sobota 24 lipca 2021     Kinga, Krystyna, Olga
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Pierwsze w Polsce nowe Archiwum Państwowe
eGorzowska - 4373_gvdumwhFVxNAj6SlZYj.jpgZ udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego otwarto w Gorzowie pierwsze nowe Archiwum Państwowe. W sobotę wszyscy będą mogli je zwiedzić w czasie dania otwartego.

3 października przeszedł do historii Gorzowa jako dzień otwarcia nowego budynku Archiwum Państwowego. Obiekt, który powstawał od 2007 r., mieści się przy ul. Mościckiego 7 i liczy 1841 m kw. powierzchni. W jego skład wchodzą dwa magazyny archiwalne, nowoczesna pracownia naukowa, sala wystawowa i konferencyjna, pracownie konserwacji dokumentów i digitalizacyjna oraz biura. Inwestycja kosztowała 12 mln zł, które w całości przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Archiwum będzie obsługiwało północną część województwa lubuskiego (powiaty: gorzowski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki a także w powiecie słubickim gminy: Górzyca, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słubice i w sulęcińskim gminy: Lubniewice, Krzeszyce, Słoński Sulęcin) oraz dwie gminy województwa wielkopolskiego (Międzychód i Miedzichowo). Do archiwum trafi dokumentacja 108 zakładów.

Zgromadzone akta stanowią informację na temat funkcjonowania i życia mieszkańców północnej części naszego województwa, a także są źródłem badań nad jej przeszłością. Najstarszy dokument pochodzi z 1316 roku. Zbiory Archiwum Państwowego liczą 942 zespoły archiwalne, czyli 2770 km bieżących akt oraz 218.161 jednostek inwentarzowych (w tym ponad 7 tys. map i planów).

Z okazji otwarcia archiwum goście obejrzeli wystawę „Prezydent Ignacy Mościcki i jego epoka w zbiorach archiwów polskich”.

W najbliższą sobotę 5 października od 10.00 do 18.00 budynek archiwum będzie dostępny dla wszystkich. Dyrektor Dariusz Rymar zaprasza.

A oto pełen tekst Dariusza Rymara „Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim (1950–2013)”

3 października 2013 roku spełniły się marzenia gorzowskiego środowiska archiwalnego. Archiwum Państwowe działające w Gorzowie od roku 1950 stale borykało się z problemami lokalowymi, które właśnie w tym dniu uległy radykalnej poprawie. Od 3 października gorzowskie Archiwum ma nowoczesny obiekt, który zabezpieczy interesy państwa i będzie służył lokalnej społeczności.

Archiwum Państwowe w Gorzowie utworzone zostało 1 VIII 1950 roku jako filia Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Poznaniu. W czasie swojej działalności stałym problemem był brak odpowiedniej siedziby. W latach 1950–1991 archiwum było zmuszone trzykrotnie zmieniać swoją siedzibę (1958, 1975, 1991). Przyznawane lokale były niedostosowane do potrzeb archiwum, a ponadto zbyt małe. Najgorszą w skutkach była przeprowadzka z roku 1975 zorganizowana w pośpiechu na polecenie władz wojewódzkich, które potrzebowały dodatkowej powierzchni dla tworzonych instytucji szczebla wojewódzkiego. Archiwum zostało wówczas usunięte z Gorzowa i zlokalizowane w budynku szkoły z podgorzowskiej wsi Lubczyno, skąd do miasta powróciło dopiero w roku 1986 (na ul. Husarską). W roku 1991 archiwum przeprowadziło się do dwóch budynków na ul. Grottgera 24/25. W roku 1998 (po zakończeniu remontu budynku mniejszego) przeniesiono do niego zasób z ekspozytury w Sulęcinie, która została zlikwidowana.

Zasób i działalność archiwum
Zasób gorzowskiego Archiwum Państwowego liczy obecnie 942 zespoły archiwalne –2770 km bieżące akt – 218.161 jednostek inwentarzowych (w tym ponad 7 tys. map i planów). Najstarsze akta pochodzą z XIV w. (najstarszy dokument jest z roku 1316). Terytorialnie zgromadzona dokumentacja pochodzi z terenu północnej części obecnego woj. lubuskiego. Najcenniejsze zespoły to: Akta miasta Gorzowa z lat 1316–1945, Zarząd Miejski w Gorzowie 1945–1950, Starostwo Powiatowe Gorzowskie (1945–1950) oraz akta władz województwa gorzowskiego z lat 1975–1998, w tym Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie (1975–1998). Stanowią one jedno z podstawowych źródeł do badań nad przeszłością północnej części obecnego woj. lubuskiego (historyczna ziemia lubuska, zachodnia Wielkopolska i Nowa Marchia).

Terenem działania archiwum jest północna część woj. lubuskiego oraz dwie gminy woj. wielkopolskiego (Międzychód i Miedzichowo). W roku 2012 archiwum odwiedziło 249 czytelników, którym udostępniono 4350 jednostek aktowych. W tym samym roku archiwum przeprowadziło poszukiwania na potrzeby 511 osób z kraju i zagranicy. W większości były to kwerendy o charakterze socjalnym i genealogicznym. Archiwum sprawuje nadzór merytoryczny nad archiwami zakładowymi 108 jednostek organizacyjnych (rządowych i samorządowych), z których dokumentacja po pewnym czasie trafia do zasobu gorzowskiego archiwum. Archiwum uczestniczy bądź organizuje samodzielnie wystawy i konferencje. Z ważniejszych wystaw w ostatnich latach zorganizowano:
– 2007 – „750 lat miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dokumencie archiwalnym” – wystawa oraz katalog o tym samym tytule (s. 94) przygotowano z okazji jubileuszu Gorzowa;
– 2010 – Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolski. Jedno miasto – wspólna historia.
Zwei Namen – eine Geschichte – wystawa oraz towarzyszący jej katalog o tym samym tytule (263 s.) przygotowano we współpracy z Brandenburgisches Landeshauptarchiv w Poczdamie.
Cyklicznie wydawane są również publikacje o charakterze historycznym i źródłowym. W roku 2013 ukaże się 20 tom „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego” wydawanego z Towarzystwem Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości – pismo ukazuje się nieprzerwanie od roku 1994. We współpracy z różnymi podmiotami w ciągu ostatnich 20 lat wydano ponad 50 różnych publikacji o charakterze historycznym, co czyni gorzowskie archiwum istotnym ośrodkiem badań nad przeszłością Ziemi Lubuskiej.

Nowy obiekt
Pierwsze prace nad budową nowego obiektu podjęto w roku 2007 z inicjatywy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dra Sławomira Radonia.
W roku 2008 otrzymano nieodpłatnie działkę od władz miasta Gorzowa oraz opracowano projekt koncepcyjny (autor: mgr inż. arch. Jacek Sierakowski). W roku 2010 opracowano projekt wykonawczy (autor: mgr inż. arch. Leszek Horodyski). W zamyśle autorów budynek swoim wyglądem ma przypominać regał, ze stojącymi na półkach teczkami aktowymi, co mają podkreślać okna i specjalne niebieskie i czerwone (podświetlane) szyby.
W roku 2011 przeprowadzono przetarg na wykonawcę, który wygrała firma Skanska SA. 8 września 2011 wmurowano akt erekcyjny, co było faktycznym początkiem budowy. Budowę zakończono w czerwcu 2013 roku. Funkcje nowego budynku:
  • 2 magazyny archiwalne (łącznie 830 m kw.), które pomieszczą łącznie 8587 mb. akt (magazyn górny 5227 mb. akt, dolny 3360) + moduł kartograficzny + skarbiec + magazyn na zbiory audiowizualne; magazyny umożliwiają ustawienie optymalnej temperatury (16-18 °C) i wilgotności (50-65%);
  • nowoczesna pracownia naukowa (85 m kw.), z której jednocześnie może skorzystać: 8 czytelników dokumentacji aktowej, 3 czytelników mikrofilmów; 3 czytelników w pomieszczeniu do pracy zbiorowej + 1 stanowisko do samodzielnego kopiowania akt (w sumie w dogodnych warunkach z pracowni może korzystać 15-16 osób jednocześnie); pracownia jest wyposażona w terminale komputerowe umożliwiające przeglądanie inwentarzy oraz zdigitalizowanej części zasobu (w starym budynku pracownia mogła z trudem pomieścić 5 osób jednocześnie);
  • sala wystawowa (98 m kw.), która umożliwia prezentację zasobu, a także wystaw opracowanych w innych jednostkach (wcześniej archiwum nie miało takiego pomieszczenia);
  • sala konferencyjna (72 m kw.) – przeznaczona na dla 45 osób, w której mogą być organizowane wykłady, promocje wydawnictw i inne spotkania.
  • pracownia konserwacji dokumentów (42 m kw.) – umożliwi odkurzanie akt oraz wykonywanie najprostszych zabiegów konserwatorskich akt, jak np. oprawa, podklejanie;
  • pracownia digitalizacyjna – utworzona w roku 2010 – umożliwia wykonanie 30 tys. skanów zabezpieczających rocznie(o wysokiej rozdzielczości) oraz wykonanie skanów na potrzeby czytelników.
  • nowoczesne biura dające komfort pracy oraz gwarantujące szybkie załatwianie naszych interesantów w godnych warunkach.

Łącznie budynek liczy 1841 m kw. powierzchni (kubatura 6026 m sześc.). Umożliwi on realizację ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i zabezpieczy potrzeby przeróżnych instytucji i urzędów życia publicznego w zakresie przejmowania dokumentacji stanowiącej państwowy zasób archiwalny.

Nowy obiekt umożliwia realizację zadań statutowych z zakresu edukacji i popularyzacji, co wcześniej nie było możliwe (wystawy i konferencje organizowane przez Archiwum odbywały się w zaprzyjaźnionych instytucjach). W dniu otwarcia Archiwum zostanie zaprezentowana wystawa „Prezydent Ignacy Mościcki i jego epoko w zbiorach archiwów polskich”, która została przygotowana we współpracy głównie z archiwami państwowymi. W październiku 2013 odbędzie się prezentacja książki pod red. Zbigniewa Czarnucha pt. „Samozwańcze konsulaty”, dotycząca współpracy polsko-niemieckiej po roku 1989 w regionie gorzowskim; w listopadzie promocja 20 numeru „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”, a na grudzień przewidziana jest promocja 4 tomu źródeł do dziejów NSZZ „Solidarność” w Regionie Gorzów (obejmującego lata 1986–1989).

Oprac. redakcja
Foto Hanna Kaup


pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 1/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 2/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 3/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 4/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 5/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 6/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 7/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 8/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 9/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 10/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 11/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 12/13

pierwsze w polsce nowe archiwum panstwowe, zdjęcie 13/13


3 października 2013 22:42, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Poza tym sielanka zabawa i spotkania. Oczywiście na papierze kredowym i kolorowo.
Anonim_7874, 05.10.2013, 18:24, 178.183.177.146 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Od Willi Pauckscha do Willi nad Wartą
Publikujemy informację, jaka dotarła do redakcji na temat Willi Paukscha. Willa Pauckscha to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najcenniejszych zabytków Gorzowa ... <czytaj dalej>
Przełom w modernizacji energetycznej
Gorzów przygotowuje nowatorski projekt modernizacji energetycznej 18 budynków użyteczności publicznej w mieście. Modernizacja ma zostać przeprowadzona w formule PPP. Partner ... <czytaj dalej>
Absolutorium dla prezydenta
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Radni uchwałę w tej sprawie przegłosowali jednogłośnie. Podczas sesji ... <czytaj dalej>
Bagiński dwukrotnie skazany
Publikujemy przesłany do naszej redakcji list mecenasa Jerzego Wierchowicza. List mecenasa Jerzego Wierchowicza skierowany został do przedsiębiorcy i polityka Jacka Bachalskiego, ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Dom Pomocy Społecznej nr 2

ul. Walczaka 42, Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 86 10
branża: Domy i Ośrodki Pomocy Społecznej <czytaj dalej>
Iwan Bożena Ubezpieczenia

ul. Walczaka 17 E /1, Gorzów Wlkp.
tel. 607 837 739
branża: Ubezpieczeniowi pośrednicy <czytaj dalej>
"Gino Rossi" S.A. Sklep Firmowy

Al. Konstytucji 3 Maja 102, Gorzów Wlkp.
tel. 95 737 26 28
branża: Obuwie - detal <czytaj dalej>

Dyrygentka-rezydentka w Gorzowie
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił wyniki konkursu „Dyrygent-rezydent”. Filharmonia ... <czytaj dalej>
Szpitalni biegacze
Szóstka biegaczy z Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie ukończyła Dolnośląski ... <czytaj dalej>
Jak przygotować się do urlopu?

Czas wakacji. Marzymy o beztroskim wypoczynku, ale zdarza się, że ... <czytaj dalej>
Rocznicowy festiwal
To będzie już dziesiąty Festiwal Filmów Frapujących. Dziesiąty Festiwal Filmów Frapujących ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« lipiec 2021 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Facebookowe pułapki
Zbieranie największej liczby znajomych na portalach społecznościowych to dla jednych rodzaj rywalizacji, dla innych dowód na popularność, dla jeszcze innych krok do ekonomicznego sukcesu. Wydawać by się mogło, że jeśli ktoś ... <czytaj dalej>
Sfotografuj Gorzów
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta zaprasza do udziału w konkursie <czytaj dalej>
Eko autobusy według najmłodszych
„Chodź, pomaluj … eko-autobusy” to konkurs skierowany do uczniów klas <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 2b.jpg
Hanna Kaup:
Ma Gorzów Szymona Giętego, ma Krynica Nikifora
Nie wiem dlaczego, ale kiedy mówię o Nikiforze, myślę o ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Tylicz jak jego mieszkańcy
Gdyby zapytać ludzi, czy kojarzą miejscowość o nazwie Krynica Zdrój, ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Autem po Europie
Coraz więcej kierowców decyduje się na jazdę własnym samochodem po ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Uważaj na fotoradary
Wyjeżdżasz nad morze? Uważaj, by nie wrócić z niechcianą „pocztówką”. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4268:
czytam o "kampanii Gorzow wie bist du?" i o jej sukcesach, byly koktajle, jablka i foldery tlumaczone na j.niemiecki.
Czy "Gorzow <czytaj dalej>
Anonim_9355:
Ale za "pracowitą" niedzielę i przygotowanie show we Frankfurcie urzędasy dostaną premie i będzie o czym pisać. Drodzy państwo z prez <czytaj dalej>
Anonim_6274:
albo w nova park. A pociąg bezpośredni do i z Berlina? Zostało cos wspomniane?
Z pogranicza to oni przyjezdzaja tylko na tanie zakupy w polenm <czytaj dalej>
Anonim_6274:
Atrakcje Gorzowa promowane przez liberkowską? Kaseta stilonowska której juz sie nie produkuje i nosorożec stefania płci męskiej.

Teraz <czytaj dalej>
Maria:
Faktycznie przedziwne jak na kościół.Ale dzięki temu niesamowicie oryginalne.Dobrze, że zachowane w tak dobrym stanie co widać na zdjęciach. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej