piątek 19 kwietnia 2024     Adolf, Leon, Tymon
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Zgłoś swoje uwagi do programu ochrony przed hałasem
Prezydent Miasta Gorzowa informuje, że opracowano projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego” i mieszkańcy mogą zgłaszać do niego uwagi.

Z projektem „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego” można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Kombatantów 34, pok. nr 905 oraz na stronie internetowej: www.eurzad.gorzow.pl w zakładce: dialog, e-konsultacje.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można wnosić od 18 lutego 2013 r. do 11 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4 lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Kombatantów 34, a także drogą mailową na adres: posph.gorzow2012@sectec.pl.

Konieczność opracowania Programu wynika z art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i ma związek z wdrożeniem Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Program uchwalony przez Radę Miasta w Gorzowie Wielkopolskim stanie się aktem prawa miejscowego.

Głównym celem Programu jest wskazanie kierunków i działań, których realizacja spowoduje dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm. Ogólne zasady wskazane w dokumencie powinny być wykorzystane do bieżącej pracy zarządców źródeł hałasu oraz organów wydających decyzje administracyjne i akty prawa miejscowego mające wpływ na poziom hałasu w środowisku. Mając na względzie poprawę klimatu akustycznego miasta zamierzenia inwestycyjne i zmiany organizacyjne powinny być realizowane zgodnie z kierunkami działań Programu.

Merytoryczną podstawą opracowania Programu jest wykonana w 2012 r. mapa akustyczna Gorzowa przedstawiająca diagnozę stanu środowiska akustycznego miasta i jej aktualizacja z października 2012 r. zrealizowana w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (w rozporządzeniu przyjęto mniej rygorystyczne poziomy hałasu dla dróg, linii tramwajowych i kolejowych). Mapy terenów zagrożonych hałasem oraz pierwsze mapy rozkładu wskaźnika M stanowiły materiał wyjściowy do opracowania niniejszego dokumentu. Program oparty jest o wskaźniki długookresowe średniego poziomu dźwięku A dla pory dzienno-wieczorowo-nocnej LDWN oraz nocnej LN i kryteria określające m.in. kolejność realizacji zadań (tzw. wskaźnik M), efektywność ekonomiczną i ekologiczną zaproponowanych rozwiązań.
Wyniki mapy akustycznej jednoznacznie wskazują, że głównym źródłem zagrożeń klimatu akustycznego Gorzowa Wlkp. jest hałas drogowy, zaś w niewielkim stopniu hałas tramwajowy, przemysłowy i kolejowy.

Hałas drogowy powoduje przekroczenia przy głównych trasach komunikacyjnych na powierzchni około 0,6 km2. Z analiz statystycznych, wynika, że ok. 1,9% mieszkańców Gorzowa Wlkp. (2 257 osób) narażonych jest na hałas przekraczający ustalone wartości dopuszczalne określone wskaźnikiem LDWN, lecz tylko 0,13% (152 osoby) na przekroczenia większe niż 5 dB.
Tereny narażone na hałas drogowy położone są wzdłuż:
dróg krajowych – Nr 3, Nr 22;
dróg wojewódzkich – Nr 151, Nr 132, Nr 130;
pozostałych ulic m.in.: Pomorskiej, Kazimierza Wielkiego, Kobylogórskiej, Strażackiej, Jagiełły, Kosynierów Gdyńskich, Marcinkowskiego, Szarych Szeregów.

Nieliczne tereny zagrożone hałasem tramwajowym położone są wzdłuż torowisk przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Pomorskiej, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kostrzyńskiej.

Hałasem przemysłowym zagrożone są niewielkie tereny zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie kilku zakładów.
Na ponadnormatywny hałas przemysłowy i tramwajowy (do 5 dB) narażona jest niewielka ilość osób (0.05%).
W Gorzowie Wlkp. nie ma osób narażonych na ponadnormatywny hałas kolejowy.

Ze względu na to, że głównym źródłem przekroczeń dopuszczalnych norm jest hałas drogowy, działania naprawcze dotyczą przede wszystkim obniżenia jego poziomu. Zadania Programu oparto w głównej mierze o kierunki wskazane w dokumentach strategicznych miasta. Zabiegi te miały na celu dostosowanie działań Programu do polityki zrównoważonego rozwoju Gorzowa.
Realizację pierwszego Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Gorzowa Wielkopolskiego zaproponowano do 2019 roku. Jest to ściśle powiązane z dokończeniem ważnych dla miasta przedsięwzięć, niezbędnych remontów i przygotowaniem się do funkcjonowania miasta w nowym układzie dróg krajowych.

W niniejszym dokumencie oprócz działań bezpośrednio wpływających na poziom hałasu w środowisku, zwrócono uwagę na działania, które mimo że nie przynoszą bezpośrednio „redukcji hałasu”, są równie ważne. Dotyczą one planowania i zagospodarowania przestrzennego, sterowania ruchem w mieście oraz edukacji.

Realizacja zadań ujętych w Programie przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego w Gorzowie Wielkopolskim, a w związku z tym do zmniejszenia liczby mieszkańców miasta narażonych na ponadnormatywny hałas.

Dorota Szukalska-Koźlakowska

wydział ochrony środowiska i rolnictwa

17 lutego 2013 20:52, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Prezydent w ministerstwie
Prezydent Gorzowa w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Z doświadczenia wiem, że najważniejsze są relacje bezpośrednie. Ustalenia, które zapadają wtedy ... <czytaj dalej>
Tarasy jeszcze niedostępne
Woda w Warcie opada, odsłaniają się zalane tarasy. Niestety, ze względów bezpieczeństwa, nie mogą być jeszcze udostępnione. Zdecydowała o tym ekspertyza ... <czytaj dalej>
Apel o pomoc w sprawie odbudowy AJP
W dramatycznej dla uczelni i miasta sytuacji potrzebne jest wspólne działanie. Dlatego prezydent miasta Jacek Wójcicki apeluje o pomoc w ... <czytaj dalej>
Rozmowa z komisarzem Wojciechowskim
Komunikat w sprawie rolników. Zgodnie z wczorajszą rozmową telefoniczną z komisarzem rolnictwa Januszem Wojciechowskim przekazuję, że na najbliższym i ostatnim w ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"White Line Expo"

ul. "Bora" Komorowskiego 50 F, Gorzów Wlkp.
tel.
branża: Targi, wystawy - organizatorzy, obiekty <czytaj dalej>
PHU "Sonar"

ul. Koniawska 11, Gorzów Wlkp.
tel. 603 097 181
branża: Budowlane materiały - brukarstwo <czytaj dalej>

Propozycje miejskiego wsparcia dla AJP
W czasie nadzwyczajnego posiedzenia senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża ... <czytaj dalej>
Ostatnie 100 dni mojego życia
Poznajcie Piotrka, wrażliwego, dobrego, ambitnego i z pozoru uśmiechniętego faceta ... <czytaj dalej>
Marta Bejnar-Bejnarowicz wkrótce nie radna
Najaktywniejsza radna Rady Miasta Gorzowa Marta Bejnar-Bejnarowicz przyjmuje stanowisko architekta ... <czytaj dalej>
Koniec blokowania S3 na węźle Myślibórz
Rolnicy blokujący trasę S3 nie dostali zgody na przedłużenie protestu. Tydzień ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« kwiecień 2024 »
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_admin.jpg
admin ego:
Piękna inicjatywa w brzydkim mieście
Znany gorzowski lekarz Ireneusz Czerniec zaprosił w niedzielę kandydatów do Rady Miasta, dziennikarzy oraz mieszkańców na spacer ulicami śródmieścia. „Porozmawiajmy i zobaczmy, cóż dobrego możemy zrobić dla naszego miasta, w celu ... <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>
Kto zdobędzie mural dla szkoły
Murale Pamięci „Dumni z Powstańców” to ogólnopolski konkurs dla szkół <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_1390.jpg
admin ego:
Wędrując ciemnym korytarzem
Jak najlepiej świętować Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków? Oczywiście oglądając je. Właśnie ... <czytaj dalej>
admin ego:
Dzień Ochrony Zabytków
Z okazji przypadającego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków przypominamy, że ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Alkoholowa mapa Polski
Ponad 95 tys. pijanych kierowców zatrzymała policja w 2023 roku. ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Filiżanka kawy lub dwie
Czy wiesz, że filiżanka kawy może zdziałać więcej niż tylko ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_8372:
budowa jednostki wojskowej w gorzowie
<czytaj dalej>
Anonim_8372:
ma doswiadczenie w firmie budowlanej poprawiania architektury na małą skalę

cele jakie moge podpowiedzieć
to centrum przesiadkowe <czytaj dalej>
Maria :
Szkoła na MEDAL.BRAWO...<czytaj dalej>
Anonim_3929:
"Ktoś biegł tą uliczką przed nami, miał jak my
wzrok zdjęty uczuciem;"
(Kamil Kwidziński, pierwszy wers wiersza Jotunheim< <czytaj dalej>
Anonim_9617:
Ciekawe, że depresji nie mają ci, którzy ciężko pracują, którym brakuje do wypłaty, tym, którzy wyprzedają się tym, którzy starają się <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej