niedziela 20 września 2020     Renata, Filipina, Eustachy
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Niepożądany odczyn poszczepienny - jaka jest prawda
eGorzowska - 8554_OOXqvivwtuUobIPTGJTL.jpgTrwający w ostatnim tygodniu kwietnia Europejski Tydzień Szczepień to najlepszy czas na promowanie wiarygodnych informacji na temat szczepień. Najwięcej obaw związanych ze szczepieniami wywołuje NOP, czyli niepożądany odczyn poszczepienny.

W drugim tygodniu maja w Gorzowie odbędzie się konferencja "Zrozumieć szczepienia". Organizuje ją w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 8 maja o 11.00 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Medyk". Uczestniczyć w niej może każdy. My proponujemy wczesniejszą lekturę tekstu o niepożądanych odczynach poszczepiennych.

Czym jest NOP? Jak często mamy z nim do czynienia? Co zdarza się częściej: NOP czy powikłania chorób zakaźnych? Badania pokazują, że NOP-y zdarzają się incydentalnie, ale nie oznacza to, że można je ignorować bądź im zaprzeczać.

NOP to reakcja organizmu na podaną szczepionkę. Zdarza się średnio raz na 10 000 podanych dawek, zaś NOP ciężki wymagający interwencji lekarskiej lub hospitalizacji jeszcze rzadziej. W 2015 i 2016 roku wystąpiły po trzy ciężkie odczyny według klasyfikacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Przykładem odczynu ciężkiego jest reakcja anafilaktyczna, która występuje z częstością 1 na 1 000 000 podanych dawek szczepionek.

Lekarze o możliwości pojawienia się NOP-u informują każdego rodzica podczas wizyty szczepiennej, choć nie zawsze posługują się tą nazwą, częściej po prostu opisują objawy, takie jak: ból w miejscu wkłucia, ogólne, krótkotrwałe, złe samopoczucie dziecka czy też gorączka. Są to w terminologii medycznej łagodne niepożądane odczyny poszczepienne, z którymi rodzic w domu, przy wsparciu leków przeciwgorączkowych z apteki, może sobie poradzić. Poważny odczyn poszczepienny charakteryzuje się dużym nasileniem objawów, ale nie wymaga hospitalizacji i nie prowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu. O odczynie poszczepiennym ciężkim mówimy wtedy, kiedy zagraża on życiu i wymaga hospitalizacji. .

NOP zgłasza lekarz, pielęgniarka i farmaceuta
System nadzoru nad NOP w Polsce regulują: ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Lekarz, który stwierdzi NOP u pacjenta, na przykład podczas kolejnej wizyty rodziców lub wezwany do gorączkującego dziecka, ma obowiązek zgłosić NOP do właściwego powiatowego inspektora sanitarnego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia szczegółowo opisuje procedurę zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych, m.in. obowiązek zgłoszenia w ciągu 24 godzin, gdyż niezwykle ważne jest ustalenie związku przyczynowo-skutkowego między szczepieniem, a pojawiającymi się niepokojącymi objawami. Obowiązek zgłaszania NOP obowiązuje nie tylko lekarzy, ale również farmaceutów i pielęgniarki. Można czasem przeczytać, iż lekarze w sposób nienależyty zgłaszają NOP-y lub ignorują takie zgłoszenia. Lekarz, któremu udowodnione zostanie takie działanie, otrzymuje mandat karny od inspekcji sanitarnej, o czym od czasu do czasu donoszą media.

Jednak krytyka systemu zbierania informacji o NOP-ach nie jest, według krajowego konsultanta ds. epidemiologii, dr n. med. Iwony Paradowskiej-Stankiewicz usprawiedliwiona:
- System zbierania informacji o NOP-ach działa od 21 lat w Polsce i działa on poprawnie, choć oczywiście, jak każdy bierny system nadzoru, nie może być systemem doskonałym. Rosnąca świadomość rodziców wywierających presję na lekarzy oraz odpowiedzialność zawodowa pracowników służby zdrowia powodują, że mogę powiedzieć, iż system prowadzony w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) funkcjonuje dobrze. Informacje o NOP-ach zbieramy, by móc zorientować się, jak często one występują, czy są powtarzalne, czy pojawiają się nowe oraz jaka była ich przyczyna. Rocznie rejestrujemy od 3 do 4 tysięcy NOP-ów, większość z nich to NOP-y łagodne. Na wykładach z lekarzami przypominam o obowiązku zgłaszania NOP, w tym również zgłaszania gorączki. I jeśli takie zgłoszenie wpłynie, zawsze rejestrujemy je w systemie. Ale na przykład w Niemczech gorączka nie jest rejestrowana jako NOP. Dane, które posiadamy w NIZP- PZH są wiarygodne, zaś jeśli chodzi o porównanie występowania NOP-ów w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, to jest to bardzo trudne, gdyż systemy w poszczególnych krajach się różnią – stwierdziła w rozmowie z portalem www.zaszczepsiewiedza.pl dr Iwona Paradowska-Stankiewicz.

Zgłosić NOP może rodzic
Od listopada 2013 r. również pacjenci, czyli także rodzice otrzymali prawo zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych, przy czym zgłoszenie należy kierować do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Rzecznik prasowy URPL Wojciech Łuszczyna zauważa, że coraz więcej osób korzysta z tej możliwości:
- W 2015 roku zgłoszeń otrzymanych od pacjentów dotyczących szczepionek było 63, w kolejnym roku zaobserwowaliśmy pewien wzrost do 99. Z danych z tego roku wynika, że od początku stycznia do końca lutego do Urzędu wpłynęły 62 zgłoszenia działań niepożądanych w związku ze szczepieniem, przesłanych przez pacjentów. Należy podkreślić, że zwiększająca się zgłaszalność nie jest spowodowana zwiększonym ryzykiem stosowania szczepień, tendencja wzrostowa dotyczy wszystkich zgłoszeń od pacjentów. Dla porównania w roku 2015 pacjenci zgłosili 419 działań niepożądanych występujących po różnych lekach, w 2016 – 591, a w roku 2017 – 1068. Ta zwiększająca się liczba zgłoszeń świadczy o coraz większej świadomości pacjentów na temat ich praw, a nie ze zwiększającym się ryzykiem związanym ze stosowaniem leków. URPL w zestawieniu otrzymanych zgłoszeń działań niepożądanych od pacjentów dotyczących szczepionek nie stosuje podziału na zgłoszenia dotyczące dzieci i osób dorosłych, w związku z tym przedstawione dane dotyczą ogólnej liczby zgłoszeń otrzymanych od pacjentów dotyczących niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jednak ze względu na obowiązek szczepień ochronnych u dzieci, zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy populacji pediatrycznej. Podobnie jak inne urzędy, URPL kwalifikuje zgłoszenie pod kątem ciężkości, opierając się na definicji ciężkiego działania niepożądanego wskazanej w ustawie Prawo Farmaceutyczne z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2211), według której ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego jest działanie, które bez względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie produktu leczniczego, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem płodu. Jeśli w zgłoszeniu oznaczone jest któreś ze wspomnianych kryteriów, to zgłoszenie zazwyczaj kwalifikowane jest jako ciężkie, pomimo tego że charakter zgłaszanych działań niepożądanych nie zawsze uznaje się za ciężki, np. biegunka lub wymioty.

Wojciech Łuszczyna podkreśla jednak, że kwalifikacja odczynu jako ciężki nie zawsze wskazuje bezpośrednio na to, iż stan został wywołany właśnie przez szczepienie:
- Zakwalifikowanie zgłoszenia jako ciężkie nie zawsze również wiąże się z istnieniem związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy podaniem szczepionki a wystąpieniem działań niepożądanych. Chciałbym również podkreślić, iż liczba zgłoszeń kwalifikowanych jako ciężkie jest mniejsza niż zgłoszeń kwalifikowanych jako nieciężkie, co obserwuje się w każdym kolejnym roku – powiedział w rozmowie z portalem www.zaszczepsiewiedza.pl rzecznik URPL .

Precyzyjne i kompleksowe zgłaszanie działań niepożądanych to ważny element dbałości o bezpieczeństwo osób szczepionych. Dlatego również firmy produkujące szczepienia zobligowane są do zgłaszania wszystkich, nie tylko ciężkich, niepożądanych odczynów poszczepiennych do URPL, co pozwala na ciągłe monitorowanie działania szczepień.

Całkiem zrozumiałe, iż rodzice martwią się o dziecko oraz zastanawiają, czy szczepienie może spowodować poważne powikłania. Statystki pokazują, iż zdarza się to bardzo rzadko, znacznie częściej natomiast zdarzają się powikłania po chorobach, przed którymi możemy się ochronić dzięki szczepieniom. Zadając więc sobie pytanie: szczepić czy nie, należy rozważyć ryzyko i w oparciu o wiedzę naukową oraz wiarygodne dane, podjąć decyzję. Nie zapominajmy, w Polsce nadal ponad 90 proc. rodziców szczepi dzieci. Szczepienie dziecka jest więc normą oraz powszechną profilaktyką groźnych chorób zakaźnych.

wg zaszczepsiewiedza.pl
foto Wikipedia


29 kwietnia 2018 17:37, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Zapomnieli o niepełnosprawnych?
Publikujemy tekst interpelacji radnej Marty Bejnar-Bejnarowicz z Klubu Radnych #kochamGORZÓW. INTERPELACJA 92 Szanowny Prezydencie, w związku z przebudową ulicy Sikorskiego proszę o ... <czytaj dalej>
Komunikat
Publikujemy komunikat Gorzowskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi. Stowarzyszenia zaprasza: 9 i 23 września w godz. ... <czytaj dalej>
Sikorskiego przejezdna
W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 6 na 7 września) wykonawca przebudowy ulicy Sikorskiego wprowadzi docelową organizację ruchu na ... <czytaj dalej>
Liceum czeka na dorosłych
Jeśli jesteś absolwentką/em zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły podstawowej lub gimnazjum możesz uczyć się w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Nauka ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Atlantic" Sp. z o.o. Sklep Firmowy

Al. Konstytucji 3 Maja 102, Gorzów Wlkp.
tel. 660 685 619
branża: Bielizna - detal <czytaj dalej>
"Goimpex" Aneta Żbikowska-Sulej

ul. Władysława Łokietka 21, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 47 31
branża: Medyczny sprzęt, wyposażenie <czytaj dalej>
Mario Mariusz Śmigielski

ul. Broniewskiego 4 d m. 9, Gorzów Wlkp.
tel. 508 319 113
branża: Bary <czytaj dalej>

17IX2020 - słowa, które wzruszają
17IX2020. - W 1990 r. zmarła moja mamusia. Likwidując mieszkanie, zeszłam ... <czytaj dalej>
Z kroniki policyjnej
Szalony kierowca jadący po chodniku, złodziej ślubnych prezentów i 30-latek ... <czytaj dalej>
15IX2020 - niełatwa jazda po mieście
15IX2020. Gorzów to jeden wielki plac budowy jeśli chodzi o drogi. ... <czytaj dalej>
Jak chronić najmłodszych przed sextortion?
Scenariusze mogą być różne. Na przykład rówieśnik zachęci do zrobienia ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« wrzesień 2020 »
P W Ś C P S N
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Nie jestem ślepym idiotą
Sorry za taki tytuł, ale ostatnio wszystkim puszczają nerwy. Mnie też się ulało. Nie bez przyczyny, ale z powodu tłumaczeń, które nie tylko mnie stawiają w złym świetle i sugerują, ... <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>
Jakie są nasze Smaki Regionów
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Organizuje go <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0572a.jpg
Hanna Kaup:
19IX2020 - zbudowali łódź od podstaw
19IX2020. W podgorzowskim Santoku otwarto dziś marinę. Spotkałam tam byłego dyr. ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
18IX2020 - Kustosz Cygańskiej Pamięci
18IX2020. Dziś po wielu miesiącach epidemii na krótko wpadłam do Wojewódzkiej ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Jak chronić najmłodszych przed sextortion?
Scenariusze mogą być różne. Na przykład rówieśnik zachęci do zrobienia ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup radzi:
Zapytaj stomatologa
Wizyta u stomatologa podczas pandemii koronawirusa konieczna czy niebezpieczna? Trwająca w ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_7645:
A co tam... Tak czy inaczej pozdrawiam :-) <czytaj dalej>
Anonim_8791:
Dziękuję, że mogłem Tutaj się pojawiać w pisaniu. Gratuluję wytrwałości w prowadzeniu Portalu, jego jakości!
Z.M.P. <czytaj dalej>
Anonim_4648:
Gratulacje wraz z życzeniami wytrwałości i zapału oraz satysfakcji zawodowej z dalszego prowadzenia ciekawego portalu.Helena Tobiasz <czytaj dalej>
Anonim_4353:
Przechwałki, przechwałki :-)
<czytaj dalej>
Anonim_7249:
Kim jesteś? Człowiekiem myślącym :) <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej