poniedziałek 26 lipca 2021     Anna, Grażyna, Mirosława
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Ale się napracowali
eGorzowska - 3508_rXVJAFEBFY6idLA34Hy.jpg7 lutego na uroczystej odprawie policjanci z Gorzowa szczegółowo podsumowali wyniki pracy, jaką wykonali w 2012 roku. W wydarzeniu uczestniczył komendant wojewódzki policji, insp. Ryszard Wiśniewski.

Uroczysta odprawa było okazją do spotkania i podsumowania działań podjętych przez gorzowską Policję w minionych 12 miesiącach. Czwartkowe spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, m.in. komendant wojewódzki policji w Gorzowie insp. Ryszard Wiśniewski, prezydent Gorzowa Tadeusz Jędrzejczak oraz starosta powiatu gorzowskiego Józef Kruczkowski.

W 2012 roku Komenda Miejska Policji w Gorzowie odnotowała spadek przestępstw ogółem. Wszczęto 5563 postępowań, tj. ponad 150 mniej niż w 2011 roku. – W przestępczości kryminalnej odnotowaliśmy nieznaczny wzrost o 1,3% niż w okresie styczeń-grudzień 2011. W 2012 wszczęliśmy 3923 przestępstw kryminalnych – informuje Marcin Maludy z zespołu prasowego KWP.

Na terenie działania KMP w Gorzowie w minionym roku odnotowano spadek w porównaniu do 2011:
- w przestępczości rozbójniczej o 11,4% - wszczęto 60 postępowań, tj. o 7 mniej;
- w kategorii bójka lub pobicie o 13,8% - wszczęto 56 postępowań, tj. o 9 mniej;
- w kategorii kradzież pojazdu o 11,1% - wszczęto 88 postępowań, tj. o 11 mniej.
W 2012 roku wskaźnik wykrywalności wyniósł 72,5%. Zatrzymano na gorącym uczynku i ustalono w toku postępowań przygotowawczych ponad 3480 podejrzanych, wobec 150 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ponad 320 nieletnim udowodniono 915 czynów karalnych.

W 2012 roku policja gorzowska odnotowała wzrost w ujawnianiu i ściganiu przestępstw narkotykowych. Stwierdzono 920 przestępstw z tej kategorii, tj. o 25,5% więcej niż w 2011 r., z czego 432 dotyczyła handlu, udzielania i hodowli środków zabronionych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

W 2012 roku na terenie działania KMP w Gorzowie doszło do 162 wypadków drogowych (w 2011 roku – 174), w których zginęło 13 osób (16 w 2011), a 216 osób doznało obrażeń ciała ( w 2011– 235). W minionym roku wszczęto 861 postępowań o przestępstwa drogowe. To mniej o 10% niż rok wcześniej. Wśród nich to głównie przestępstwa związane z kierowaniem pojazdu pod wpływem alkoholu – liczba wszczęć tej kategorii wyniosła 783.

Policjanci gorzowskiego Sztabu Policji w 2012 roku zabezpieczyli 104 imprezy masowe, z czego trzy zakwalifikowano do kategorii podwyższonego ryzyka. W zabezpieczonych imprezach masowych było 75 imprez sportowych oraz 29 kulturalno-muzycznych. Do zabezpieczeń wszystkich imprez zaangażowano ok. 7 tys. funkcjonariuszy.

Realizując programy prewencyjne, skierowane na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zapobiegania przestępczości i zachowań patologicznych policjanci z wydziału prewencji spotykali się z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi mieszkańcami miasta Gorzowa i powiatu, m.in.:
• w ramach programu LUPO, skierowanego do najmłodszych – uczniów szkół podstawowych, przeprowadzono ok. 300 spotkań z udziałem ponad 10 tys. dzieci. Policjanci poprzez zabawę uczyli bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, bezpieczeństwa i podstawowych zasad w ruchu drogowym;
• ”Lepiej zapobiegać niż karać” to program skierowany głównie do uczniów szkół gimnazjalnych, w którym uczestniczyło ponad 1000 gimnazjalistów szkół powiatu gorzowskiego. Policjanci rozmawiali z młodzieżą na temat przestępczości wśród nieletnich, szczegółowo omawiali konsekwencje, jakie za sobą niosą zachowania niezgodne z prawem;
• Około 1,7 tys. uczniów szkół średnich to uczestnicy programu „Start w dorosłość - Veto agresji i Przemocy”. Podczas spotkań poruszane zostały zagadnienia przemocy w rodzinie, zapobieganie handlowi ludźmi czy odpowiedzialności prawnej osób nieletnich;
• Akcja „Seniorze nie daj się oszukać” skierowana do osób starszych, które najczęściej pokrzywdzone są przez oszustów - przeprowadzona została podczas kilku spotkań w których uczestniczyło blisko 100 osób.
W 2012 roku w szeregi gorzowskiej komendy Policji wstąpiło 38 policjantów, a 29 zakończyło służbę. 144 funkcjonariuszy awansowało na wyższe stopnie.

Najważniejsze postępowania zrealizowane przez gorzowskich policjantów:
• Gorzowscy policjanci z Zespołu ds. Przestępczości Nieletnich przedstawili łącznie 26 zarzutów nieletniemu 16- latkowi sprawcy czynu karalnego, który wielokrotnie udzielał innym osobom środków odurzających w postaci marihuany. Przełomowe w tej sprawie było zdarzenie z 7 marca 2012 roku. Wtedy policjanci ze Sztabu Policji KMP w Gorzowie Wlkp. w wyniku pracy operacyjnej ustalili, że osoba nieletnia, która znajduje się w rejonie jednego z gorzowskich centrów handlowych może posiadać przy sobie narkotyki. Funkcjonariusze szybko zweryfikowali tą informację. Po kilku chwilach mogliśmy już mówić o jej potwierdzeniu, bowiem policjanci ujęli młodego mężczyznę, który posiadał przy sobie działkę amfetaminy. Młody mężczyzna- 16-letni gorzowianin, został zatrzymany. Po przeprowadzeniu badania, w organizmie młodzieńca ujawniono ponadto zawartość amfetaminy oraz marihuany. Na tym etapie w dalsze wyjaśnienie sprawy zaangażowani byli policjanci z Zespołu ds. Przestępczości Nieletnich Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Dzięki ich pracy możemy mówić, że zdarzenie z 7 marca z udziałem nieletniego nie było incydentem. Jak wykazali policjanci, 16-latek w okresie od kwietnia 2011 roku do grudnia 2011 roku udzielał środków odurzających w postaci marihuany innym osobom. Sprawę przekazano do rozpatrzenia do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Gorzowie.

• Przedstawienie ponad 600 zarzutów czterem spośród sześciu podejrzanych- to efekt pracy jaką wykonani policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Gorzowie Wlkp., w sprawie licznych oszustw internetowych. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Pierwsze sygnały w tej sprawie trafiły do gorzowskich policjantów jeszcze w 2009 roku. Dotyczyły one zgłoszeń o niezrealizowaniu zamówień związanych z zakupem doładowań do telefonów komórkowych drogą internetową. Łącznie policjanci otrzymali ponad sto takich zgłoszeń ale wkrótce wykazali, że to jedynie wierzchołek góry lodowej. Ich praca operacyjna oraz procesowa pozwoliła na dotarcie do kolejnych pięciuset osób z terenu całej Polski, które w podobny sposób zostały oszukane. Osoby te ze względu na niezbyt wysokie straty nie decydowały się o tym fakcie powiadamiać organów ścigania. Należy zaznaczyć, że dla bytu przestępstwa oszustwa nie jest istotna wysokość strat. Zebrane w sprawie materiały oraz ich szczegółowa analiza pozwoliła najpierw poznać mechanizmy przestępcze, którymi się posługiwali, a później ustalić sprawców całego procederu przestępczego, Jak się okazało trzech mężczyzn w wieku od 28 do 33 lat- wszyscy mieszkańcy Słubic- do celów przestępczych wykorzystali trzech innych mężczyzn –z terenu województwa lubuskiego. Ci pełnili rolę tzw. słupów. W pierwszym etapie swej przestępczej działalności zarejestrowali na nich podmioty gospodarcze, które zajmowały się sprzedażą doładowań do telefonów komórkowych. Początkowo firma działała bez zastrzeżeń. Realizowali zamówienia klientów i w pełni się z nich wywiązywali. Jak ustalili policjanci był to celowy zabieg mający na celu zwiększenie rynkowej wiarygodności przez systematyczne otrzymywanie pozytywnych komentarzy od kupujących. Gdy ta była wystarczająca, mężczyźni nie realizowali już zamówień klientów. Łącznie w tym wątku pokrzywdzonych było ponad sześciuset, a wartość strat szacuje się na blisko 80 tys. złotych. To jednak nie koniec ich przestępczej działalności. Słubiczanie zarejestrowali jeszcze kilka firm w sześciu miastach na terenie zachodniej Polski. Sposób działania był podobny. Do licznych oszustw, których istotą było nie wywiązywanie się z umów oraz niepłacenie za nabywane towary, a także wyłudzanie kredytów, wykorzystywali trzech wspomnianych mężczyzn, tzw. słupów. Po nabyciu towaru lub pieniędzy szybko likwidowali swe działalności, co jeszcze bardziej utrudniało ustalenie mechanizmów przestępczych policjantom z Gorzowa, a także dotarcie do sprawców, jak i grupy osób pokrzywdzonych. Jednak wytężona, zarówno śledcza jak i operacyjna, praca specjalistów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Gorzowie, pozwoliła na ustalenie sprawców, ich zatrzymanie i w konsekwencji przedstawienie zarzutów za popełnione przestępstwa. Z 6 sprawców, czterech usłyszało ponad 600 zarzutów. Głównie dotyczą one licznych oszustw jakich dokonali w latach 2008-2009, ale są też zarzuty dotyczące fałszowania podpisów, wyłudzenia kredytów bankowych, przywłaszczenia towarów czy posiadania nielegalnego oprogramowania. Pokrzywdzonymi w tej sprawie były osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, jak i instytucje bankowe. Proceder przyniósł sprawcom zyski sięgające blisko 400 tysięcy złotych. Wszyscy przyznali się do winy. Na trzech głównych podejrzanych jeszcze w 2009 roku został nałożony środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Akt oskarżenia, który w tej sprawie trafił już do Sądu Rejonowego w Słubicach, liczy ponad 170 stron. Za przestępstwo oszustwa grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

• Aresztem i zabezpieczeniem mienia w kwocie 93 tys. zł zakończyła się kolejna sprawa, jaką śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie prowadzili wobec grupy przemytników i handlarzy heroiny. To kolejne działania policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Gorzowie Wlkp., które znajdują finał w Sądzie. Od 2009 roku śledczy rozpracowywali grupę osób, do której z każdym miesiącem włączano kolejnych podejrzanych. Ich proceder polegał głównie na przemycie heroiny z Niemiec, następnie towar przekazywano innym osobom w przestępczym łańcuszku, które wprowadzały narkotyk do obrotu. W trakcie żmudnych ustaleń funkcjonariusze zdobywali kolejno informacje o kontaktach, strukturze działania dealerów, i o pochodzeniu heroiny. Łącznie do sprawy zatrzymano 18 osób, którym przedstawiono 72 zarzuty- głównie z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec 6 podejrzanych Sąd zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Na poczet kar zabezpieczono mienie wartości 93 tysięcy złotych.

• Zatrzymaniem 28. podejrzanych oraz przedstawieniem blisko 60. zarzutów skończyło się postępowanie prowadzone w sprawie posiadania, handlu i przemytu środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Cała sprawa to wynik pracy policjantów kryminalnych z II Komisariatu w Gorzowie Wlkp. oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. którzy krok po kroku ustalali oraz zatrzymywali kolejne osoby udzielające oraz posiadające środki odurzające w postaci marihuany oraz amfetaminy. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 21 stycznia 2012 roku i zakończyło się przedstawieniem 20 letniemu gorzowianinowi zarzutu posiadania 200 g marihuany oraz co najmniej 250 gram amfetaminy w okresie od października 2010 roku do stycznia 2012 roku. I choć były to ilości narkotyków, które nie tak często ujawnia się wśród zatrzymanych, to gorzowscy kryminalni szybko wykazali, że był to jedynie wierzchołek góry lodowej. Dalsza praca mundurowych, polegająca na zebraniu dodatkowych informacji pozwoliła na zatrzymanie jeszcze tego samego dnia 28-letniego mieszkańca Stargardu Szczecińskiego, przebywającego w Gorzowie Wlkp. Jak wykazali gorzowscy policjanci, mężczyzna ten to główny podejrzany w prowadzonym śledztwie. Łącznie przedstawiono mu aż 32 spośród blisko 60 zarzutów w całej sprawie. Dotyczyły one posiadania przyrządów do produkcji środków odurzających. Były to tzw. transformatory, lampy, doniczki. Mężczyzna ten uprawiał także konopie. Wszystko to w jednym z mieszkań w Gorzowie. Większość zarzutów dotyczyła jednak udzielania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej środków odurzających w postaci marihuany oraz substancji psychotropowych w postaci amfetaminy. Jak wykazali policjanci w okresie od marca 2009 roku do stycznia 2011 roku, kiedy został zatrzymany, 28-latek udzielił innym osobom na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz lubuskiego, blisko 3,5 kg amfetaminy oraz 2 kg marihuany. Całkowita wartość zabronionych środków wynosi około 80 tys. zł. Mężczyzna ten próbował także przemycać zabronione środki na terytorium Norwegii, Niemiec, Danii i Szwecji. To jednak nie koniec karnych zachowań tego mężczyzny. Gorzowscy policjanci, pracując nad tą sprawą udowodnili, że 28-latek wspólnie z innym 35-letnim mieszkańcem Stargardu Szczecińskiego, odpowiedzialny jest także za kradzież z włamaniem do pojazdu ciężarowego w Stargardzie Szczecińskim, z którego ukradli odzież wartości ponad 200 tys. zł. Pojazd porzucili kilka kilometrów dalej. Za swe wszystkie czyny grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, bowiem działał on w tzw. recydywie. Pozostali podejrzani usłyszeli zarzuty w większości związane z posiadaniem oraz nabywaniem środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jednak aż 14-stu podejrzanym zagrożenie karą wzrośnie do lat 10, bowiem udzielali oni środków odurzających w znacznych ilościach. Wobec ponad 20 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych poręczenia majątkowe oraz dozory Policji. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Wg podkom. Marcin Maludy8 lutego 2013 16:54, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Od Willi Pauckscha do Willi nad Wartą
Publikujemy informację, jaka dotarła do redakcji na temat Willi Paukscha. Willa Pauckscha to jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najcenniejszych zabytków Gorzowa ... <czytaj dalej>
Przełom w modernizacji energetycznej
Gorzów przygotowuje nowatorski projekt modernizacji energetycznej 18 budynków użyteczności publicznej w mieście. Modernizacja ma zostać przeprowadzona w formule PPP. Partner ... <czytaj dalej>
Absolutorium dla prezydenta
Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Radni uchwałę w tej sprawie przegłosowali jednogłośnie. Podczas sesji ... <czytaj dalej>
Bagiński dwukrotnie skazany
Publikujemy przesłany do naszej redakcji list mecenasa Jerzego Wierchowicza. List mecenasa Jerzego Wierchowicza skierowany został do przedsiębiorcy i polityka Jacka Bachalskiego, ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Ar-Mag" Andrzej Jastrzębski

ul. Kołłątaja 1 a m. 2, Gorzów Wlkp.
tel. 95 729 30 03
branża: Metalowe artykuły - hurt <czytaj dalej>
"Miran" Anna Mickowska

ul. Kopczyńskiego 8, Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 70 55
branża: Konsultingowe firmy <czytaj dalej>
AIG Bank Polska S.A. Oddział I

ul. Wodna 13 -14, Gorzów Wlkp.
tel. 800 700 900
branża: Banki <czytaj dalej>

Od Willi Pauckscha do Willi nad Wartą
Publikujemy informację, jaka dotarła do redakcji na temat Willi Paukscha. Willa ... <czytaj dalej>
Co wybrać?
Nowy filmowy tydzień to propozycje kina familijnego, animacji, horror i ... <czytaj dalej>
Autem po Europie
Coraz więcej kierowców decyduje się na jazdę własnym samochodem po ... <czytaj dalej>
Dyrygentka-rezydentka w Gorzowie
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił wyniki konkursu „Dyrygent-rezydent”. Filharmonia ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« lipiec 2021 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Facebookowe pułapki
Zbieranie największej liczby znajomych na portalach społecznościowych to dla jednych rodzaj rywalizacji, dla innych dowód na popularność, dla jeszcze innych krok do ekonomicznego sukcesu. Wydawać by się mogło, że jeśli ktoś ... <czytaj dalej>
Uwaga konkurs: Lubuska pocztówka z wakacji
Jeszcze tych zdjęć za wiele nie ma. Ale lubuskie jest <czytaj dalej>
Sfotografuj Gorzów
Muzeum Lubuskie im. J. Dekerta zaprasza do udziału w konkursie <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 1d.jpg
Hanna Kaup:
Ma Gorzów Szymona Giętego, ma Krynica Nikifora
Nie wiem dlaczego, ale kiedy mówię o Nikiforze, myślę o ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Tylicz jak jego mieszkańcy
Gdyby zapytać ludzi, czy kojarzą miejscowość o nazwie Krynica Zdrój, ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Autem po Europie
Coraz więcej kierowców decyduje się na jazdę własnym samochodem po ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Uważaj na fotoradary
Wyjeżdżasz nad morze? Uważaj, by nie wrócić z niechcianą „pocztówką”. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Andrzej Trzaskowski:
I kto na tym zyska? Bo, że stracą gorzowianie to wiadomo... <czytaj dalej>
Anonim_4268:
czytam o "kampanii Gorzow wie bist du?" i o jej sukcesach, byly koktajle, jablka i foldery tlumaczone na j.niemiecki.
Czy "Gorzow <czytaj dalej>
Anonim_9355:
Ale za "pracowitą" niedzielę i przygotowanie show we Frankfurcie urzędasy dostaną premie i będzie o czym pisać. Drodzy państwo z prez <czytaj dalej>
Anonim_6274:
albo w nova park. A pociąg bezpośredni do i z Berlina? Zostało cos wspomniane?
Z pogranicza to oni przyjezdzaja tylko na tanie zakupy w polenm <czytaj dalej>
Anonim_6274:
Atrakcje Gorzowa promowane przez liberkowską? Kaseta stilonowska której juz sie nie produkuje i nosorożec stefania płci męskiej.

Teraz <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej