poniedziałek 14 czerwca 2021     Bazyli, Eliza, Justyna
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Pierwsze w Polsce nowe Archiwum Państwowe
eGorzowska - 4373_gvdumwhFVxNAj6SlZYj.jpgZ udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego otwarto w Gorzowie pierwsze nowe Archiwum Państwowe. W sobotę wszyscy będą mogli je zwiedzić w czasie dania otwartego.

3 października przeszedł do historii Gorzowa jako dzień otwarcia nowego budynku Archiwum Państwowego. Obiekt, który powstawał od 2007 r., mieści się przy ul. Mościckiego 7 i liczy 1841 m kw. powierzchni. W jego skład wchodzą dwa magazyny archiwalne, nowoczesna pracownia naukowa, sala wystawowa i konferencyjna, pracownie konserwacji dokumentów i digitalizacyjna oraz biura. Inwestycja kosztowała 12 mln zł, które w całości przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Archiwum będzie obsługiwało północną część województwa lubuskiego (powiaty: gorzowski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki a także w powiecie słubickim gminy: Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice i w sulęcińskim gminy: Lubniewice, Krzeszyce, Słoński Sulęcin) oraz dwie gminy województwa wielkopolskiego (Międzychód i Miedzichowo). Do archiwum trafi dokumentacja 108 zakładów.

Zgromadzone akta stanowią informację na temat funkcjonowania i życia mieszkańców północnej części naszego województwa, a także są źródłem badań nad jej przeszłością. Najstarszy dokument pochodzi z 1316 roku. Zbiory Archiwum Państwowego liczą 942 zespoły archiwalne, czyli 2770 km bieżących akt oraz 218.161 jednostek inwentarzowych (w tym ponad 7 tys. map i planów).

Z okazji otwarcia archiwum goście obejrzeli wystawę „Prezydent Ignacy Mościcki i jego epoka w zbiorach archiwów polskich”.

W najbliższą sobotę 5 października od 10.00 do 18.00 budynek archiwum będzie dostępny dla wszystkich. Dyrektor Dariusz Rymar zaprasza.

A oto pełen tekst Dariusza Rymara „Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim (1950–2013)”

3 października 2013 roku spełniły się marzenia gorzowskiego środowiska archiwalnego. Archiwum Państwowe działające w Gorzowie od roku 1950 stale borykało się z problemami lokalowymi, które właśnie w tym dniu uległy radykalnej poprawie. Od 3 października gorzowskie Archiwum ma nowoczesny obiekt, który zabezpieczy interesy państwa i będzie służył lokalnej społeczności.

Archiwum Państwowe w Gorzowie utworzone zostało 1 VIII 1950 roku jako filia Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu. W czasie swojej działalności stałym problemem był brak odpowiedniej siedziby. W latach 1950–1991 archiwum było zmuszone trzykrotnie zmieniać swoją siedzibę (1958, 1975, 1991). Przyznawane lokale były niedostosowane do potrzeb archiwum, a ponadto zbyt małe. Najgorszą w skutkach była przeprowadzka z roku 1975 zorganizowana w pośpiechu na polecenie władz wojewódzkich, które potrzebowały dodatkowej powierzchni dla tworzonych instytucji szczebla wojewódzkiego. Archiwum zostało wówczas usunięte z Gorzowa i zlokalizowane w budynku szkoły z podgorzowskiej wsi Lubczyno, skąd do miasta powróciło dopiero w roku 1986 (na ul. Husarską). W roku 1991 archiwum przeprowadziło się do dwóch budynków na ul. Grottgera 24/25. W roku 1998 (po zakończeniu remontu budynku mniejszego) przeniesiono do niego zasób z ekspozytury w Sulęcinie, która została zlikwidowana.

Zasób i działalność archiwum
Zasób gorzowskiego Archiwum Państwowego liczy obecnie 942 zespoły archiwalne –2770 km bieżące akt – 218.161 jednostek inwentarzowych (w tym ponad 7 tys. map i planów). Najstarsze akta pochodzą z XIV w. (najstarszy dokument jest z roku 1316). Terytorialnie zgromadzona dokumentacja pochodzi z terenu północnej części obecnego woj. lubuskiego. Najcenniejsze zespoły to: Akta miasta Gorzowa z lat 1316–1945, Zarząd Miejski w Gorzowie 1945–1950, Starostwo Powiatowe Gorzowskie (1945–1950) oraz akta władz województwa gorzowskiego z lat 1975–1998, w tym Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie (1975–1998). Stanowią one jedno z podstawowych źródeł do badań nad przeszłością północnej części obecnego woj. lubuskiego (historyczna ziemia lubuska, zachodnia Wielkopolska i Nowa Marchia).

Terenem działania archiwum jest północna część woj. lubuskiego oraz dwie gminy woj. wielkopolskiego (Międzychód i Miedzichowo). W roku 2012 archiwum odwiedziło 249 czytelników, którym udostępniono 4350 jednostek aktowych. W tym samym roku archiwum przeprowadziło poszukiwania na potrzeby 511 osób z kraju i zagranicy. W większości były to kwerendy o charakterze socjalnym i genealogicznym. Archiwum sprawuje nadzór merytoryczny nad archiwami zakładowymi 108 jednostek organizacyjnych (rządowych i samorządowych), z których dokumentacja po pewnym czasie trafia do zasobu gorzowskiego archiwum. Archiwum uczestniczy bądź organizuje samodzielnie wystawy i konferencje. Z ważniejszych wystaw w ostatnich latach zorganizowano:
– 2007 – „750 lat miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dokumencie archiwalnym” – wystawa oraz katalog o tym samym tytule (s. 94) przygotowano z okazji jubileuszu Gorzowa;
– 2010 – Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski. Jedno miasto – wspólna historia.
Zwei Namen – eine Geschichte – wystawa oraz towarzyszący jej katalog o tym samym tytule (263 s.) przygotowano we współpracy z Brandenburgisches Landeshauptarchiv w Poczdamie.
Cyklicznie wydawane są również publikacje o charakterze historycznym i źródłowym. W roku 2013 ukaże się 20 tom „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” wydawanego z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości – pismo ukazuje się nieprzerwanie od roku 1994. We współpracy z różnymi podmiotami w ciągu ostatnich 20 lat wydano ponad 50 różnych publikacji o charakterze historycznym, co czyni gorzowskie archiwum istotnym ośrodkiem badań nad przeszłością Ziemi Lubuskiej.

Nowy obiekt
Pierwsze prace nad budową nowego obiektu podjęto w roku 2007 z inicjatywy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dra Sławomira Radonia.
W roku 2008 otrzymano nieodpłatnie działkę od władz miasta Gorzowa oraz opracowano projekt koncepcyjny (autor: mgr inż. arch. Jacek Sierakowski). W roku 2010 opracowano projekt wykonawczy (autor: mgr inż. arch. Leszek Horodyski). W zamyśle autorów budynek swoim wyglądem ma przypominać regał, ze stojącymi na półkach teczkami aktowymi, co mają podkreślać okna i specjalne niebieskie i czerwone (podświetlane) szyby.
W roku 2011 przeprowadzono przetarg na wykonawcę, który wygrała firma Skanska SA. 8 września 2011 wmurowano akt erekcyjny, co było faktycznym początkiem budowy. Budowę zakończono w czerwcu 2013 roku. Funkcje nowego budynku:
  • 2 magazyny archiwalne (łącznie 830 m kw.), które pomieszczą łącznie 8587 mb. akt (magazyn górny 5227 mb. akt, dolny 3360) + moduł kartograficzny + skarbiec + magazyn na zbiory audiowizualne; magazyny umożliwiają ustawienie optymalnej temperatury (16-18 °C) i wilgotności (50-65%);
  • nowoczesna pracownia naukowa (85 m kw.), z której jednocześnie może skorzystać: 8 czytelników dokumentacji aktowej, 3 czytelników mikrofilmów; 3 czytelników w pomieszczeniu do pracy zbiorowej + 1 stanowisko do samodzielnego kopiowania akt (w sumie w dogodnych warunkach z pracowni może korzystać 15-16 osób jednocześnie); pracownia jest wyposażona w terminale komputerowe umożliwiające przeglądanie inwentarzy oraz zdigitalizowanej części zasobu (w starym budynku pracownia mogła z trudem pomieścić 5 osób jednocześnie);
  • sala wystawowa (98 m kw.), która umożliwia prezentację zasobu, a także wystaw opracowanych w innych jednostkach (wcześniej archiwum nie miało takiego pomieszczenia);
  • sala konferencyjna (72 m kw.) – przeznaczona na dla 45 osób, w której mogą być organizowane wykłady, promocje wydawnictw i inne spotkania.
  • pracownia konserwacji dokumentów (42 m kw.) – umożliwi odkurzanie akt oraz wykonywanie najprostszych zabiegów konserwatorskich akt, jak np. oprawa, podklejanie;
  • pracownia digitalizacyjna – utworzona w roku 2010 – umożliwia wykonanie 30 tys. skanów zabezpieczających rocznie(o wysokiej rozdzielczości) oraz wykonanie skanów na potrzeby czytelników.
  • nowoczesne biura dające komfort pracy oraz gwarantujące szybkie załatwianie naszych interesantów w godnych warunkach.

Łącznie budynek liczy 1841 m kw. powierzchni (kubatura 6026 m sześc.). Umożliwi on realizację ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i zabezpieczy potrzeby przeróżnych instytucji i urzędów życia publicznego w zakresie przejmowania dokumentacji stanowiącej państwowy zasób archiwalny.

Nowy obiekt umożliwia realizację zadań statutowych z zakresu edukacji i popularyzacji, co wcześniej nie było możliwe (wystawy i konferencje organizowane przez Archiwum odbywały się w zaprzyjaźnionych instytucjach). W dniu otwarcia Archiwum zostanie zaprezentowana wystawa „Prezydent Ignacy Mościcki i jego epoko w zbiorach archiwów polskich”, która została przygotowana we współpracy głównie z archiwami państwowymi. W październiku 2013 odbędzie się prezentacja książki pod red. Zbigniewa Czarnucha pt. „Samozwańcze konsulaty”, dotycząca współpracy polsko-niemieckiej po roku 1989 w regionie gorzowskim; w listopadzie promocja 20 numeru „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”, a na grudzień przewidziana jest promocja 4 tomu źródeł do dziejów NSZZ „Solidarność” w Regionie Gorzów (obejmującego lata 1986–1989).

Oprac. redakcja
Foto Hanna Kaup


pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 1/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 2/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 3/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 4/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 5/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 6/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 7/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 8/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 9/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 10/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 11/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 12/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 13/13


3 października 2013 22:42, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Poza tym sielanka zabawa i spotkania. Oczywiście na papierze kredowym i kolorowo.
Anonim_7874, 05.10.2013, 18:24, 178.183.177.146 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Odpust w Rokitnie
Publikujemy program odpustu ku czci Najświętszej Maryi Panny z Rokitna w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. 14-20 czerwca 2021 ... <czytaj dalej>
Absolutorium dla prezydenta
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Radni uchwałę w tej sprawie przegłosowali jednogłośnie. Podczas sesji ... <czytaj dalej>
Apel do Lubuszan
Publikujemy apel i tekst uchwały w sprawie szczepień przeciw COVID 19. Apel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim z dnia ... <czytaj dalej>
Bagiński dwukrotnie skazany
Publikujemy przesłany do naszej redakcji list mecenasa Jerzego Wierchowicza. List mecenasa Jerzego Wierchowicza skierowany został do przedsiębiorcy i polityka Jacka Bachalskiego, ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Figura" Salon Modelowania Sylwetki Lucjan Pęksa

ul. Władysława Łokietka 32 -33 lok. 17, Gorzów Wlkp.
tel. 601 764 286
branża: Kosmetyczne salony, gabinety <czytaj dalej>
"Auto Power" Sławomir Żołędziejewski

ul. Myśliborska 21 /23, Gorzów Wlkp.
tel. 502 249 354
branża: Samochody - silniki, mechanika <czytaj dalej>
Mariza Modelowe Szycie Dekoracji Okiennych

ul. Chełmońskiego 6, Gorzów Wlkp.
tel. 692-66-11-61
branża: Zasłony, firanki, karnisze - detal <czytaj dalej>

Obraz pożądania
"Obrazem pożądania" powraca do gorzowskich widzó Kino Konesera. Nowy filmowy ... <czytaj dalej>
Internetowe oko na miasto
Znowu można oglądać centrum miasta online. Dzięki dwóm kamerom zamontowanym ... <czytaj dalej>
Nos w nos z nosorożcem...
Stefania zaprasza na III piknik naukowy „Nos w nos z ... <czytaj dalej>
Miejski Rzecznik Konsumenta ostrzega
To kolejne ostrzeżenie skierowane do gorzowian przez Miejskiego Rzecznika Konsumenta. Tomasz ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« czerwiec 2021 »
P W Ś C P S N
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
In vitro, katedra, Wojciechowska i święte oburzenie
Środową (31 marca) sesję rady miasta zdominowały trzy sprawy: in vitro, dotacja na katedrę i wygaszenie mandatu radnej Grażyny Wojciechowskiej. In vitro Najmniej czasu zajęła radnym decyzja związana z finansowaniem in vitro. ... <czytaj dalej>
Sfotografuj Gorzów
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta zaprasza do udziału w konkursie <czytaj dalej>
Eko autobusy według najmłodszych
„Chodź, pomaluj … eko-autobusy” to konkurs skierowany do uczniów klas <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - s.jpg
Hanna Kaup:
Byłam gościem niemuralowego podwórka
Właściwie nie wiem, czy powinnam pisać ten tekst, bo to ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Po nas choćby i... solary
Gorick, Gorik, Gorka, Gorkow, Gorcke, Gurkow – to dawne nazwy ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
A może system depozytowy?
Jak wynika z badań opinii publicznej zrealizowanych na potrzeby kampanii ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wszystko o jednodawkowej szczepionce Janssen
Publikujemy dane dot. III fazy badania jednodawkowej szczepionki Janssen przeciwko ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_7681:
Świetne na czasie!
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_2117:
Słabizna była głównie z powodu pogody (deszcz)
Mało b. ludzi
I tak nie mogłem być bo w pracy.

Ale atrakcyjniejszy był wy <czytaj dalej>
Marek z Rybakowa:
Zapraszamy do Rybakowa na polanę nad jeziorem Mrowinko - będzie jeszcze fajniej niż w Parku Kopernika. <czytaj dalej>
Anonim_5383:
Głupota że czarno białe.
Muzeum to powinno raczej powyciągać od mieszkańcow zdjecia stare z albumów jak Gorzów wyglądał wcześniej <czytaj dalej>
Anonim_9959:
Mam 75 lat i chciałabym być na wielu wystawach,koncertach,bo propozycje fantastyczne!Na pewno będę przed filharmonią,bo bębny kocham,jak starczy <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej