czwartek 12 grudnia 2019     Joanna, Aleksandra, Dagmara
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Centrum onkologii jest potrzebne - to oczywiste
eGorzowska - 2273_jTHszO44lYXe7EXwVoqt.jpg3 lutego w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się IV posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego. Jednym z tematów był rozwój onkologii w północnej części województwa.

Na konferencji prasowej wojewoda Marcin Jabłoński przekazał stanowisko, które wynika z analizy danych, jakie spłynęły od konsultantów wojewódzkich i krajowych zajmujących się onkologią.
– Kiedy rozpoczęła się dyskusja na temat rozwoju onkologii w północnej części regionu, zdecydowałem, że nie będziemy zabierać głosu w tej sprawie, dopóki nie zbierzemy pełnych danych, analiz i opinii, które pozwolą merytorycznie odnieść się do problemu – powiedział wojewoda.

Podkreślił, że jest potrzeba powołania i rozwoju centrum onkologii i radioterapii na północy województwa lubuskiego. – Opinii na ten temat wcześniej było wiele i różnych. Teraz wielu przeciwników zmieniło swoje zdanie – dodał M. Jabłoński.

Na konferencji, dyr. wydziału polityki społecznej LUW Małgorzata Krasowska-Marczyk wskazała, że – biorąc pod uwagę wskaźnik pięcioletnich przeżyć pacjentów w wieku 15-99 lat, u których zdiagnozowano nowotwór – nasze województwo zajmuje ostatnie miejsce w kraju. Wobec średniej 42,2 proc. wynik lubuski jest znacznie mniejszy – 37,1 proc. Niemal dziesięciu procent brakuje nam do najlepszego województwa mazowieckiego.

Argumentem wskazującym na konieczność rozwoju centrum onkologii w Gorzowie jest prognozowany 40-proc. wzrost zachorowalności na nowotwory w l. 2006-25, a także znaczne migracje mieszkańców północnej części lubuskiego do ośrodków radioterapii i brachyterapii w innych województwach. Zielonogórski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wskazał, że ich wartość wynosi ok. 32 mln zł, z czego ponad 16 mln zł to wartość migracji pacjentów z północy regionu.

Trzeba podkreślić, że choć na północy województwa mieszka ok. jedna trzecia populacji Lubuszan, to właśnie stąd migruje dwa razy więcej chorych - niż z południa lubuskiego - do ośrodków w innych województwach.

W czasie posiedzenia zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego powołanego przy Wojewodzie Lubuskim wypracowano stanowisko, w którym czytamy:
„Biorąc pod uwagę trendy epidemiologiczne, nowoczesne metody leczenia oraz dobro pacjentów Zespół do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego powołanego przy Wojewodzie Lubuskim popiera inicjatywę rozwoju lecznictwa onkologicznego w północnej części województwa lubuskiego, w tym utworzenia ośrodka radioterapii.
W opinii autorów opracowania „Nowotwory złośliwe w Polsce – wskaźniki pięcioletnich przeżyć według województw – różnice regionalne w czasie przeżycia chorych wynikają z wielu przyczyn, np.;
• organizacji systemu opieki onkologicznej,
• czasu dostępu do leczenia,
• jakości metod diagnostycznych,
• zakresu leczenia wdrażanego w ośrodkach,
• stopnia zaawansowania nowotworu w chwili rozpoznania i rozpoczęcia leczenia.

Biorąc pod uwagę dobro pacjentów onkologicznych oraz:
• najniższy w kraju wskaźnik pięcioletnich przeżyć osób, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy w wieku 15-99 lat,
• rosnący trend współczynnika zgonów z powodu nowotworów,
• niepokojąco wysoki współczynnik zgonów z powodu nowotworów, których umiejscowienie pierwotne nie było znane (co może świadczyć o późnej diagnozie i rozległych przerzutach) - trzecia przyczyna zgonu z powodu nowotworów u kobiet i piąta – u mężczyzn.
• zwiększone migracje mieszkańców północnej części województwa lubuskiego do ośrodków w innych województwach, szczególnie w zakresie radioterapii i brachyterapii,
• opinie Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich, w tym do spraw radioterapii,
• preferowaną coraz częściej metodę leczenia skojarzonego (równoczesna chemioterapia i radioterapia)

uznano za zasadny rozwój lecznictwa onkologicznego w północnej części województwa lubuskiego, w tym utworzenie ośrodka radioterapii.

Powyższe działania będą miały wpływ na poprawę dostępności, jakości i zakresu leczenia w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, skrócenie czasu leczenia onkologicznego. Przełoży sie to bezpośrednio na poprawę wyników leczenia oraz jakość życia pacjentów onkologicznych i ich rodzin (ograniczenie niedogodności oraz obciążeń fizycznych, psychicznych i finansowych).

Ponadto rozwój lecznictwa onkologicznego może wpłynąć na zmniejszenie ilości migracji poza województwo, a tym samym zatrzymanie środków finansowych na leczenie onkologiczne w LOW NFZ oraz przyczynić się do pozyskania środków za leczenie pacjentów z ościennych województw.

Liczyć się jednak należy z koniecznością:
• zaangażowania dużych środków finansowych na realizację powyższego działania (m.in. infrastruktura , sprzęt),
• zapewnienia kadry specjalistycznej,
• zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług.

Podłożem wielu decyzji dot. ochrony zdrowia jest zazwyczaj aspekt finansowy, natomiast pacjent znajduje się na dalszym planie. Zapomina się, iż w systemie ochrony zdrowia to właśnie pacjent i jego potrzeby powinny wyznaczać kierunki rozwoju opieki zdrowotnej. Zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka oraz warunkiem dla dobrego samopoczucia i odpowiedniej jakości życia, a także bogactwem dla społeczeństwa. Inwestycje w zdrowie i jego ochronę, których celem jest utrzymanie zdrowia i jego umacnianie, stanowią inwestycje w kapitał ludzki będący jednym z zasadniczych czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Waga problemu zarządzania zdrowiem, inwestycji w zdrowie i problematyka jego ochrony nabiera w tym przypadku szczególnego znaczenia.”

Prezentujemy opinie konsultantów wojewódzkich i krajowych związanych z onkologią (za www.luw.pl), którzy popierają inicjatywę rozwoju onkologii w północnej części regionu:

konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej prof. dr hab. Marian Reinfuss

„Biorąc pod uwagę optymalny wskaźnik dostępności akceleratorów na poziomie 1 na 200 tys. mieszkańców na terenie woj. Lubuskiego, należy dążyć do zainstalowania w przyszłości pięciu w pełni czynnych i nowoczesnych urządzeń”. Konsultant podkreśla także, iż lepiej jest mieć 2-3 mniejsze ośrodki konkurujące ze sobą, niż jeden niemający żadnej konkurencji – korzystają na tym chorzy oraz samorządowe władze służby zdrowia.

konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej dr n. med. Danuta Rogowska
„Propozycja powstania kompleksowego ośrodka zabezpieczającego potrzeby pacjentów w podregionie gorzowskim jest godna rozważenia. Poprawiłoby to możliwość leczenia w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania i skróciło czas oczekiwania na leczenie, co bezpośrednio przełoży się na poprawę wyników leczenia.”

konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Konsultant uznaje za uzasadnione rozważenie możliwości utworzenia dodatkowego ośrodka onkologicznego w Gorzowie. Powinien on posiadać przede wszystkim możliwość prowadzenia radioterapii oraz z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe stanowić jednostkę satelitarną wobec Lubuskiego Ośrodka Onkologii w Zielonej Górze. Uzasadnieniem dla utworzenia dodatkowego ośrodka jest rosnąca zachorowalność i umieralność na nowotwory w województwie lubuskim oraz niski wskaźnik pięcioletnich przeżyć. Wpływ na te wskaźniki może mieć m.in. ograniczona dostępność do radioterapii w regionie.

konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej prof. dr hab. Jerzy Stelmachów

Konsultant popiera inicjatywę utworzenia ośrodka onkologicznego w Gorzowie i deklaruje pomoc w uruchomieniu tej działalności. Utworzenie ośrodka poprawi sytuację pacjentek onkologicznych, skracając i upraszczając drogę do wizyt kontrolnych jak i rozpoczęcia leczenia.

konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej dr hab. n. med. Andrzej Roszak

„Rozwój bazy onkologicznej w Gorzowie jest w pełni uzasadniony – sytuacja epidemiologiczna dot. chorób nowotworowych w woj. lubuskim świadczy o konieczności poprawy w zakresie diagnostyki, leczenia oraz długoterminowej opieki nad chorymi na nowotwory złośliwe. Z uwagi na skojarzony charakter lecznictwa onkologicznego (leczenie operacyjne łączone z chemio- i radioterapią) należy rozważyć powstanie ośrodka radioterapeutycznego." Konsultant jest przekonany o konieczności centralizacji leczenia w tej dziedzinie w szpitalach w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli. Docelowo powinien także powstać ośrodek akredytacyjny w dziedzinie ginekologii onkologicznej w woj. lubuskim.

były konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
Profesor Chybicka popiera powstanie dodatkowego ośrodka w województwie lubuskim – ośrodek jest jak najbardziej potrzebny (poprawa jakości metod diagnostycznych i zakresu leczenia, poprawa leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania, skrócenie czasu oczekiwania na leczenie, zmniejszenie i odwrócenie migracji).

konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
Konsultant powstanie ośrodka w Gorzowie uważa za w pełni uzasadnione i możliwe do zrealizowania. Obecna i specjalizująca się kadra medyczna pozwala na właściwe zabezpieczenie leczenia chorych na nowotwory, w tym również nowotwory układu krwiotwórczego. Ze względu na liczbę zatrudnionych specjalistów w istniejących ośrodkach profesor wskazuje na możliwość podziału zakresu działalności pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem.

Tekst i foto Hanna Kaup

3 lutego 2012 20:47, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Oby stanowisko Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego i Wojewody było zwiastunem dobrego klimatu do utworzenie Gorzowskiego Centrum Onkologicznego.
BM, 04.02.2012, 19:11, 79.186.35.77 ##

Dobrze, że TO ruszyłeś, Bronku. Mam nadzieję, że na pustym poparciu i pogadaniu - ja to zwykle bywa - się nie skończy.

bytek, 04.02.2012, 19:53, 79.186.31.115 ##

Andrzeju po takiej deklaracji Wojewody i zespołu nie pozostaje nam nic innego jak dokładnie patrzeć na dalsze ich poczynania i nie odpuszczajmy im na milimetr.

BM, 04.02.2012, 20:42, 79.186.35.77 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Sesja budżetowa
W czwartek 19 grudnia odbędzie się XVII sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 w sali ... <czytaj dalej>
Ważny komunikat
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. wydała postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych lekarzy w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym w ... <czytaj dalej>
Taki kalendarz warto mieć
Dwanaście spośród tysięcy wyjątkowych fotografii Gorzowa sprzed lat autorstwa Waldemara Kućki trafiło do miejskiego kalendarza na 2020 rok. W Mikołajki, ... <czytaj dalej>
Koreańczycy w Gorzowie
Przedstawiciele Yanguu, miejscowości w Korei Południowej, odwiedzili w poniedziałek Gorzów. Spotkanie władz obu miast odbyło się w gorzowskiej filharmonii. Prezydent ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 1

ul. Kombatantów 2, Gorzów Wlkp.
tel. 95 729 93 14
branża: Biblioteki, czytelnie <czytaj dalej>
Horodyski Leszek Biuro Architektoniczne

Wełniany Rynek 3, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 62 46
branża: Architektoniczne biura <czytaj dalej>
Brukszta Barbara Gabinet Stomatologiczny

ul. Piłsudskiego 1 a/205, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 62 66
branża: Lekarze - stomatolodzy, protetycy <czytaj dalej>

Sesja budżetowa
W czwartek 19 grudnia odbędzie się XVII sesję Rady Miasta ... <czytaj dalej>
Koreańczycy w Gorzowie
Przedstawiciele Yanguu, miejscowości w Korei Południowej, odwiedzili w poniedziałek Gorzów. ... <czytaj dalej>
"Czuły narrator" polskiej noblistki Olgi Tokarczuk
Ponieważ Telewizja Polska nie transmitowała wykładu Olgi Tokarczuk, przedstawionego w ... <czytaj dalej>
Dziesiąty utwór świąteczny gorzowian
Gorzowianie śpiewali już w amfiteatrze i Filharmonii Gorzowskiej, ale najlepiej ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« grudzień 2019 »
P W Ś C P S N
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Gorzowskie "wioski potiomkinowskie"
Ostatnia rozmowa jeszcze z dyrektorem Filharmonii Gorzowskiej Mariuszem Wróblem w radiu Gorzów odbiła się szerokim echem głównie wśród osób „zaangażowanych” w odejście tegoż. Jak się można było spodziewać, największe obrażenie (jak mawia ... <czytaj dalej>
Przedszkolaki nauczą mycia rąk
Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego <czytaj dalej>
Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_2237.jpg
Hanna Kaup:
Blues Noah na najwyższym poziomie
Takie koncerty jak ten niedzielny w wykonaniu Noah Wotherspoon Band ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Pomaganie ma sens
Z Fundacją Arka Bydgoszcz jestem związana od 15 lat. W ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Gdzie kupić auto?
Możliwości, jakie otwiera przed nami wtórny rynek ofert sprzedaży samochodów, ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Opieka nad osobą po udarze mózgu to także troska o siebie
Kiedy bliską osobę dotknie choroba neurologiczna, szereg obowiązków i trudności ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_1219:
Kontakty gospodsrcze bylyby jak najbardziej wskazane i pozadane. Trzeba sie wiec na tym powaznie skupic i madrze wykorzystac.

Zycze wielu <czytaj dalej>
Anonim_9346:
A czym te "koncepcje" Jędrzejczaka różniły się od "planu" Wójtcickiego?
Może tym, że wymieniona lista zawodów wynika <czytaj dalej>
Anonim_5432:
Pisze pani bzdury. Prezydent Jędrzejczak miał tylko mało skonkretyzowaną koncepcję a nie plan. A czy wystarczy pieniędzy musi pani zapytać pana <czytaj dalej>
Anonim_9346:
Po przeczytaniu listy zawodów z projektu CEZu Jędrzejczaka z 2014 roku musimy sobie uświadomić, że gdyby nie zaniechania Wójtcickiego, mielibyś <czytaj dalej>
Anonim_2267:
andrew dont preach <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej