sobota 25 stycznia 2020     Tatiana, Paweł, Miłosz
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Urząd marszałkowski Ambasadorem Równości
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jako jedyny w Polsce został laureatem konkursu „Równy Urząd”. Tytuł Ambasadora Równości przyznawany jest urzędom wyróżniającym się pod względem realizacji polityki równości, które brały udział w pilotażowym programie wdrażania produktów projektu Równość Standardem Dobrego Samorządu. - Region lubuski jest najbardziej otwarty i tolerancyjny w Polsce i to zobowiązuje. Dlatego równość jest standardem naszego rządzenia - mówiła podczas uroczystej gali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów marszałek Elżbieta Polak.

Urzędy uhonorowane tytułem Ambasador Równości pełnią rolę wzorcowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie wdrażania standardów i indeksu równości. Odbierając nagrodę marszałek Elżbieta Polak podkreślała, że polityka równości to jedna z podstawowych zasad dobrego rządzenia w regionie lubuskim. - To również jeden z najważniejszych priorytetów w polityce regionalnej. Zrównoważony rozwój i równowaga społeczna - przekonywała. - Wdrażamy deklarację równego traktowania konsekwentnie od 2008 roku. W tym roku odbędzie się już szósty Lubuski Kongres Kobiet - dodała marszałek.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przystąpił do projektu POKL „Równość standardem dobrego samorządu” w kwietniu 2012 roku deklarując wspólne ze stowarzyszeniem Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wdrożenie narzędzi doskonalenia realizacji polityki równościowej na poziomie samorządowym. Wdrożenie polegało na zbadaniu stanu polityki równościowej w Urzędzie oraz podjęciu działań mających na celu jej udoskonalenie. Efektem wspólnych działań jest dokument dotyczący ustalenia wewnętrznej polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Urzędzie.Projekt miał na celu wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć. W marcu 2012 roku wybrani pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni na temat przeciwdziałania dyskryminacji, a 124 pracowników wzięło udział w szkoleniu dotyczącym Stosowania Kodeksu Etyki. Natomiast w październiku 2013 roku przeszkolono 48 osób w temacie Przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu.

W celu zapewnienia pełnej realizacji zadań poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu ustalono Politykę kadrową Urzędu, która, między innymi, zakłada zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu pracowników i przeciwdziałanie dyskryminacji. Każdy z pracowników zobowiązuje się do przestrzegania zasad podpisując oświadczenie o tym, że zapoznał się z treścią przepisów w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu wynikających z Kodeksu pracy.

Przy zatrudnianiu, wynagradzaniu oraz awansowaniu przestrzega się zasady równości - płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna, pochodzenie, wyznanie religijne nie jest podstawą oceny kandydata
lub pracownika lecz wykształcenie, wiedza merytoryczna i doświadczenie. Na stanowiskach kierowniczych porównywalna jest liczba zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Dążąc do zwiększenia zaufania do Urzędu wprowadzono Politykę Antykorupcyjną Urzędu. Ponadto, w Urzędzie od sierpnia 2011 roku funkcjonuje Kodeks Etyki Urzędu, który określa zasady, jakimi powinni kierować się wszyscy pracownicy Urzędu, niezależnie od wykonywanej funkcji, stanowiska i wewnętrznych przekonań. Pracownicy Urzędu w kontaktach z interesantami, dostawcami, innymi organami administracji publicznej oraz opinią publiczną, jak również między sobą powinni postępować w sposób bezkonfliktowy, wykazując właściwie podejście do norm etycznych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego realizowana jest wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa. Urząd prowadzi także działania mające na celu podniesienie świadomości osób zatrudnionych, odbywających staż czy praktykę oraz świadczących pracę na podstawie umowy wolontariatu, na temat zjawiska dyskryminacji i lobbingu. System oceny pracy zapewnia możliwość odwołania się od oceny.

Dodatkowo:

1) Powołany został Pełnomocnik Marszałka ds. Równości, który monitoruje przypadki dyskryminacji, udziela bezpośredniej pomocy w przypadkach dyskryminacji konkretnych osób lub grup. W ramach kompetencji promuje zasady równości poprzez działania informacyjne, spotkania, konferencje, publikacje i inne, skierowane do pracowników Urzędu.
Pełnomocnik reprezentuje Marszałka Województwa w przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy problematyki równego traktowania, podejmuje również działania promujące i upowszechniające problematykę równego traktowania w regionie. Ponadto, rekomenduje Europejską Kartę Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym wśród lubuskich gmin.

2) Spośród pracowników Urzędu w wyborach tajnych, powszechnych oraz równych wybrany został Pełnomocnik do spraw Etyki, którego zadaniem jest propagowanie stosowania Kodeksu Etyki wśród pracowników Urzędu.

3) W Regulaminie Pracy znajdują się zapisy, które zawierają zakaz dyskryminacji w miejscu pracy- płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne/rasowe, narodowość, religię, orientację seksualną, status społeczno-ekonomiczny.

4) Urząd jest przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych- możliwy wjazd do Urzędu, poruszanie się po nim na wózku inwalidzkim, toaleta dostawana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5) Urząd jest w trakcie przygotowania kącika wypoczynkowego dla kobiet w ciąży i dla matek karmiących jak i w trakcie montowania przewijaków ściennych dla niemowląt do korzystania przez klientów i pracowników Urzędu.

6) Urząd współpracuje z organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji-
III sektor, JST, policja, sądy, jednostki penitencjarne.
Działania w 2011 skierowane do mieszkańców promujące zasadę równości (dotyczy ankiety i tytułu Ambasadora Równości):
  • XIII Lubuski Tydzień Seniora,
  • I Wojewódzki Piknik Osób Niepełnosprawnych,
  • Lubuski Tydzień Osób Niepełnosprawnych
  • Projekt MPiPS „Lubuskie przeciw przemocy. Bezpieczna rodzina, szczęśliwa rodzina” (108.753,89 zł - kwota przeznaczona przez Urząd na działanie skierowane do grup dyskryminowanych),
  • dotacje dla gmin na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz dotacje dla powiatów na działania z zakresu opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi (276.974,57 zł - kwota przeznaczona przez Urząd na działanie skierowane do grup dyskryminowanych),
  • dotacje dla III sektora z obszaru przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (958.786,87 zł - kwota przeznaczona przez Urząd na działanie skierowane do grup dyskryminowanych),
  • Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”, którego celem jest określenie sytuacji społeczeństwa naszego regionu pod kątem stanu i zagrożenia wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, starszych, ubogich oraz rodzin.

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 zawiera działania na rzecz niwelowania konfliktów społecznych na tle dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu i związanej z nimi nietolerancji. Działania realizowane w ramach Strategii podejmowane są w myśl zasady przestrzegania równości płci.

LUM


15 kwietnia 2014 21:21, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan
Tegoroczny tydzień ekumeniczny (18-25 stycznia) będzie obchodzony pod hasłem "Życzliwymi bądźmy", a materiały na międzywyznaniowe nabożeństwa ekumeniczne przygotowali tym razem ... <czytaj dalej>
Inneko kontra Eneris, czyli zgubna niechęć do współpracy
Publikujemy list, który otrzymaliśmy od byłego prezesa Inneko sp. z o.o. Artura Czyżewskiego. Złożenie w ubiegłym tygodniu najkorzystniejszej oferty przez konsorcjum ... <czytaj dalej>
Raport "Centrum Gorzowa OD-NOWA"
Za nami pierwszy krok w stronę przebudowy ulic Wełniany Rynek i Hawelańskiej - testowanie dwóch wariantów organizacji ruchu dobiegło końca. W ... <czytaj dalej>
Miasto informuje o kompromisie

Władze miasta podjęły decyzję w sprawie przyszłości części miasta skupionej wokół ulic Wełniany Rynek i Hawelańskiej. Podjęto decyzję kompromisową. Była ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Tomaszewska Małgorzata Stomatolog

ul. 30 Stycznia 15 A/5, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 53 40
branża: Lekarze - stomatolodzy, protetycy <czytaj dalej>
"Ihla" Sp. z o.o. w Organizacji

ul. Warszawska 228, Gorzów Wlkp.
tel. 95 735 36 90
branża: Zboża <czytaj dalej>
Stojanowski Leszek Kiosk Wielobranżowy

ul. Popławskiego 1, Gorzów Wlkp.
tel. 512 274 699
branża: Kioski <czytaj dalej>

22I2020
22I2020. Tego samego dnia życie jednym gra swoje pierwsze dźwięki, innym ... <czytaj dalej>
To wcale nie były sceny z filmu Barei
To był kolejny zwykły dzień pracy funkcjonariuszy drogówki. Ale ten ... <czytaj dalej>
Czy to się w Gorzowie przyjmie?
W marcu na gorzowskich drogach mają jeździć elektryczne hulajnogi. Taka ... <czytaj dalej>
Najlepsi dziennikarze
W czasie Konferencji Noworocznej w Warszawie ogłoszono wyniki konkursu Dziennikarz ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« styczeń 2020 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
O segregacji odpadów
i bezpieczeństwie konsumenta (cz. 2)
Od 1 marca mamy obowiązkowo segregować odpady. Czy jednak jesteśmy do tego przygotowani? Czy posiadamy wszelkie informacje konieczne do właściwego ich oddzielania? No i czy opakowania, w których kupujemy żywność, ... <czytaj dalej>
Lubuskie Wawrzyny 2019 – zaproszenie do konkursu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej <czytaj dalej>
Przedszkolaki nauczą mycia rąk
Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - csc_0306.jpg
Hanna Kaup:
24I2020
24I2020. Dzisiejszy dzień należał w Gorzowie do Natalii Ślizowskiej. Wystawa jej ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
23I2020
23I2020. Jak obchodzić dzień bez opakowań foliowych, który przypada właśnie dziś? ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Kierowcy wydają niemal połowę płacy minimalnej
na naprawę auta
Aż 31 proc. właścicieli aut odwiedza warsztat samochodowy 3-5 razy ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Gdzie kupić auto?
Możliwości, jakie otwiera przed nami wtórny rynek ofert sprzedaży samochodów, ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Andrzej Trzaskowski:
Z powyższego, wieloznacznego określenia po(na)d każdy sobie wybierze to, co odpowiada jego odczuciom: na, pod, ponad... Ja zdecydowanie wybieram po <czytaj dalej>
Andrzej Trzaskowski:
Każdy sobie z wieloznacznego "po(na)d" wybierze to co odpowiada jego własnym odczuciom - po, na, ponad... Ja wybieram ponad! (y) <czytaj dalej>
Andrzej Trzaskowski:
Wydarzenie po(na)d miarę Gorzowa... <czytaj dalej>
Anonim_1876:
Potwierdzam opinię Pana Piotra Kurtyki. Mam doświadczenia z Wrocławia i Warszawy. Hulajnogi ze znacznie większą niż piesi prędkością poruszaj <czytaj dalej>
Spacerowiczka:
Tak, można zejść z tej drogi. Trzeba nosić ze sobą własne wielorazowe siatki/torby. W miarę możliwości można też uszyć z siatki lub tkanin <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej