poniedziałek 16 września 2019     Edyta, Kamil, Korneliusz
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Urząd marszałkowski Ambasadorem Równości
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jako jedyny w Polsce został laureatem konkursu „Równy Urząd”. Tytuł Ambasadora Równości przyznawany jest urzędom wyróżniającym się pod względem realizacji polityki równości, które brały udział w pilotażowym programie wdrażania produktów projektu Równość Standardem Dobrego Samorządu. - Region lubuski jest najbardziej otwarty i tolerancyjny w Polsce i to zobowiązuje. Dlatego równość jest standardem naszego rządzenia - mówiła podczas uroczystej gali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów marszałek Elżbieta Polak.

Urzędy uhonorowane tytułem Ambasador Równości pełnią rolę wzorcowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie wdrażania standardów i indeksu równości. Odbierając nagrodę marszałek Elżbieta Polak podkreślała, że polityka równości to jedna z podstawowych zasad dobrego rządzenia w regionie lubuskim. - To również jeden z najważniejszych priorytetów w polityce regionalnej. Zrównoważony rozwój i równowaga społeczna - przekonywała. - Wdrażamy deklarację równego traktowania konsekwentnie od 2008 roku. W tym roku odbędzie się już szósty Lubuski Kongres Kobiet - dodała marszałek.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przystąpił do projektu POKL „Równość standardem dobrego samorządu” w kwietniu 2012 roku deklarując wspólne ze stowarzyszeniem Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego wdrożenie narzędzi doskonalenia realizacji polityki równościowej na poziomie samorządowym. Wdrożenie polegało na zbadaniu stanu polityki równościowej w Urzędzie oraz podjęciu działań mających na celu jej udoskonalenie. Efektem wspólnych działań jest dokument dotyczący ustalenia wewnętrznej polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w Urzędzie.Projekt miał na celu wsparcie urzędów administracji samorządowej w Polsce w realizacji konstytucyjnej i unijnej zasady równości i polityki równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religie, wyznanie i poglądy, wiek, orientację seksualną, niepełnosprawność oraz płeć. W marcu 2012 roku wybrani pracownicy Urzędu zostali przeszkoleni na temat przeciwdziałania dyskryminacji, a 124 pracowników wzięło udział w szkoleniu dotyczącym Stosowania Kodeksu Etyki. Natomiast w październiku 2013 roku przeszkolono 48 osób w temacie Przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu.

W celu zapewnienia pełnej realizacji zadań poprzez pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającego zespołu ustalono Politykę kadrową Urzędu, która, między innymi, zakłada zapewnienie równego traktowania w zatrudnieniu pracowników i przeciwdziałanie dyskryminacji. Każdy z pracowników zobowiązuje się do przestrzegania zasad podpisując oświadczenie o tym, że zapoznał się z treścią przepisów w zakresie równego traktowania w zatrudnieniu wynikających z Kodeksu pracy.

Przy zatrudnianiu, wynagradzaniu oraz awansowaniu przestrzega się zasady równości - płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna, pochodzenie, wyznanie religijne nie jest podstawą oceny kandydata
lub pracownika lecz wykształcenie, wiedza merytoryczna i doświadczenie. Na stanowiskach kierowniczych porównywalna jest liczba zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Dążąc do zwiększenia zaufania do Urzędu wprowadzono Politykę Antykorupcyjną Urzędu. Ponadto, w Urzędzie od sierpnia 2011 roku funkcjonuje Kodeks Etyki Urzędu, który określa zasady, jakimi powinni kierować się wszyscy pracownicy Urzędu, niezależnie od wykonywanej funkcji, stanowiska i wewnętrznych przekonań. Pracownicy Urzędu w kontaktach z interesantami, dostawcami, innymi organami administracji publicznej oraz opinią publiczną, jak również między sobą powinni postępować w sposób bezkonfliktowy, wykazując właściwie podejście do norm etycznych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego realizowana jest wewnętrzna polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa. Urząd prowadzi także działania mające na celu podniesienie świadomości osób zatrudnionych, odbywających staż czy praktykę oraz świadczących pracę na podstawie umowy wolontariatu, na temat zjawiska dyskryminacji i lobbingu. System oceny pracy zapewnia możliwość odwołania się od oceny.

Dodatkowo:

1) Powołany został Pełnomocnik Marszałka ds. Równości, który monitoruje przypadki dyskryminacji, udziela bezpośredniej pomocy w przypadkach dyskryminacji konkretnych osób lub grup. W ramach kompetencji promuje zasady równości poprzez działania informacyjne, spotkania, konferencje, publikacje i inne, skierowane do pracowników Urzędu.
Pełnomocnik reprezentuje Marszałka Województwa w przedsięwzięciach, których tematyka dotyczy problematyki równego traktowania, podejmuje również działania promujące i upowszechniające problematykę równego traktowania w regionie. Ponadto, rekomenduje Europejską Kartę Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym wśród lubuskich gmin.

2) Spośród pracowników Urzędu w wyborach tajnych, powszechnych oraz równych wybrany został Pełnomocnik do spraw Etyki, którego zadaniem jest propagowanie stosowania Kodeksu Etyki wśród pracowników Urzędu.

3) W Regulaminie Pracy znajdują się zapisy, które zawierają zakaz dyskryminacji w miejscu pracy- płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne/rasowe, narodowość, religię, orientację seksualną, status społeczno-ekonomiczny.

4) Urząd jest przygotowany do obsługi osób niepełnosprawnych- możliwy wjazd do Urzędu, poruszanie się po nim na wózku inwalidzkim, toaleta dostawana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5) Urząd jest w trakcie przygotowania kącika wypoczynkowego dla kobiet w ciąży i dla matek karmiących jak i w trakcie montowania przewijaków ściennych dla niemowląt do korzystania przez klientów i pracowników Urzędu.

6) Urząd współpracuje z organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji-
III sektor, JST, policja, sądy, jednostki penitencjarne.
Działania w 2011 skierowane do mieszkańców promujące zasadę równości (dotyczy ankiety i tytułu Ambasadora Równości):
  • XIII Lubuski Tydzień Seniora,
  • I Wojewódzki Piknik Osób Niepełnosprawnych,
  • Lubuski Tydzień Osób Niepełnosprawnych
  • Projekt MPiPS „Lubuskie przeciw przemocy. Bezpieczna rodzina, szczęśliwa rodzina” (108.753,89 zł - kwota przeznaczona przez Urząd na działanie skierowane do grup dyskryminowanych),
  • dotacje dla gmin na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej oraz dotacje dla powiatów na działania z zakresu opieki nad dzieckiem oraz rodzinami naturalnymi i zastępczymi (276.974,57 zł - kwota przeznaczona przez Urząd na działanie skierowane do grup dyskryminowanych),
  • dotacje dla III sektora z obszaru przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (958.786,87 zł - kwota przeznaczona przez Urząd na działanie skierowane do grup dyskryminowanych),
  • Projekt „Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy”, którego celem jest określenie sytuacji społeczeństwa naszego regionu pod kątem stanu i zagrożenia wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, starszych, ubogich oraz rodzin.

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005-2013 zawiera działania na rzecz niwelowania konfliktów społecznych na tle dyskryminacji, ksenofobii, rasizmu i związanej z nimi nietolerancji. Działania realizowane w ramach Strategii podejmowane są w myśl zasady przestrzegania równości płci.

LUM


15 kwietnia 2014 21:21, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Jak wygląda realizacja ZIT-ów?
Poziom kontraktacji środków ZIT Gorzowa Wlkp. w oparciu o wartość podpisanych umów o dofinansowanie wynosi obecnie 166,92 mln zł tj. ... <czytaj dalej>
Znów protest mieszkańców
Publikujemy treść protestu nadesłanego do redakcji 5 września. Protest przeciwko sprzedaży działki nr 250/34 przy ul. Kazimierza Wielkiego w Gorzowie Wlkp. Domagamy ... <czytaj dalej>
Jeszcze więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów
Miasto szykuje kolejne pozytywne zmiany dla rowerzystów i spacerowiczów. Zainteresowane firmy budowlane, mogą już składać oferty na wykonanie elementów infrastruktury ... <czytaj dalej>
Nowy rok szkolny
Punktualnie o 12.00 w poniedziałek, 2 września br. w Filharmonii Gorzowskiej oficjalnie rozpocznie się w Gorzowie nowy rok szkolny. Uczniów, ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Duszyńska Krystyna Usługui Krawieckie

ul. Marcinkowskiego 8, Gorzów Wlkp.
tel. 667 690 613
branża: Artykuły gospodarstwa domowego - serwis <czytaj dalej>
PKO BP S.A. Bankomat

ul. Sikorskiego 130 /132, Gorzów Wlkp.
tel.
branża: Bankomaty <czytaj dalej>

Piłsudski rozdarty...
Na ekrany kina Helios wchodzi obraz w reżyserii Michała Rosy ... <czytaj dalej>
"Razem od pół wieku"
Dominika Muniak-Szadej zaprasza na premierę filmu dokumentalnego „Razem od pół ... <czytaj dalej>
Mamy innowacyjne pracownie
W siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Pomorskiej 67 otwarto ... <czytaj dalej>
Gorzowianie z medalami Pucharu Polski w sumo
Puchar Polski młodzików i kadetów w sumo odbył się w ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« wrzesień 2019 »
P W Ś C P S N
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Uchwała gorzowskich radnych do kosza
Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany statutu Filharmonii Gorzowskiej. Uzasadnienie pochodzi z 25 lipca. Pełna treść Rozstrzygnięcia Nadzorczego poniżej. Powinnam zacząć od "a nie mówiłam"? W ... <czytaj dalej>

Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>
Historyczna pamięć miasta
Młodzieży, weź udział w konkursie „Historyczna pamięć Miasta – Gorzów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - s.jpg
Hanna Kaup:
Dlaczego będziemy pamiętać koncert zespołu Perfect
Koncert zespołu Perfect był ostatnim punktem obchodów 37. rocznicy Gorzowskich ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Jubileusz roku
Niedawno pisałam o ślubie roku, a to był chyba jubileusz ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Trzeba sadzić drzewa
Najskuteczniejszym sposobem walki z globalnym ociepleniem jest sadzenie drzew. Szwajcarscy ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Profilowanie, mikrotargetowanie i niejawni nadawcy
Facebook umożliwia docieranie do bardzo specyficznych grup wyborców ze specjalnie ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_4362:
na nikogo bym nie zagłosował kto promuje obecną elitę partii politycznych i umożliwia im zawiadywanie Polską. w taki sposób jaki to robią. <czytaj dalej>
Anonim_9532:
jeszcze jakiś czas temu Inneko było wzorcowym przykładem firmy gdzie mobbing miał się bardzo dobrze a teraz ....Przyjazny Pracodawca!! ale jaja , <czytaj dalej>
Anonim_2416:
kolejny przekłamany film.
gimbaza pojdzie dna piłsudskiego do kina i będzie myslala ze to waleczny bohater.
a tchorz poddal bitwe warszaw <czytaj dalej>
Anonim_9315:
I co oczywiste, barierka tego dnia będzie otwarta!!! <czytaj dalej>
Anonim_1575:
Mieszkancy sa podmiotem wszelkich dzialan, nie urzednicy,nie adm, nie prezydent,nie inwestor. Przy Intermarche "inwestor" postawil stacje pa <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej