czwartek 25 lutego 2021     Wiktor, Cezary, Zygfryd
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Wszystko, co trzeba wiedzieć o alejkach - miasto pyta o opinie
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opinię mieszkańców w zakresie wyboru wariantu rozbudowy ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki).

Badanie opinii publicznej będzie trwało od 18 czerwca do 30 sierpnia 2014 r. Prosimy mieszkańców, by po zapoznaniu się z wariantem I, II i III wskazali ten, który ich zdaniem powinien być realizowany. Opis wariantów znajduje się na stronie www.gorzow.pl, a także w siedzibie Wydziału Inwestycji (pokój 920), ul. Kombatantów 34. Ponadto mieszkańcy bezpośrednio sąsiadujący z alejkami przy ul. Marcinkowskiego otrzymają do skrzynek prośbę o udział w badaniu opinii publicznej wraz z opisem trzech wariantów.
Opinię przesyłamy na adres e-mail: alejki@um.gorzow.pl lub drogą pocztową na adres: Wydział Inwestycji, ul. Kombatantów 34, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., 66-400 Gorzów Wlkp. Można także tak zaadresowaną kopertę z dopiskiem „Alejki” przynieść do kancelarii głównej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4.

Opracowanie przygotowano z uwzględnieniem oczekiwań i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców po zrealizowaniu projektu pierwotnego pn.: "Rozbudowa ul. Marcinkowskiego od ul. Myśliborskiej do ul. Matejki (alejki)". W szczególności postulaty mieszkańców dotyczyły:
• zachowania w całości istniejącego drzewostanu alejek,
• zamknięcia przedmiotowego odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego w celu wyodrębnienia miejsca rekreacji na zasadzie skweru.

Koncepcja ma na celu przeprowadzenie analizy wykonalności pod względem obowiązujących przepisów oraz własności funkcjonalnych rozwiązań projektowych w 2 obszarach:
1 obszar - zachowanie ruchu pojazdów osobowych na przedmiotowym odcinku przy uwzględnieniu konieczności pozostawienia istniejącego drzewostanu.
2 obszar - zamknięcie odcinka ul. Marcinkowskiego dla pojazdów osobowych wraz ze zmianą przeznaczenia terenu na tereny rekreacji (skwer).

Wariant 1
Założenia wariantu:
• zachowanie odcinka ulicy Marcinkowskiego tak jak obecnie, jako dwóch oddzielnych jezdni jednokierunkowych, które na zasadzie skrzyżowań z ulicami nadrzędnymi (Myśliborska i Matejki) zostaną włączone do ogólnej struktury komunikacyjnej miasta.
• zachowanie istniejącego drzewostanu
• zmiana klasy technicznej drogi z drogi zbiorczej Z do drogi lokalnej L. w celu obniżenia parametrów technicznych jezdni i zmniejszenie szerokości jezdni do 5,0m.
• realizacja jezdni bez zatoki autobusowej (przerywaną linią zaznaczono możliwą lokalizację zatoki, wiązałoby sie to z koniecznością usunięcia 4 drzew),
• realizacja jezdni o nawierzchni asfaltowej,
• realizacja ciągów pieszych i zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

Poniżej przedstawiono podstawowe zalety i wady realizacji inwestycji w Wariancie 1:
Zalety:
• zachowanie przejezdności ul. Marcinkowskiego na całej jej długości ulicy,
• możliwość bezpośredniej komunikacji kołowej ul. Marcinkowskiego z ul. Sportową (szkoła, przedszkole, punkty handlowe, mieszkańcy)
• zachowanie struktury kierunkowej na skrzyżowaniach ul. Matejki i Myśliborska,
• zachowanie modelu ruchu w obrębie osiedla Staszica (brak dodatkowego obciążenia ruchem na skrzyżowaniach w rejonie opracowania tj. rondo myśliborskie, skrzyżowanie ul. Matejki - Marcinkowskiego oraz skrzyżowanie ul. Myśliborska - Sportowa,
• obniżenie poziomu hałasu ze względu na zastosowanie nawierzchni cichej (asfaltowej) w stosunku do nawierzchni z kostki kamiennej,
• ochrona istniejącego drzewostanu (z wyjątkiem 1 drzewa które koliduje z istniejącym zjazdem na zaplecze budynku wielorodzinnego nr 114-117),
• możliwość uzupełnienia drzewostanu o dodatkowe egzemplarze drzew,
• spełnienie oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie ochrony zieleni,

Wady:
• zmniejszenie szerokości jezdni łącznie z brakiem zatoki autobusowej spowoduje konieczność likwidacji przystanku autobusowego lub wymusi oczekiwanie pojazdów za autobusem w czasie wsiadania i wysiadania pasażerów,
• zmniejszona trwałość konstrukcji jezdni i chodników ze względu na wrastające korzenie drzew,
• obniżenie własności funkcjonalnych na skrzyżowaniach z ul. Matejki i Myśliborska ze względu na zmniejszenie szerokości pasa ruchu (utrudniona kanalizacja ruchu),
• brak możliwości postoju pojazdów na jezdniach ul. Marcinkowskiego ze względu na jej szerokość.

Szacunkowy koszt realizacji – Wariant 1 - 1.010.000 zł netto

Wariant 2
Założenia wariantu:
• zamknięcie odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego,
• realizacja zagospodarowania jako terenu rekreacji (skwer),
• zachowanie dojazdu do ul. Grottgera od ul. Myśliborskiej,
• zachowanie dojazdu do posesji przyległych,
• regulacja skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego, likwidacja jednego pasa ruchu (ul. Matejki od ronda Myśliborskiego na wprost), likwidacja wlotu i wylotu z alejek,
• włączenie dojazdu do budynku nr 114-117 na zasadzie zjazdu publicznego ze skrzyżowania Matejki - Marcinkowskiego,
• regulacja skrzyżowania ul. Myśliborska - Sportowa, włączenie ul. Grottgera, zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
• zachowanie istniejącego drzewostanu,

Poniżej przedstawiono podstawowe zalety i wady realizacji inwestycji w Wariancie 2:

Zalety:
• ochrona istniejącego drzewostanu,
• możliwość uzupełnienia drzewostanu o dodatkowe egzemplarze drzew,
• realizacja terenu rekreacji dla mieszkańców osiedla Staszica,
• zmniejszenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym dla mieszkańców przyległych budynków,
• możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania Matejki i Marcinkowskiego o ok. 12 miejsc,
• spełnienie oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie ochrony zieleni,

Wady:
• brak przejezdności odcinka ul. Marcinkowskiego,
• brak możliwości bezpośredniej komunikacji ul. Marcinkowskiego z ul. Sportową (szkoła, przedszkole, punkty handlowe, mieszkańcy) - komunikacja przez rondo myśliborskie - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania,
• brak możliwości zachowania struktury kierunkowej na skrzyżowaniach ul. Matejki - Marcinkowskiego i Myśliborska - Sportowa,
• brak możliwości zachowania modelu ruchu w obrębie osiedla Staszica (dodatkowe obciążenia ruchem na skrzyżowań w rejonie opracowania tj. rondo Myśliborskie, skrzyżowanie ul. Matejki - Marcinkowskiego oraz skrzyżowanie ul. Myśliborska - Sportowa,
• konieczność zmiany przebiegu linii komunikacji publicznej autobusowej, likwidacja przystanku "Alejki", brak dojazdu do przystanku "rondo Myśliborskie" (Pewex) od strony ul. Marcinkowskiego oraz od przystanku "rondo Myśliborskie" (Skoda) w kierunku ul. Marcinkowskiego, utrudniona komunikacja publiczna dla mieszkańców rejonu ulicy Sportowej,
• likwidacja przystanku autobusowego "Alejki", (komunikacja autobusowa od centrum w kierunku ul. Marcinkowskiego musi odbywać się przez rondo myśliborskie i ul. Matejki - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania),
• izolacja terenu alejek spowoduje pogłębienie się zachowań patologicznych w obrębie powstałego skweru,

Szacunkowy koszt realizacji – wariant - 2: 860.000 zł netto

Wariant 3

Założenia wariantu:
• zamkniecie odcinka ulicy Marcinkowskiego dla ruchu samochodowego,
• realizacja zagospodarowania jako terenu rekreacji (skwer),
• zachowanie dojazdu do ul. Grottgera od ul. Myśliborskiej,
• zachowanie dojazdu do posesji przyległych,
• realizacja nowego skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego na zasadzie skrzyżowania typu rondo,
• włączenie dojazdu do budynku nr 114-117 na zasadzie zjazdu publicznego ze skrzyżowania Matejki - Marcinkowskiego,
• regulacja skrzyżowania ul. Myśliborska - Sportowa, włączenie ul. Grottgera, zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu,
• zachowanie istniejącego drzewostanu,

Poniżej przedstawiono podstawowe zalety i wady realizacji inwestycji w Wariancie 3:
Zalety:
• ochrona istniejącego drzewostanu,
• możliwość uzupełnienia drzewostanu o dodatkowe egzemplarze drzew,
• realizacja terenu rekreacji dla mieszkańców osiedla Staszica,
• zmniejszenie uciążliwości związanych z hałasem komunikacyjnym dla mieszkańców przyległych budynków,
• poprawa warunków ruchu, bezpieczeństwa i przepustowości skrzyżowania ul. Matejki - Marcinkowskiego,
• możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych w rejonie skrzyżowania Matejki i Marcinkowskiego o ok. 25 miejsc,
• spełnienie oczekiwań społeczności lokalnej w zakresie ochrony zieleni,

Wady:
• brak przejezdności odcinka ul. Marcinkowskiego,
• brak możliwości bezpośredniej komunikacji ul. Marcinkowskiego z ul. Sportową (szkoła, przedszkole, punkty handlowe, mieszkańcy) - komunikacja przez rondo myśliborskie - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania,
• brak możliwości zachowania struktury kierunkowej na skrzyżowaniach ul. Matejki i Myśliborska,
• brak możliwości zachowania modelu ruchu w obrębie osiedla Staszica (dodatkowe obciążenia ruchem na skrzyżowań w rejonie opracowania tj. rondo myśliborskie, skrzyżowanie ul. Matejki - Marcinkowskiego oraz skrzyżowanie ul. Myśliborska - Sportowa,
• konieczność zmiany przebiegu linii komunikacji publicznej autobusowej, likwidacja przystanku "Alejki", brak dojazdu do przystanku "rondo myśliborskie" (Pewex) od strony ul. Marcinkowskiego oraz od przystanku "rondo myśliborskie" (Skoda) w kierunku ul. Marcinkowskiego, utrudniona komunikacja publiczna dla mieszkańców rejonu ulicy Sportowej,
• likwidacja przystanku autobusowego "Alejki", (komunikacja autobusowa od centrum w kierunku ul. Marcinkowskiego musi odbywać się przez rondo myśliborskie i ul. Matejki - dodatkowe obciążenie tego skrzyżowania),
• izolacja terenu alejek spowoduje pogłębienie się zachowań patologicznych w obrębie powstałego skweru,

Szacunkowy koszt realizacji – wariant 3 - 1.770.000 zł netto

Wydział Inwestycji

18 czerwca 2014 17:01, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Lekarz został zwolniony
W ślad za materiałem „Tragiczny finał” publikujemy kolejne oświadczenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Tekst „Tragiczny finał” czytaj tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,czlowiek,10690,tragiczny_final_, A oto ... <czytaj dalej>
Lubuskie ma Strategię Rozwoju
Radni województwa przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku. Za głosowało 28 radnych, wstrzymało się 2 radnych, ... <czytaj dalej>
Dzień modlitwy i pokuty
Pierwszy piątek Wielkiego Postu, przypadający w tym roku 19 lutego, jest dniem pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich ... <czytaj dalej>
Chirurgia ogólna wraca do pracy
Dobra wiadomość dla pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Oddział wznawia ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Santa Fee – Restauracja

Nadbrzeżna 12-15, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 77 22
branża: Restauracje <czytaj dalej>
"Baldur" Firma Handlowo-Usługowa Bożena Szymczak

ul. Warszawska 99 /1, Gorzów Wlkp.
tel. 607 854 879
branża: Sprzątanie wnętrz, mycie okien <czytaj dalej>

15 tysięcy za pomysł
15 tys. zł na jeden pomysł. W sumie prawie milion. ... <czytaj dalej>
Tragiczny finał
Drugą połowę minionego tygodnia zdominowała w Gorzowie sprawa 80-letniego mężczyzny, ... <czytaj dalej>
Najstarszy Niedźwiedź w Polsce
W tym roku będzie obchodził swoje 620-lecie. Każdego dnia możecie ... <czytaj dalej>
Uwaga! Ważna zmiana
Uwaga Pacjenci z grupy 0 i seniorzy. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« luty 2021 »
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Jesteśmy ofiarami narodowego bałaganu
Takiego bałaganu w życiu tego kraju nie pamiętam, jak żyję. Od karuzeli niespójnych informacji, kłamliwych wieści, negatywnych komentarzy i wszelkiej maści fake newsów, a także tzw. sensacji, które rozbudzają w ... <czytaj dalej>
15 tysięcy za pomysł
15 tys. zł na jeden pomysł. W sumie prawie milion. <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie zaprasza do udziału <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0186.jpg
Hanna Kaup:
Najstarszy Niedźwiedź w Polsce
W tym roku będzie obchodził swoje 620-lecie. Każdego dnia możecie ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Mach Mach, czyli Machiavelli Machulskiego
Na ten dzień czekałam jak wielu innych z utęsknieniem. Już ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Przemoc, której nie widać
Wyniki ankiety SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Ponad połowa nastolatków doświadczyła ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Jaka najlepsza?
Jaka szczoteczka jest najlepsza: tradycyjna, elektryczna czy soniczna? Jaką wybrać, ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5386:
Jak można mieć depresję, skoro w Polsce nie ma problemów ? Gospodarka kwitnie, wyprzedza Japonię. <czytaj dalej>
Anonim_3962:
Wiesz to się bardzo łatwo udziela takich rad po fakcie. Zresztą nie wiemy jak bardzo rodzina była w to zaangażowana i jakie informacje o pacjenci <czytaj dalej>
Anonim_4851:
Bardzo dobra reakcja czerwonego szpitala w spr swojego personelu. Nie wiem czy nie powinno zostac wszczete postępowanie dowodowe o nieumyślne doprow <czytaj dalej>
Anonim_2836:
cyt. "A co ty chcesz od rodziny?..."
w normalnej rodzinie ktoś z najbliższych pacjenta pojechałby taksówką, MZK lub czymkolwiek <czytaj dalej>
Anonim_3962:
Wypchano pacjenta ze szpitala po pięciu godzinach! Weź ty się ogarnij z takimi durnymi komentarzami. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej