poniedziałek 15 kwietnia 2024     Olimpia, Anastazja, Bazyli
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
130 m kw za ok. 3 tys. zł
eGorzowska - 11208_raeIay8O3Wlt0T6hZUAI.jpg

W środę 24 listopada radni zdecydują, czy miasto sprzeda mieszkanie z 99-procentowym upustem.

Przewodniczący Rady Miasta zwołał XLIV sesję Rady Miasta na środę 24 listopada o14.00.

Wśród 41 punktów radni będą głosować propozycję na druku nr 826. Jak czytamy, dotyczy on: „podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.”
Przewodniczący RM zgadza się na udzielenie 99 proc. bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 129,68 m kw. z piwnicą, częścią gruntu i budynku przy ul. Łokietka 28. Całość wyceniono na 328 270 zł.

Lokal należy do zamieszkującego dom w Kłodawie Edwarda Dębickiego. Wiceprezydent Jacek Szymankiewicz przedłożył uzasadnienie zbycia lokalu za 1 proc. wartości w uznaniu zasług Edwarda Dębickiego. Przypomina, że jest on Honorowym Obywatelem Gorzowa i wylicza wszelkie jego artystyczne osiągnięcia.

Jak zdecydują radni? Z pewnością będą podzieleni tak jak mieszkańcy miasta, którzy mocno krytykują propozycję władz miasta.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Wolne wnioski i informacje oraz oświadczenia klubowe.
Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2022.
Druk nr 832 – podjęcie uchwały w sprawie likwidacja filii nr 13 przy ul. Osadniczej 3 oraz filii nr 17 przy ul. Małyszyńskiej 8 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
Druk nr 812 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania za pracę nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
Druk nr 813 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wentylacji hali sportowej w ZSTiO”.
Druk nr 814 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Gastronomicznych”.
Druk nr 815 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana wentylacji w kuchni stołówki Zespołu Szkół Ekonomicznych, etap I - dokumentacja projektowa”.
Druk nr 816 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska „Stadionowe Piaski” przy Szkole Podstawowej nr 21”.
Druk nr 817 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i powiększenie sali gimnastyczno-korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 21 ul. Taczaka”.
Druk nr 818 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja PM 3 ul. Słoneczna”.
Druk nr 819 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych”.
Druk nr 820 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Srebrnej”.
Druk nr 821 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja”.
Druk nr 822 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków Urzędu Miasta.”
Druk nr 828 - podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Plac do ćwiczeń wyczynowych jazdy fanów motoryzacji”.
Druk nr 829 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ikara – etap II”.
Druk nr 830 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi z kostki brukowej i budowa oświetlenia przy ul. Wał Poprzeczny – etap II”.
Druk nr 831 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na lata 2023- 2024 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z rozbudową infrastruktury ładowania w Gorzowie Wielkopolskim – etap II.”
Druk nr 833 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu PM2”.
Druk nr 834 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja elewacji PM14”.
Druk nr 835 – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na rok 2022 w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu PM15”.
Druk nr 837 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Druk nr 838 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Druk nr 839 - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Druk nr 840- podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2021-2047.
Druk nr 836 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na rok 2021 dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
Druk nr 823 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Druk nr 824 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic Słowiańskiej i Niemcewicza.
Druk nr 825 – podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Franciszka Walczaka i Floriana Kroenke.
Druk nr 826 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.
Druk nr 827 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw gruntów rolnych, z dotychczasowymi dzierżawcami.
Druk nr 841 – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości.
Druk nr 785 – podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz nadania jej statutu.
Druk nr 809 – podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Sprawozdanie z obrotu nieruchomościami komunalnymi za III kwartał 2021 roku.
Informacja o stanie realizacji uchwał.
Przyjęcie protokołu z: XLIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Sprawy różne, wolne wnioski.
Zakończenie obrad.

Wersja elektroniczna materiałów i projektów uchwał na stronach:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/255/Projekty_uchwal/
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/88/Materialy_na_sesje/

oprac. redakcja
foto UM


22 listopada 2021 17:24, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Punkt obrad Sesji dot. wielkiego mieszkania komunalnego "za grosze" dla Edwarda Dębickiego - uznanego muzyka i Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa - został zdjęty z porządku obrad, na wniosek Prezydenta Miasta. Szkoda, bo byłoby bardzo ciekawe jak przebiegałoby głosowanie i ewentualna nad tym punktem dyskusja.
Andrzej Trzaskowski, 24.11.2021, 16:03, 83.25.102.213 ##

Do powyższego... Temat powróci? Bo o ile znam Edwarda Dębickiego, że raczej nie odpuści...
Andrzej Trzaskowski, 24.11.2021, 16:07, 83.25.102.213 ##

Panie Dębicki, ze sobą, na drugą stronę tego nie zabierzesz. Po za tym jest w gorzówku wiele innych osob które są ....skromne i nikt ich do "honorów" nie wystawia. A prezydent za kupno "Przemysłówki",rozbudowaną biurokrację, rozkopany park i wiele i nych wpadek powinien mieć pokorę i nie rozdawać "nie swoje". Trochę skromnosci i pokory. Zaś Rada miejska może z prezydentem dołożyć 99 % do kwoty rynkowej, ale ze swoich. Ceny idą w górę, podwyżki na każdym kroku a tu rozdawnictwo. STOP.
Kklo, 24.11.2021, 19:25, 83.21.28.242 ##

Pan Debicki u schylku zycia zapomnial sie wstydzic wnoszac takie podanie do Prezydenta.
Anonim_3595, 26.11.2021, 19:47, 31.0.125.52 ##

Żałujecie cyganowi. Jacek jak zwykle spier.. przekazanie. Wszystko czego sie tknie partoli wystarczy na niefo popatrzec na jego zachowanie gesty mimike od razu widac co to jest za pierdoła
Anonim_9864, 29.11.2021, 10:52, 5.172.232.149 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Apel o pomoc w sprawie odbudowy AJP
W dramatycznej dla uczelni i miasta sytuacji potrzebne jest wspólne działanie. Dlatego prezydent miasta Jacek Wójcicki apeluje o pomoc w ... <czytaj dalej>
Rozmowa z komisarzem Wojciechowskim
Komunikat w sprawie rolników. Zgodnie z wczorajszą rozmową telefoniczną z komisarzem rolnictwa Januszem Wojciechowskim przekazuję, że na najbliższym i ostatnim w ... <czytaj dalej>
Zmiana na stanowisku prezesa GIM
Objęcie funkcji prezesa spółki zajmującej się realizacją miejskich inwestycji, jest kolejnym wyzwaniem, które postawił przed Agnieszką Surmacz - byłą wiceprezydent ... <czytaj dalej>
Centrum e-usług powstaje w Gorzowie
To centrum wyniesie lubuskie e-usługi na jeszcze wyższy poziom. - To przełomowy projekt, jeśli chodzi o ucyfrowienie regionu – mówi o ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"M/k" Sp. z o.o.

ul. Makowa 13, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 34 19
branża: Budowlane inwestycje <czytaj dalej>

Płonie budynek AJP
Około południa 12 kwietnia wybuchł pożar w budynku Akademii Jakuba ... <czytaj dalej>
Bezpłatne porady prawne
Bezpłatne porady prawne udzielane są mieszkańcom powiatu gorzowskiego. Na porady obowiązują ... <czytaj dalej>
Elektroniczny nabór do żłobka
W najbliższy poniedziałek (15 kwietnia) od godziny 8.00, rozpocznie się ... <czytaj dalej>
Premiery i projekty specjalne
Poza premierami w nowym tygodniu kino Helios zaprasza na specjalne ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« kwiecień 2024 »
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_admin.jpg
admin ego:
Piękna inicjatywa w brzydkim mieście
Znany gorzowski lekarz Ireneusz Czerniec zaprosił w niedzielę kandydatów do Rady Miasta, dziennikarzy oraz mieszkańców na spacer ulicami śródmieścia. „Porozmawiajmy i zobaczmy, cóż dobrego możemy zrobić dla naszego miasta, w celu ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 4c.jpg
admin ego:
Kwietniowa majówka w Młynie na Skraju Lasu
Byliśmy wczoraj na majówce w Młynie na Skraju Lasu i ... <czytaj dalej>
Marek Z. Piechocki:
Czy to jest prawda?
Piątek, 12 kwietnia 2024 roku. Filharmonia Gorzowska. Foyer – przerwa ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Filiżanka kawy lub dwie
Czy wiesz, że filiżanka kawy może zdziałać więcej niż tylko ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wystarczą dane
Oszuści nie muszą wcale kraść portfela. Wystarczy, że zdobędą Twoje ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_6779:
Ze szkołą czy bez jak rządzi KO to i tak szparagi w Niemczech <czytaj dalej>
Anonim_6779:
Byłem w wili Hermana Pauckscha. Tak wyremontowana, że wygląda gorzej jak w 1990, o ile wiem podpisano dawno dawno temu umowę na remont.
<czytaj dalej>
Anonim_3351:
To wszystko ma sens tylko wtedy gdy odchudzimy podstawę programową. Moje dzieci mają codziennie tyle nowego materiału na lekcjach,że i tak musza <czytaj dalej>
Anonim_3929:
Brawo! Świetny projekt! A Obie panie - Starsza (p. Weronika)i Młodsza (p. Michalina)popisały się znakomitymi, mądrymi odpowiedziami! I piękną p <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Dolinki to nie betonowa dżungla - Dolinki to najpiękniejsze osiedle w Gorzowie - morze zieleni i czerwone dachy domków.
Z moich okien , ze str <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej