piątek 14 czerwca 2024     Bazyli, Eliza, Justyna
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
List do mediów i Prezydenta
Publikujemy korespondencję nadesłaną przez Jarosława Marciniaka z ruchu społecznego Gorzów Bezpieczna Przystań.

Korespondencja została opatrzona listem otwartym do mediów. Oto jego treść:

„Zwracamy się do Państwa z prośbą o nagłośnienie sprawy najbardziej atrakcyjnego miejsca pracy dla terapeutów w Polsce. 38,60 zł za minutę porady płaci terapeutom Miasto Gorzów Wlkp. i to pomimo, iż profilaktyka w mieście kuleje, a działania podejmowane przez tak sowicie opłacanych terapeutów są niezwykle nieskuteczne. Jak to możliwe? Dowiedzą się z Państwo z listu otwartego do Prezydenta Gorzowa Wlkp., który w dniu dzisiejszym przekazaliśmy do Urzędu Miasta.

W załączniku przesyłamy
  • List do Pana Prezydenta Gorzowa Wlkp. w sprawie odwołania Pani Prezydent Nowak, Dyrektorki WSS i Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w którym wyczerpująco opisujemy całą sprawę
  • Odpowiedź Pani Prezydent Nowak z dn. 16.11.2012 r., w którym mowa jest o kompleksowych działaniach Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia wobec rodzin dotkniętych uzależnieniem
  • stanowisko PARPy w kwestii nielegalności finansowania zadań izby wytrzeźwień z pieniędzy kapslowych w tym wypadku odnośnie Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia
  • stanowisko Krajowego Biura D.S. Przeciwdziałania Narkomanii
  • Odpowiedź Pani Prezydent Nowak na interpelację radnego Pieńkowskiego
  • Statut Izby Wytrzeźwień w Raculi pod Zieloną Górą
  • Zadania AKT ze strony Stowarzyszenia „Przełom”
A oto list do Prezydenta:

List otwarty do Prezydenta Miasta Gorzów Wlkp.
Panie Prezydencie,
Żądamy odwołania Pani Prezydent Aliny Nowak, Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych oraz Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Swoją postawą oraz podejmowanymi działaniami w/w urzędnicy prowadzą do wspierania nieracjonalnych i nieskutecznych rozwiązań, które skutkują finansowaniem Punktu Konsultacyjnego przy Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia kwotą nieadekwatną do wykonywanych przez ten punkt zadań. Jest to mianowicie jedyne miejsce pracy w Polsce, w którym za minutę pracy otrzymuje się wynagrodzenie w kwocie 38 zł 60 gr. Jednocześnie wymienieni urzędnicy manipulują faktami, by móc dofinansowywać Punkt Konsultacyjny w takich kwotach, twierdząc publicznie, że w 250-metrowym baraku, w którym rocznie przyjmowanych jest 3800 nietrzeźwych prowadzi się kompleksowe działania, m.in. udzielając pomocy rodzinom osób uzależnionych (Pani Prezydent Nowak w listopadzie 2012 r. napisała, iż „obecna placówka nie pełni wyłącznie roli „przechowalni” dla osób nietrzeźwych. Jej działalność skoncentrowana jest również na rodzinach osób uzależnionych, które mogą skorzystać z fachowego wsparcia i pomocy psychologicznej, natomiast osoby uzależnione motywowane są przez pracowników Ambulatorium do podjęcia leczenia. Tym samym oferta stowarzyszenia „Przełom” zapewnia kompleksową pomoc osobom uzależnionym, które są najczęstszymi pacjentami Ambulatorium oraz ich rodzinom”. W niniejszym piśmie udowodnimy, iż jest to kłamstwo). Takie postępowanie prowadzi do osłabiania faktycznych działań profilaktycznych, które powinny obejmować wiele tysięcy rodzin i chronić je przed uzależnieniami.

Mimo, iż od pół roku próbujemy wpłynąć na postawę w/w urzędników, by zmienili sposób wydatkowania pieniędzy przeznaczanych na AKT, przedstawiamy szereg argumentów (opinie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura D.S. Przeciwdziałania Narkomanii), proceder nieracjonalnego wydatkowania wspomnianych pieniędzy rozkwita (w czerwcu 2013 r. mimo naszych apeli i próśb podpisano kolejną umowę na finansowanie AKT na kolejne trzy lata kwotą 2 mln 300 tys. zł. Konkurs był ogłoszony w ramach realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień), a wymienione osoby podczas spotkania zorganizowanego u Pani Prezydent Nowak w dn. 18.09.2013 r. nadal broniły istniejącego systemu finansowania działań profilaktycznych tworzonych w AKT. Postanowiliśmy, więc sprawdzić czego tak wytrwale bronią wspomniani urzędnicy.

Przypominamy, że zgodnie z opinią PARPy „nie jest możliwe finansowanie – z funduszu przeznaczonego na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – bieżącej działalności placówek (w tym przypadku Ambulatorium Kontrolowanego Trzeźwienia)” w zakresie, w jakim pełnią one zadania izb wytrzeźwień. „Możliwe jest natomiast wsparcie finansowe realizacji dodatkowych programów skierowanych do osób zatrzymanych w tego rodzaju placówce, które wykraczają poza statutowe zadania izby wytrzeźwień”.

Zgodnie z powyższym jedynym zadaniem, które może być finansowane z pieniędzy kapslowych jest działalność Punktu Konsultacyjnego. Pozostałe zadania Ambulatorium wymieniane chociażby przez Panią Prezydent Alinę Nowak w odpowiedzi na interpelację Radnego Pana Sebastiana Pieńkowskiego (pismo z dn. 16.09.2013 r., sygn. akt WSS-II.0003.06.2013.ER) są statutowymi zadaniami izb wytrzeźwień (dla porównania proszę spojrzeć na Statut Izby Wytrzeźwień w Raculi pod Zieloną Górą przyjęty Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra nr LVI/718/09). Problem w tym, że co roku wydajemy na działalność Punktu Konsultacyjnego w AKT 730 000 zł. Z danych przedstawionych we wspomnianej odpowiedzi Pani Prezydent Nowak do Radnego Pieńkowskiego wynika zaś, iż działalność Punktu Konsultacyjnego jest całkowicie nieefektywna, a skala finansowania tego Punktu nieracjonalna.

W tym miejscu należy wyjaśnić, iż Punkt Konsultacyjny w AKT to po prostu wyodrębniony w baraku pokój, w którym dyżurować mają specjaliści, terapeuci uzależnień, w dni robocze w godzinach 7:00-12:00. Tzw. weekendowi alkoholicy, z których wielu po raz pierwszy trafia do izby wytrzeźwień i do których w szczególności powinna być kierowana pomoc Punktu Konsultacyjnego, gdyż w ich przypadku pobyt ten jest przekroczeniem pewnej granicy i impulsem, który w przypadku udzielenia fachowej pomocy może doprowadzić do podjęcia leczenia w ośrodku terapeutycznym, nie mają możliwości skorzystania z porad specjalistów w tym Punkcie, gdyż jest on czynny tylko w dni robocze. Z racji tego, iż Punkt funkcjonuje tylko do południa, taką możliwość mają również tylko osoby, które trafiają do AKT do pierwszej w nocy, ze względu na konieczność osiągnięcia do południa przez osobę nietrzeźwą stanu abstynencji. Ilu nietrzeźwych, którzy trafiają do Ambulatorium skorzystało z pomocy terapeutów w ubiegłym roku, wg przedstawionych przez Panią Prezydent danych? Otóż na 3848 klientów AKT zaledwie 420 skorzystało z pomocy w Punkcie Konsultacyjnym (10,91 % wszystkich klientów). Z tego zaledwie 42 osoby zostały skierowane do ośrodka terapeutycznego „Szansa” i żadna z tych osób trwale nie utrzymuje abstynencji, kończąc terapię i uczestnicząc w grupach samopomocowych w dniu dzisiejszym (Dane pochodzą z badania Ośrodka Promocji Wiedzy o Uzależnieniach „FENIKS”).

Dlaczego Punkt Konsultacyjny jest tak nieefektywny? W jaki sposób miasto kontroluje realizację zadań w AKT? Mamy powody powątpiewać, że nie wszyscy, którzy trafiają do AKT są informowani o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów, terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym - mimo zapewnień ze strony Pani Joanny Wieloch, że każdy jest o tym informowany. Nasza wątpliwość wynika z faktu, iż przeprowadziliśmy rozmowy ze 100 osobami, które nałogowo spożywają alkohol i wielokrotnie w stanie nietrzeźwym przebywały w AKT w ostatnich dwóch latach i żadna z nich nie słyszała, aby w AKT dyżurował terapeuta. Żadna z tych osób nie była również informowana o możliwości skorzystania z pomocy takiego terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym. Również nigdy nie słyszeli od osób, które wraz z nimi przebywały we wzmiankowanej placówce, że taka możliwość istnieje i ktoś z tej możliwości skorzystał.
MIMO NIEEFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO ZA KAŻDĄ MINUTĘ PORADY UDZIELANEJ KLIENTOWI AKT PRZEZ TERAPEUTĘ W TYM PUNKCIE PŁACIMY 38,60 ZŁ.

Jak to możliwe?
Biorąc pod uwagę fakt, iż jedynym zadaniem, które może być finansowane z pieniędzy kapslowych jest działalność Punktu Konsultacyjnego, wydajemy na jego funkcjonowanie 729 330 zł rocznie. Z danych przedstawionych przez Panią Prezydent Nowak za 2012 r. wynika, iż w ubiegłym roku w Punkcie Konsultacyjnym przeprowadzono 420 porad, co oznacza, że jeżeli podzielimy 729 330 zł przez 420 porad, każda porada kosztowała nas 1736,50 zł. Pani Wieloch poinformowała nas na spotkaniu u Pani Prezydent Nowak, że taka konsultacja trwa od pół godziny do godziny. Zakładając, że średnio taka konsultacja trwa 45 minut, każda minuta pracy terapeuty kosztuje 38,58 zł. Jest to najwyższa stawka za minutę porady w Polsce.

Jeśli prawdą jest, że z pieniędzy profilaktycznych opłacamy jedynie działania profilaktyczne w AKT to prowadzimy najdroższą i najbardziej nieefektywną placówkę w kraju, a wspomniani urzędnicy nie widzą w tym nic złego i uważają, że ich postępowanie jest odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie.

Jarosław Marciniak

Ruch Społeczny „Gorzów Bezpieczna Przystań”

Do wiadomości:
- radni Rady Miasta Gorzów Wlkp.
- mediów lokalnych i ogólnopolskich
- Regionalnej Izby Obrachunkowej
- i innych instytucji mogących pomóc nam w rozwiązaniu tego problemu

24 października 2013 16:05, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Panie Jarku. Chciałem nawet obszerniej, z odniesieniami do praktyki i teoretycznych rozważań dotyczących profilaktyki i leczenia uzależnień od alkoholu, ale dałem sobie spokój. To temat rzeka, a działania podejmowane przez Miasto może i ułomne jeszcze, ale są. Dotkliwość tego uzależnienia w odniesieniu do jednostki, ale i nie zidentyfikowane do tej pory przyczyny i procesy od-do są wypadkową i przyczyną tak wielu niegatywnych zjawisk życia społeczeństwa i jednostki tu i teraz, że ... "głowa mała". Ale Pan to wszystko wie. Pańskie żądania dymisji? Bez sensu. Dobrze Pan zaczął - trzeba nadal argumentować, przekonywać, proponować pisząc projekty, biorąc udział w rozpisywanych konkursach. Innej drogi nie ma. Powodzenia życzę.
bytek, 27.10.2013, 11:51, 79.186.36.5 ##

Panie Jarku - mogę polecić dobrego psychiatrę
Paweł, 22.11.2013, 22:03, 89.228.142.85 ##

Wątpię by to przeczytano w Magistracie. Za długa epistoła mało potrafi ten co głośno woła!
Bijesz pianę i "żądasz" odwołania - rozliczenia...
Zaproponuj cos - rozdawanie nieswojej czekolady czy handel wata cukrowa nie czynią z ciebie partnera!
Kim u licha jesteś? Potrafisz pomagać? Bo widzę że jakoś ci to nie idzie - bez wkładu własnego (umiejętności i pomysły)nie dajesz sobie rady - jak ty możesz brać się za leczenie kogokolwiek?!
3445, 23.11.2013, 03:49, 78.8.19.122 ##

Marciniak, największy przekrętas Gorzowa. Czy ktoś w ogóle kiedyś widział tych jego "mitycznych" wolontariuszy? Czy ktoś słyszał, aby powoływał się w swojej pracy na coś poza swoimi, pożal się Boże, badaniami? Ten człowiek nie robi nic dla miasta czy innych ludzi. Wszystko robi tylko dla pieniędzy.
Anonim_4715, 18.11.2014, 12:38, 81.190.161.226 ##

Nie widzisz że zmienił się Prezydent? Stare teksty wysyłasz! I masz oczekiwania zgodne z metodami działania byłego Prezia. A tu zaczyna się liczyć wola mieszkańców a nie takich hochsztaplerów jak ty! Co prawda również mieszkańca ale zerującego na obawach gorzowian. Straszysz od lat swoimi prognozami. Weź miotłę do łapy i pozamiataj Miasto!
Anonim_6772, 18.11.2014, 14:16, 78.10.60.147 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Badają miejskie parkingi
Z samochodów i pieszo prowadzone są badania zajętości gorzowskich parkingów. Specjaliści z firmy SystemEG z Wrocławia, wyposażeni w kamizelki odblaskowe ... <czytaj dalej>
Piknik Europejski w Gorzowie
Zapraszamy do Gorzowa na Piknik Europejski! Świętujemy 20-lecie Polski w UE. Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński zaprasza na kolejny piknik z ... <czytaj dalej>
W czwartek Boże Ciało
W najbliższy czwartek 30 maja Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa popularnie nazywaną świętem Bożego Ciała. Tego dnia ... <czytaj dalej>
Składy komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego
Radni województwa w trakcie sesji w dniu 20 maja 2024 r. wybrali przedstawicieli komisji w Sejmiku Województwa Lubuskiego VII kadencji. Wybrano ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Robudd" Usługi Ogólnobudowlane Edyta i Robert Straszyńscy

ul. Kazimierza Wielkiego 61 /312, Gorzów Wlkp.
tel. 508 795 355
branża: Budowlane usługi - wykańczanie wnętrz <czytaj dalej>
Chmielewski Mieczysław Sklep Obuwniczy

ul. Borowskiego 16, Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 00 27
branża: Obuwie - detal <czytaj dalej>
Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów

ul. Kosynierów Gdyńskich 64, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 48 02
branża: Kościoły, związki wyznaniowe <czytaj dalej>

A może do Tirany
Polskie Porty Lotnicze poinformowały o wynikach przewozowych lubuskiego lotniska Zielona ... <czytaj dalej>
Wyjątkowy Dzień Dziecka
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzyszczynce zorganizował 4 czerwca Dzień Dziecka ... <czytaj dalej>
Wiktoria Kuczyńska z kontraktem
Wiktoria Kuczyńska podpisała kontrakt na sezon 2024/2025 z gorzowskim KS ... <czytaj dalej>
Przejęli klucz na tydzień
Od barwnego korowodu wokół stawu w parku Wiosny Ludów rozpoczął ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2024 »
P W Ś C P S N
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Walka o Gorzów, czyli teatrzyk manipulacji
Jesteśmy po pierwszym spotkaniu w związku z propozycją zmiany nazwy Gorzowa Wielkopolskiego. Odbyło się w auli AJP przy obecności ok. 70-80 osób. Ponieważ w mediach społeczościowych trwa ożywiona dyskusja między ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_1560.jpg
admin ego:
Delete nie wystarczy
W związku z ożywioną dyskusją na temat zmiany nazwy miasta, ... <czytaj dalej>
admin ego:
Męczące Helsinki
Helsinki nas zmęczyły. Po kompaktowym Tallinie fińska stolica wydała nam ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Bez makijażu?
5 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Makijażu, poświęcony promowaniu naturalnego ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_9416:
Gorzów Wielkopolski!
Akademia gorzowska! Nie Jakuba z paradyża
Uniwersytet Lubuski!! <czytaj dalej>
Anonim_9416:
Jeał pies wójcickiego i Henryka Macieja woźniaka <czytaj dalej>
Anonim_2811:
Tylko Gorzów Lubuski :-D <czytaj dalej>
Anonim_9416:
Gratuluję mieszkańcom wyboru europosłow że szczecina <czytaj dalej>
Spacerowiczka:
Urodziłam się w Gorzowie, mieszkam w Gorzowie i nie rozumiem, dlaczego Gorzów Wielkopolski ma być bardziej polski od Gorzowa. Wybieram Gorzów <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej