dot. III fazy badania jednodawkowej szczepionki Janssen przeciwko ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_7681:
Świetne na czasie!
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_2117:
Słabizna była głównie z powodu pogody (deszcz)
Mało b. ludzi
I tak nie mogłem być bo w pracy.

Ale atrakcyjniejszy był wy <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Zapraszamy do Rybakowa na polanę nad jeziorem Mrowinko - będzie jeszcze fajniej niż w Parku Kopernika. <czytaj dalej>
Anonim_5383:
Głupota że czarno białe.
Muzeum to powinno raczej powyciągać od mieszkańcow zdjecia stare z albumów jak Gorzów wyglądał wcześniej <czytaj dalej>
Anonim_9959:
Mam 75 lat i chciałabym być na wielu wystawach,koncertach,bo propozycje fantastyczne!Na pewno będę przed filharmonią,bo bębny kocham,jak starczy <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej