czwartek 2 lipca 2020     Jagoda, Urban, Otton
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Centrum onkologii jest potrzebne - to oczywiste
eGorzowska - 2273_jTHszO44lYXe7EXwVoqt.jpg3 lutego w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się IV posiedzenie Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego. Jednym z tematów był rozwój onkologii w północnej części województwa.

Na konferencji prasowej wojewoda Marcin Jabłoński przekazał stanowisko, które wynika z analizy danych, jakie spłynęły od konsultantów wojewódzkich i krajowych zajmujących się onkologią.
– Kiedy rozpoczęła się dyskusja na temat rozwoju onkologii w północnej części regionu, zdecydowałem, że nie będziemy zabierać głosu w tej sprawie, dopóki nie zbierzemy pełnych danych, analiz i opinii, które pozwolą merytorycznie odnieść się do problemu – powiedział wojewoda.

Podkreślił, że jest potrzeba powołania i rozwoju centrum onkologii i radioterapii na północy województwa lubuskiego. – Opinii na ten temat wcześniej było wiele i różnych. Teraz wielu przeciwników zmieniło swoje zdanie – dodał M. Jabłoński.

Na konferencji, dyr. wydziału polityki społecznej LUW Małgorzata Krasowska-Marczyk wskazała, że – biorąc pod uwagę wskaźnik pięcioletnich przeżyć pacjentów w wieku 15-99 lat, u których zdiagnozowano nowotwór – nasze województwo zajmuje ostatnie miejsce w kraju. Wobec średniej 42,2 proc. wynik lubuski jest znacznie mniejszy – 37,1 proc. Niemal dziesięciu procent brakuje nam do najlepszego województwa mazowieckiego.

Argumentem wskazującym na konieczność rozwoju centrum onkologii w Gorzowie jest prognozowany 40-proc. wzrost zachorowalności na nowotwory w l. 2006-25, a także znaczne migracje mieszkańców północnej części lubuskiego do ośrodków radioterapii i brachyterapii w innych województwach. Zielonogórski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia wskazał, że ich wartość wynosi ok. 32 mln zł, z czego ponad 16 mln zł to wartość migracji pacjentów z północy regionu.

Trzeba podkreślić, że choć na północy województwa mieszka ok. jedna trzecia populacji Lubuszan, to właśnie stąd migruje dwa razy więcej chorych - niż z południa lubuskiego - do ośrodków w innych województwach.

W czasie posiedzenia zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego powołanego przy Wojewodzie Lubuskim wypracowano stanowisko, w którym czytamy:
„Biorąc pod uwagę trendy epidemiologiczne, nowoczesne metody leczenia oraz dobro pacjentów Zespół do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego powołanego przy Wojewodzie Lubuskim popiera inicjatywę rozwoju lecznictwa onkologicznego w północnej części województwa lubuskiego, w tym utworzenia ośrodka radioterapii.
W opinii autorów opracowania „Nowotwory złośliwe w Polsce – wskaźniki pięcioletnich przeżyć według województw – różnice regionalne w czasie przeżycia chorych wynikają z wielu przyczyn, np.;
• organizacji systemu opieki onkologicznej,
• czasu dostępu do leczenia,
• jakości metod diagnostycznych,
• zakresu leczenia wdrażanego w ośrodkach,
• stopnia zaawansowania nowotworu w chwili rozpoznania i rozpoczęcia leczenia.

Biorąc pod uwagę dobro pacjentów onkologicznych oraz:
• najniższy w kraju wskaźnik pięcioletnich przeżyć osób, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy w wieku 15-99 lat,
• rosnący trend współczynnika zgonów z powodu nowotworów,
• niepokojąco wysoki współczynnik zgonów z powodu nowotworów, których umiejscowienie pierwotne nie było znane (co może świadczyć o późnej diagnozie i rozległych przerzutach) - trzecia przyczyna zgonu z powodu nowotworów u kobiet i piąta – u mężczyzn.
• zwiększone migracje mieszkańców północnej części województwa lubuskiego do ośrodków w innych województwach, szczególnie w zakresie radioterapii i brachyterapii,
• opinie Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich, w tym do spraw radioterapii,
• preferowaną coraz częściej metodę leczenia skojarzonego (równoczesna chemioterapia i radioterapia)

uznano za zasadny rozwój lecznictwa onkologicznego w północnej części województwa lubuskiego, w tym utworzenie ośrodka radioterapii.

Powyższe działania będą miały wpływ na poprawę dostępności, jakości i zakresu leczenia w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, skrócenie czasu leczenia onkologicznego. Przełoży sie to bezpośrednio na poprawę wyników leczenia oraz jakość życia pacjentów onkologicznych i ich rodzin (ograniczenie niedogodności oraz obciążeń fizycznych, psychicznych i finansowych).

Ponadto rozwój lecznictwa onkologicznego może wpłynąć na zmniejszenie ilości migracji poza województwo, a tym samym zatrzymanie środków finansowych na leczenie onkologiczne w LOW NFZ oraz przyczynić się do pozyskania środków za leczenie pacjentów z ościennych województw.

Liczyć się jednak należy z koniecznością:
• zaangażowania dużych środków finansowych na realizację powyższego działania (m.in. infrastruktura , sprzęt),
• zapewnienia kadry specjalistycznej,
• zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług.

Podłożem wielu decyzji dot. ochrony zdrowia jest zazwyczaj aspekt finansowy, natomiast pacjent znajduje się na dalszym planie. Zapomina się, iż w systemie ochrony zdrowia to właśnie pacjent i jego potrzeby powinny wyznaczać kierunki rozwoju opieki zdrowotnej. Zdrowie jest podstawowym prawem każdego człowieka oraz warunkiem dla dobrego samopoczucia i odpowiedniej jakości życia, a także bogactwem dla społeczeństwa. Inwestycje w zdrowie i jego ochronę, których celem jest utrzymanie zdrowia i jego umacnianie, stanowią inwestycje w kapitał ludzki będący jednym z zasadniczych czynników wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Waga problemu zarządzania zdrowiem, inwestycji w zdrowie i problematyka jego ochrony nabiera w tym przypadku szczególnego znaczenia.”

Prezentujemy opinie konsultantów wojewódzkich i krajowych związanych z onkologią (za www.luw.pl), którzy popierają inicjatywę rozwoju onkologii w północnej części regionu:

konsultant w dziedzinie radioterapii onkologicznej prof. dr hab. Marian Reinfuss

„Biorąc pod uwagę optymalny wskaźnik dostępności akceleratorów na poziomie 1 na 200 tys. mieszkańców na terenie woj. Lubuskiego, należy dążyć do zainstalowania w przyszłości pięciu w pełni czynnych i nowoczesnych urządzeń”. Konsultant podkreśla także, iż lepiej jest mieć 2-3 mniejsze ośrodki konkurujące ze sobą, niż jeden niemający żadnej konkurencji – korzystają na tym chorzy oraz samorządowe władze służby zdrowia.

konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii onkologicznej dr n. med. Danuta Rogowska
„Propozycja powstania kompleksowego ośrodka zabezpieczającego potrzeby pacjentów w podregionie gorzowskim jest godna rozważenia. Poprawiłoby to możliwość leczenia w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania i skróciło czas oczekiwania na leczenie, co bezpośrednio przełoży się na poprawę wyników leczenia.”

konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Konsultant uznaje za uzasadnione rozważenie możliwości utworzenia dodatkowego ośrodka onkologicznego w Gorzowie. Powinien on posiadać przede wszystkim możliwość prowadzenia radioterapii oraz z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe stanowić jednostkę satelitarną wobec Lubuskiego Ośrodka Onkologii w Zielonej Górze. Uzasadnieniem dla utworzenia dodatkowego ośrodka jest rosnąca zachorowalność i umieralność na nowotwory w województwie lubuskim oraz niski wskaźnik pięcioletnich przeżyć. Wpływ na te wskaźniki może mieć m.in. ograniczona dostępność do radioterapii w regionie.

konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej prof. dr hab. Jerzy Stelmachów

Konsultant popiera inicjatywę utworzenia ośrodka onkologicznego w Gorzowie i deklaruje pomoc w uruchomieniu tej działalności. Utworzenie ośrodka poprawi sytuację pacjentek onkologicznych, skracając i upraszczając drogę do wizyt kontrolnych jak i rozpoczęcia leczenia.

konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej dr hab. n. med. Andrzej Roszak

„Rozwój bazy onkologicznej w Gorzowie jest w pełni uzasadniony – sytuacja epidemiologiczna dot. chorób nowotworowych w woj. lubuskim świadczy o konieczności poprawy w zakresie diagnostyki, leczenia oraz długoterminowej opieki nad chorymi na nowotwory złośliwe. Z uwagi na skojarzony charakter lecznictwa onkologicznego (leczenie operacyjne łączone z chemio- i radioterapią) należy rozważyć powstanie ośrodka radioterapeutycznego." Konsultant jest przekonany o konieczności centralizacji leczenia w tej dziedzinie w szpitalach w Zielonej Górze, Gorzowie i Nowej Soli. Docelowo powinien także powstać ośrodek akredytacyjny w dziedzinie ginekologii onkologicznej w woj. lubuskim.

były konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka
Profesor Chybicka popiera powstanie dodatkowego ośrodka w województwie lubuskim – ośrodek jest jak najbardziej potrzebny (poprawa jakości metod diagnostycznych i zakresu leczenia, poprawa leczenia w pobliżu miejsca zamieszkania, skrócenie czasu oczekiwania na leczenie, zmniejszenie i odwrócenie migracji).

konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej prof. dr hab. n. med. Jerzy Kowalczyk
Konsultant powstanie ośrodka w Gorzowie uważa za w pełni uzasadnione i możliwe do zrealizowania. Obecna i specjalizująca się kadra medyczna pozwala na właściwe zabezpieczenie leczenia chorych na nowotwory, w tym również nowotwory układu krwiotwórczego. Ze względu na liczbę zatrudnionych specjalistów w istniejących ośrodkach profesor wskazuje na możliwość podziału zakresu działalności pomiędzy Zieloną Górą a Gorzowem.

Tekst i foto Hanna Kaup

3 lutego 2012 20:47, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Komentarze:


Oby stanowisko Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego i Wojewody było zwiastunem dobrego klimatu do utworzenie Gorzowskiego Centrum Onkologicznego.
BM, 04.02.2012, 19:11, 79.186.35.77 ##

Dobrze, że TO ruszyłeś, Bronku. Mam nadzieję, że na pustym poparciu i pogadaniu - ja to zwykle bywa - się nie skończy.

bytek, 04.02.2012, 19:53, 79.186.31.115 ##

Andrzeju po takiej deklaracji Wojewody i zespołu nie pozostaje nam nic innego jak dokładnie patrzeć na dalsze ich poczynania i nie odpuszczajmy im na milimetr.

BM, 04.02.2012, 20:42, 79.186.35.77 ##

Serwis www.egorzowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłączną własnością ich autorów.

Trzy nowe karetki dla Gorzowa
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego wzbogaciła się trzy nowoczesne, w pełni wyposażone ambulanse. Dwa z nich zakupione zostały w ramach programu ... <czytaj dalej>
Gorzów za dziesięć lat
Rozpoczynają się prace nad Strategią Rozwoju Miasta 2030. O tym jakie będzie miasto zdecydują mieszkańcy, naukowcy i fachowcy działający w obszarach ... <czytaj dalej>
Lubuskie jeziora czyste jak łza
Wędkarstwo, nurkowanie, turystyka kajakowa czy żeglarstwo. Wszystko to oferują lubuskie jeziora. Z najnowszego raportu o stanie kąpielisk przygotowanego przez Europejską Agencję ... <czytaj dalej>
Uroczystości w Rokitnie
Tradycyjna czerwcowa pielgrzymka do Rokitna w intencji powołań w tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, będzie miała szczególny charakter. ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Just Fun" Place Zabaw

ul. Myśliborska 21 /23a, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 46 12
branża: Place zabaw - projektowanie, produkcja, montaż <czytaj dalej>
"Cemex Polska" Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 15 c, Gorzów Wlkp.
tel. 605 989 819
branża: Beton <czytaj dalej>

29VI2020 - kogo wybiorą Polacy
29VI2020. Wciąż czekamy a ostateczne wyniki wczorajszych wyborów, choć nic już ... <czytaj dalej>
Daj sobie szansę na długie życie
Jest chorobą cywilizacyjną. Pierwszą niezakaźną epidemią XXI w. Choruje na ... <czytaj dalej>
26VI2020 - najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo
26VI2020. Rozpoczęły się wakacje i wzmożone wyjazdy na odpoczynek. Stąd na ... <czytaj dalej>
Uliczne minirecitale dla gorzowian
Muzyk, skrzypek i aranżer Tomasz Żeleśkiewicz zagra kilka minirecitali na ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« lipiec 2020 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Fiasko walki o kasę za społeczną funkcję
Gorzowscy radni tak uradzili, że Wojewoda Lubuski uchylił kwietniową ustawę w całości. Czego dotyczyła? Diety za nieobecność na sesji w przypadku choroby radnego. I choć radna Marta Bejnar-Bejnarowicz z klubu ... <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>
Jakie są nasze Smaki Regionów
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Organizuje go <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - omaraa.jpg
Hanna Kaup:
2VII2020 - święto miasta
2VII2020. Tak się dziwnie składa, że rzadziej niż częściej jestem na ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
30VI2020 - niebezpieczne wiry
30VI2020. Wakacje, piękna pogoda i wypoczynek nad wodą to marzenie niemal ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Relacja córki z ojcem
Córeczka tatusia – choć niektórym to określenie kojarzy się negatywnie, ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Kardiolodzy apelują: Chroń życie!
NIE#zostańwdomu z zawałem!
W dobie epidemii SARS-CoV-2 liczba zabiegów kardiologii interwencyjnej spadła nawet ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Andrzej Trzaskowski:
Dariusz... Miliński... Ciekawa, fascynująca postać! <czytaj dalej>
Anonim_8682:
Trzaskowski, podaj pod plakatem w centrum Gorzowa życiorysy rodziców, a pózniej się do polityki pchaj !!!!! <czytaj dalej>
Anonim_8292:
Jeden autor, cztery głupie, wredne wpisy. Bełkot pełen frustracji. Jedyne, co w tym fajne to, że nawet ptak się poznał na tej truciźnie i narob <czytaj dalej>
Anonim_4366:
Ba kredyty stac 10% spoleczenstwa i tooni sie buduja w osiedlach europejskich <czytaj dalej>
Anonim_4366:
Nie buduje sie w gemw mieszkan socjalnych z tbsu jak byla i jest taka opcja.
<czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej