niedziela 25 lipca 2021     Jakub, Krzysztof, Walentyna
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Tak zmieniał się gorzowski szpital
eGorzowska - 10683_NQhEzN9uVhZBkowXzrCm.jpgPrawie 41 mln zł wydał Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie na inwestycje i remonty w roku 2020.

Z ogólnej kwoty ok. 41 mln zł ponad 6 mln zł pochodziło ze środków własnych lecznicy.

1. Budowa nowego pawilonu OIOM, Kliniki Hematologii i Banku Komórek Macierzystych

Inwestycja finansowana z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i środków własnych. Całkowity koszt – ok. 44 mln zł. Budowa ma się zakończyć w kwietniu 2021.

Intensywna terapia zwiększy liczbę łóżek o 10. W nowym budynku będzie też klinika hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego i bank komórek macierzystych. Klinika zyska 15 nowych miejsc (w tym 6 w pododdziale leczenia ostrych białaczek i 9 w pododdziale przeszczepowym).

2. Szkoła Rodzenia i Centrum Logistyki

W kwietniu 2020 r. rozpoczęto przebudowę pomieszczeń dawnej pralni na potrzeby Szkoły Rodzenia oraz Centrum Logistyki za ok. 2,5 mln zł.

Szkoła Rodzenia niemal trzykrotnie zwiększyła swoją powierzchnię. Znalazła się tam: sala dydaktyczno-ćwiczeniowa, osobne szatnie, toalety podjazd dla wózków i odpowiedniej szerokości drzwi, by w zajęciach mogły uczestniczyć osoby z dysfunkcjami narządu ruchu.

Od podstaw stworzono centrum logistyki i zaopatrzenia, które skupiło rozproszone w różnych częściach szpitala powierzchnie magazynowe. Towary do i z magazynu są transportowane windą o udźwigu 2500 kg.

3. Budowa Pododdziału Dziennej Chemioterapii

Do końca lutego 2021 ma być gotowy budynek Pododdziału Dziennej Chemioterapii za ponad 5 mln zł. Z tego 3 mln zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W nowym budynku zaplanowano 32-stanowiskową salę do chemioterapii, pomieszczenie do kompletowania leków, 3 gabinety lekarskie i 2 zabiegowe oraz poczekalnię dla ok. 50 pacjentów.

4. Pracownia Żywienia Pozajelitowego
Pod koniec maja 2020 r. rozstrzygnięto przetarg na adaptację pomieszczeń apteki szpitalnej na potrzeby Pracowni Żywienia Pozajelitowego. Przebudowa ma się zakończyć na przełomie I i II kwartału 2021 r. i kosztować 764 tys. zł.

Pracownia Żywienia Pozajelitowego pozwoli farmaceutom przygotowywać (w warunkach sterylnych) mieszanki żywieniowe dla pacjentów Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Opieki nad Noworodkiem oraz uzupełniać witaminami i mikroelementami posiłki dla dorosłych. Zostanie wyposażona w dwie komory do przygotowywania żywienia pozajelitowego w indywidualnych dawkach dla pacjentów. Tą formą leczenia (żywienia) będą objęte osoby, u których stwierdzono cechy niewydolności przewodu pokarmowego (niezależnie od choroby podstawowej: nowotworowej czy nienowotworowej).

5. Umowa na dofinansowanie zakupu i instalacji na silnik gazowy z generatorem prądu

W grudniu 2020 r. otwarto oferty na dofinansowanie zakupu i instalacji silnika gazowego z generatorem prądu za pond 5 mln zł. Połowę kosztów stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Reszta to środki własne szpitala.

Do listopada 2021 r. lecznica ma wymienić wyeksploatowany park maszyn kotłowni na innowacyjny i niewymagający stałego nadzoru, co pozwoli na redukcję gazów cieplarnianych (ograniczenie o ok. 1/3 emisji dwutlenku węgla).

6. Pracownia Biologii Molekularnej w Pracowni Mikrobiologii

Na potrzeby tej pracowni za 320 tys. zł – to pieniądze z rezerwy kryzysowej zarządu województwa lubuskiego – szpital kupił aparat ELITe InGenius. Pozwala on wykonywać ok. 70 testów na obecność koronawirusa na dobę. Kolejne 300 tys. zł dotacji szpital przeznaczył na zakup 2 tysięcy testów na obecność koronawirusa. W 2020 r. wykonano w pracowni ponad 36 500 testów PCR na obecność koronawirusa.

7. Instalacja ze skroplonym tlenem medycznym

W kwietniu 2020 r. przy ul. Walczaka w budynkach 7 i 8 wykonano wewnętrzną instalację ze skroplonym tlenem medycznym i próżnią z fundamentami pod zbiorniki tlenowe. Ze środków własnych zainstalowano 2 zbiorniki o pojemności 6 tysięcy i 3 tysiące litrów.
Dzięki kwocie 465 tys. zł – dotacja z Ministerstwa Zdrowia – wykonano wewnętrzną instalację tlenową w pawilonie nr 4. To pozwoliło na rezygnację z butli tlenowych i stworzyło możliwość prowadzenia intensywnej tlenoterapii dla 100 łóżek.

Na terenie głównego kompleksu szpitalnego przy ul. Dekerta wykonano magistrale tlenowe, fundament oraz przyłącze elektryczne pod zbiornik tlenowy o pojemności 20 ton oraz wykonano wewnętrzną instalację tlenową dla 48 łóżek w pawilonie nr 6 w kompleksie przy ul. Walczaka. Te zadania również zrealizowano z dotacji Ministerstwa Zdrowia – 655 tys. zł.

8. Nowoczesny laser na oddział okulistyki

W I półroczu 2020 r. szpital kupił laser do selektywnej trabekuloplastyki SLT(polega na wykonaniu delikatnych przypaleń tkanki za pomocą wiązki światła laserowego, co poszerza drogi odpływu cieczy wodnistej z oka, i obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe) dla Oddziału Okulistycznego. Aparat kosztował ok. 190 tys. zł.

9. Zakup angiografu

Na początku kwietnia 2020 r. za 2,5 mln zł kupiono angiograf, który służy wizualizacji naczyń krwionośnych oraz organów ciała (żyły, komory serca oraz tętnice) i wykorzystywany jest do leczenia ostrych zespołów wieńcowych oraz w procedurach z zakresu chirurgii naczyniowej. Zakup był możliwy dzięki wspólnej decyzji Prezydenta Miasta Gorzowa i radnych gorzowskiej rady miasta.

10. Bramki termowizyjne do pomiaru temperatury

Na początku kwietnia 2020 r. przy głównym wejściu do szpitala i do Ośrodka Radioterapii ustawiono bramki termowizyjne do bezdotykowego pomiaru temperatury.

11. Przebudowa wejścia na SOR
Z myślą o dzieciach szpital przebudował wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Najmłodsi korzystają z osobnego wejścia do szpitala, by zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich grup pacjentów. W ramach inwestycji powstał nowy chodnik, kładka do budynku i wiatrołap.

12. Windy na Oddział Dziecięcy z Pododdziałem Neurologii Dziecięcej
Wymieniono 2 windy dedykowane dla oddziału dziecięcego w budynku H. Przyciski z numerami kondygnacji są opisane także w alfabecie Braille'a, a każdorazowe uruchomienie windy wywołuje komunikaty głosowe o kierunku jazdy i ostrzeżenia o zamykaniu lub otwieraniu drzwi. Windy posiadają kamery do monitoringu bezpieczeństwa. Wartość inwestycji to ok. 500 tys. zł.

13. Budowa poczekalni dla pacjentów POZ i Izby Przyjęć

W 2020 r. rozpoczęto tworzenie nowej przestronnej poczekalni dla osób oczekujących w Izbie Przyjęć i do gabinetów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej za ok. 1 mln zł.
Inwestycja jest prowadzona z darowizn przekazanych szpitalowi przez darczyńców w dobie pandemii. Informacja o źródłach finansowania zostanie umieszczona w nowych pomieszczeniach w formie tablicy.

14. Termomodernizacja budynków
Szpital przygotował dokumentację do nowej perspektywy finansowej (2021-2025) o termomodernizacji budynków. Koszt: ok. 50 mln zł. Zakres prac ma obejmować wymianę elewacji wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, usunięcie azbestu znajdującego się w ścianach, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, wymianę wyłączników mocy na wyposażone w napędy umożliwiające zdalnie sterowane, montaż zaworów z licznikami energii w celu rejestracji zużycia energii, zamontowanie centralnej klimatyzacji, montaż paneli fotowoltaicznych.

15. Przygotowanie koncepcji wykorzystania pomieszczeń szpitalnych uwolnionych w wyniku przeniesienia OIOM i Kliniki Hematologii
W skrzydle H utworzono skoncentrowany zespół opieki nad dzieckiem przez przeniesienie w bezpośrednie sąsiedztwo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Dziecięcego - Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej oraz Ambulatorium Chirurgicznego dla Dzieci i Poradni Urologii Dziecięcej.

16. Zespół opieki nad pacjentami przewlekle chorymi
Rozpoczęto przygotowania do utworzenia zespołu opieki nad pacjentami przewlekle chorymi z miejscami do mechanicznej wentylacji pacjentów, gdy respirator musi zastąpić czynność oddechową pacjenta i konieczne jest wymuszanie i kontrolowanie oddechu w sposób najbardziej dla niego optymalny.

17. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej

Rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu na utworzenie Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej, w skład którego wejdzie Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracownia Mikrobiologii (teraz w kompleksie przy ul. Walczaka). Inwestycja ma być wykonana za półtora roku ze środków własnych.

18. Utworzenie Centrum Obsługi Pacjenta

Rozpoczęto przygotowania do powstania Centrum Obsługi Pacjenta. Znajdzie się w nim miejsce na wydawanie pacjentom dokumentacji medycznej (aktualnej i archiwalnej), dział rozpatrujący skargi i wnioski oraz koordynujący pracę szpitalnych poradni specjalistycznych.

19. Bank Krwi (Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi)

Na tym samym poziomie co Centrum Obsługi Pacjenta ma być zlokalizowana nowa siedziba Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi.

20. Karetka z zestawem do defumigacji
31 grudnia 2020 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie otrzymał nową karetkę z rąk prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego. To Mercedes Sprinter, w którym obok standardowego wyposażenia karetek transportowych (nosze, respirator i lifepack) zainstalowano zestaw do fumigacji, czyli dezynfekcji pojazdu.
Karetka przeznaczona jest do transportu chorych zakażonych wirusem SARS-CoV-2 między szpitalami lub odwożenia ich do domu po zakończeniu hospitalizacji.
Ambulans medyczny kosztował ponad 560 tys. zł. Pół miliona przekazały władze Gorzowa.

21. Aparaty do wysokoprzepływowej terapii tlenem
W listopadzie 2020 r. szpital kupił 14 nowoczesnych aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenem ze zintegrowanym nawilżaczem. Urządzenia są zintegrowane z generatorem przepływu i systemem wzbogacania powietrza tlenem. Dzięki temu mogą być stosowane u pacjentów oddychających samodzielnie, w leczeniu których wykorzystuje się tlenoterapię, czyli podawanie nawilżonego ogrzanego gazu o odpowiedniej prędkości przepływu.
Zaletą aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenem jest precyzyjnie regulowana stabilna prędkość przepływu, dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta. W trybie wysokiego przepływu prędkość tę można ustawić na 80 litrów/min (to ponad 5-krotnie więcej niż uzyskiwana prędkość przepływu ze standardowych instalacji ściennych montowanych w szpitalach).

21. Remont chodników
W 2020 r. szpital wyremontował chodniki niemal w całym kompleksie szpitalnym przy ul. Dekerta. Wymieniono ciągi piesze o powierzchni 1210 m kw. i 70 m kw. drogi. Wstawiono nowe krawężniki i powstało nowe oznakowane przejść dla pieszych. Inwestycja kosztowała ok. 500 tys. zł, z czego kwotą 66 709 zł została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

22. Remont dachu

W ramach dostosowania budynków zespołu szpitalnego przy ul. Walczaka do rosnących potrzeb z zakresu lecznictwa psychiatrycznego oraz rozwoju działającego przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Centrum Zdrowia Psychicznego lecznica rozpoczęła przebudowę budynku nr 5. Wymiana poszycia dachowego na budynku (wymiana dachówki, naprawa łat i kontrłat) będzie kosztowała 680 tys. zł.

23. Nowa sala zabiegowa na oddziale urologii

W strukturach Oddziału Urologii i Onkologii urologicznej w 2020 r. wydzielono dodatkową salę zabiegową. Inwestycja pozwoli zwiększyć możliwości wykonywania zabiegów i drobnych operacji na oddziale, bez konieczności wykorzystywania centralnego bloku operacyjnego. Wykonano instalację gazów medycznych, wentylację mechaniczną i klimatyzację, instalację elektryczną. Powstała nowa stacja uzdatniania wody. Na podłodze położono wykładzinę prądoprzewodzącą. Wykonano tymczasową śluzę oraz zamontowano drzwi ochronne.
Inwestycję zrealizowano ze środków własnych za ponad 100 tys. zł.

Oprac. redakcja
Foto WSzW


Kliknij w wybrane zdjęcie aby powiększyć
tak zmienial sie gorzowski szpital, zdjęcie 1/10

tak zmienial sie gorzowski szpital, zdjęcie 2/10

tak zmienial sie gorzowski szpital, zdjęcie 3/10

tak zmienial sie gorzowski szpital, zdjęcie 4/10

tak zmienial sie gorzowski szpital, zdjęcie 5/10

tak zmienial sie gorzowski szpital, zdjęcie 6/10

tak zmienial sie gorzowski szpital, zdjęcie 7/10

tak zmienial sie gorzowski szpital, zdjęcie 8/10

tak zmienial sie gorzowski szpital, zdjęcie 9/10

tak zmienial sie gorzowski szpital, zdjęcie 10/10


17 lutego 2021 12:55, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Od Willi Pauckscha do Willi nad Wartą
Publikujemy informację, jaka dotarła do redakcji na temat Willi Paukscha. Willa Pauckscha to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najcenniejszych zabytków Gorzowa ... <czytaj dalej>
Przełom w modernizacji energetycznej
Gorzów przygotowuje nowatorski projekt modernizacji energetycznej 18 budynków użyteczności publicznej w mieście. Modernizacja ma zostać przeprowadzona w formule PPP. Partner ... <czytaj dalej>
Absolutorium dla prezydenta
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Radni uchwałę w tej sprawie przegłosowali jednogłośnie. Podczas sesji ... <czytaj dalej>
Bagiński dwukrotnie skazany
Publikujemy przesłany do naszej redakcji list mecenasa Jerzego Wierchowicza. List mecenasa Jerzego Wierchowicza skierowany został do przedsiębiorcy i polityka Jacka Bachalskiego, ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"J.J.i Co." Sp z o.o.

ul. Fabryczna 71, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 47 12
branża: Odzież - produkcja <czytaj dalej>
Bukieteria PH Violetta Legan

ul. Przemysłowa 14 -15, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 55 66
branża: Kwiaciarnie <czytaj dalej>

Dyrygentka-rezydentka w Gorzowie
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił wyniki konkursu „Dyrygent-rezydent”. Filharmonia ... <czytaj dalej>
Szpitalni biegacze
Szóstka biegaczy z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie ukończyła Dolnośląski ... <czytaj dalej>
Jak przygotować się do urlopu?

Czas wakacji. Marzymy o beztroskim wypoczynku, ale zdarza się, że ... <czytaj dalej>
Rocznicowy festiwal
To będzie już dziesiąty Festiwal Filmów Frapujących. Dziesiąty Festiwal Filmów Frapujących ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« lipiec 2021 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Facebookowe pułapki
Zbieranie największej liczby znajomych na portalach społecznościowych to dla jednych rodzaj rywalizacji, dla innych dowód na popularność, dla jeszcze innych krok do ekonomicznego sukcesu. Wydawać by się mogło, że jeśli ktoś ... <czytaj dalej>
Sfotografuj Gorzów
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta zaprasza do udziału w konkursie <czytaj dalej>
Eko autobusy według najmłodszych
„Chodź, pomaluj … eko-autobusy” to konkurs skierowany do uczniów klas <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - csc_0306.jpg
Hanna Kaup:
Ma Gorzów Szymona Giętego, ma Krynica Nikifora
Nie wiem dlaczego, ale kiedy mówię o Nikiforze, myślę o ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Tylicz jak jego mieszkańcy
Gdyby zapytać ludzi, czy kojarzą miejscowość o nazwie Krynica Zdrój, ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Autem po Europie
Coraz więcej kierowców decyduje się na jazdę własnym samochodem po ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Uważaj na fotoradary
Wyjeżdżasz nad morze? Uważaj, by nie wrócić z niechcianą „pocztówką”. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4268:
czytam o "kampanii Gorzow wie bist du?" i o jej sukcesach, byly koktajle, jablka i foldery tlumaczone na j.niemiecki.
Czy "Gorzow <czytaj dalej>
Anonim_9355:
Ale za "pracowitą" niedzielę i przygotowanie show we Frankfurcie urzędasy dostaną premie i będzie o czym pisać. Drodzy państwo z prez <czytaj dalej>
Anonim_6274:
albo w nova park. A pociąg bezpośredni do i z Berlina? Zostało cos wspomniane?
Z pogranicza to oni przyjezdzaja tylko na tanie zakupy w polenm <czytaj dalej>
Anonim_6274:
Atrakcje Gorzowa promowane przez liberkowską? Kaseta stilonowska której juz sie nie produkuje i nosorożec stefania płci męskiej.

Teraz <czytaj dalej>
Maria:
Faktycznie przedziwne jak na kościół.Ale dzięki temu niesamowicie oryginalne.Dobrze, że zachowane w tak dobrym stanie co widać na zdjęciach. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej