wtorek 9 marca 2021     Franciszka, Katarzyna, Dominik
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Bezpieczeństwo Babimostu
Urząd Marszałkowski zapewnia o słuszności nakładów inwestycyjnych w Babimoście. Oto ostatnia informacja na ten temat.

Kolejne inwestycje zwiększają bezpieczeństwo portu Zielona Góra/Babimost oraz jego atrakcyjność. – Zarząd Województwa wdraża strategię, która zakłada rozwój portu do 2026 roku. Jej realizacja podzielona jest na etapy. Najważniejszy z nich to inwestycje w infrastrukturę – mówiła marszałek Elżbieta Polak podczas konferencji prasowej zorganizowanej w związku z zakończeniem budowy drogi patrolowej na lotnisku. Jej koszt to 860 tys. zł.

Budowa drogi patrolowej to jeden z dwóch zakończonych projektów infrastrukturalnych na lotnisku. Drugim jest sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne – podświetlane znaki pionowe na drodze startowej i drogach kołowania (koszt 760 tys. zł). Realizacja tych zadań ma służyć poprawie bezpieczeństwa w porcie. – Wszystkie zadania infrastrukturalne zakończone i w trakcie realizacji służą zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów. Są najważniejsze z punktu widzenia uzyskania certyfikatu portu cywilnego. Trzy, które zostały już wykonane dotyczą budowy sieci elektroenergetycznych w celu oświetlenia oznakowań pionowych na pasie startowym i pasie kołowania (760 tys.), budowy drogi patrolowej oraz budowy systemu ILS. Ta ostatnia bardzo oczekiwana inwestycja jest w trakcie realizacji – mówiła marszałek Elżbieta Polak.

Zarząd województwa wspiera rozwój portu, ale jak twierdzi wicemarszałek Bogdan Nowak inwestycje są przemyślane i racjonalne. – Bardzo dokładnie analizujemy potrzeby. Inwestycje w tym porcie nie są przewymiarowane. Mają służyć temu, by był to port bezpieczny i rozwijający się – mówił.

Jednak rozwój portu to nie tylko inwestycje infrastrukturalne, ale także te zwiększającego jego atrakcyjność, a tym samym przyciągające kolejnych pasażerów. Jak przekonywała marszałek Elżbieta Polak dynamika wzrostu liczby pasażerów jest u nas jedną z największych w Polsce. Port odprawił już w tym roku 8.200 pasażerów. – Zapewnienie bezpieczeństwa będzie także podstawą do dynamiki wzrostu połączeń – mówiła marszałek.

Inwestycje wykonane i finansowane przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (po roku 2000 łącznie ok. 20 mln zł):
- w latach 1976/77 wybudowano terminal pasażerski i całe zaplecze techniczne.
- w roku 2002 wykonano remont terminala (koszt 2 mln zł),
- w latach 2002/2003 wybudowano kosztem ok. 12 mln zł system oświetlenia podejścia do lądowania kat. 1,
- w 2003 r. zainstalowano nowe oświetlenie płyty postojowej (PPS 3) przed terminalem (koszt 400 tys. zł).
- w 2002 r. wybudowano garaże na cysterny paliwowe (koszt 70 tys. zł),
- w 2004 r. wykonano remont strażnicy Lotniskowej Straży Pożarnej (koszt 60 tys. zł),
- w 2008 r. wybudowano garaże na sprzęt handlingowy (do obsługi naziemnej lotniska) (koszt 82 tys. zł),
- w 2010 r. wykonano modernizację budynku CARGO (koszt 950 tys. zł),
- w 2010 r. wybudowa została wartownia Służby Ochrony Lotniska (koszt 170 tys. zł),
- w 2010 r. wykonano modernizację drogi startowej (DS.) (kosz 500 tys. zł),
- w latach 2005 - 2010 dokonywano zakupy sprzętu heandlingowego (koszt 850 tys. zł),
- w 2010 r. wybudowano ogrodzenie terenu lotniska (koszt 2 mln 700 tys. zł).

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE REALIZOWANE I PLANOWANE:
W ramach Działania 1.1 na liście IPI LRPO 2007 – 2013 umieszczono projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wraz z infrastrukturą lotniskową”. Maksymalna kwota dofinansowania dla tego projektu wynosi 3.770.630 euro, co wg kursu EBC z czerwca br. stanowi kwotę 16.100.590 zł. Projekt realizowany jest w trzech etapach:
ETAP I: „Zakup i budowa instalacji ILS”;
ETAP II: „Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście związane z poprawą bezpieczeństwa”; składa się on z czterech zadań: 1. Sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne. 2. Budowa drogi patrolowej. 3. Budowa strażnicy Lotniskowej Służby ratowniczo-gaśniczej; 4. Remont/naprawa oświetlenia projektorowego płyty postoju samolotów nr 1 i drogi kołowania „E”.
ETAP III: Inwestycje infrastrukturalne w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście związane z rozwojem portu lotniczego.

Ponadto Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze kończy realizuje finansowaną z budżetu własnego budowę zbiornika paliwa lotniczego JET (koszt ok. 1 mln zł).
Ww. projekt został podzielony na zadania, które są traktowane jako odrębne projekty.

ZAKOŃCZONE:

• sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie nawigacyjne – podświetlane znaki pionowe na drodze startowej i drogach kołowania – koszt 760 tys. zł,
• budowa drogi patrolowej – koszt ok. 860 tys. zł,
Inwestycja obejmuje swoim zakresem budowę drogi patrolowej wzdłuż ogrodzenia terenu lotniska o łącznej długości 5 557 mb. Droga została wykonana w dwóch różnych technologiach: - droga o nawierzchni betonowej – 220 mb, - droga o nawierzchni szutrowej – 5 337 mb.

Podstawowym celem budowy jest poprawa bezpieczeństwa Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost dzięki możliwości sprawnego patrolowania obszaru lotniska, spełnienie wymagań Urzędu Lotnictwa Cywilnego i obowiązujących przepisów prawnych w zakresie niezbędnym do certyfikacji lotniska oraz stworzenie warunków infrastrukturalnych do rozbudowy sieci połączeń lotniczych i funkcjonowania Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost jako istotnego elementu strategii rozwoju regionu.

REALIZOWANE

W ramach LRPO, budowany jest przez PAŻP system ILS/DME – koszt 4 mln zł (beneficjent: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej).

PLANOWANE (w trakcie kompletowania dokumentacji)
Projekt w ramach LRPO, beneficjent: Województwo Lubuskie:
• budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej – koszt ok. 3,7 mln zł (decyzja o dofinansowaniu ma zapaść na posiedzeniu Zarządu WL 20.08.2013 r.),
• remont/naprawa płyty postojowej samolotów nr.1 (PPS 1) i drogi kołowania „E” – koszt 1 mln zł,
• remont/naprawa oświetlenia projektorowego płyty postojowej samolotów nr.1 (PPS 1) i drogi kołowania „E” – koszt 150 tys. zł
• rozbudowa płyty postojowej (PPS 3) przed terminalem – koszt ok. 5 mln zł,
• budowa hali kontroli przylotów – koszt ok. 1,4 mln zł,
• zakup sprzętu – bramek radiometrycznych – 80 tys. zł

ILS– (instrument landing system)radiowy system nawigacyjny wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widoczności. Bardzo ważny element lądowania przyrządowego bez widoczności ziemi (niskie zachmurzenie, mała widzialność pozioma)
• Dzielimy na trzy kategorie A, B i C. Kat. A lądowanie jest możliwe przy warunkach: podstawa chmur 30m, widzialność 200m.
• Lotnisko nieposiadające sytemu ILS – lądowanie z widzialnością tak zwane VFR ( wzrokowo z widzialnością ziemi) jest możliwe przy podstawie chmur 150m i 2km widzialność.

Z wyposażeniem aktualnym lotniska Zielona Góra/Babimost NDB, DVOR/DME przy warunkach IFR, czyli bez widoczności ziemi lądowanie jest możliwe przy podstawie chmur 120m i widzialności 1200m. Każdy, kto jechał samochodem, wie, jak jeździ się przy dobrej widzialności, a jak we mgle lub opadach deszczu.

• Bezpieczeństwo wykonywania lotów zależy od składowych: wyposażenie radionawigacyjnego lotniska, wyposażenia radionawigacyjnego samolotu i wyszkolenia załogi statku powietrznego. Im lepsze wyposażenie tym bezpieczniejsze latanie.

System umożliwia precyzyjne prowadzenie samolotu od granicy zasięgu do – w zależności od kategorii systemu – pewnego punktu na ścieżce schodzenia lub do punktu przyziemienia na pasie startowym. Składają się na niego następujące urządzenia:
• radiolatarnia kierunku emitująca sygnał w płaszczyźnie poziomej i wyznaczająca w przestrzeni oś drogi lądowania.
• radiolatarnia ścieżki podejścia emitująca sygnał w płaszczyźnie pionowej, wyznaczająca w przestrzeni kąt podejścia do lądowania
• trzy radiolatarnie znakujące: outher marker (OM), middle marker (MM), inner marker (IM), służące określaniu odległości i wysokości statku powietrznego w stosunku do progu drogi startowej
• radiodalmierz (dystans measuring equaipment) stosowany opcjonalnie zamiast radiolatarni znakujących lub jako ich uzupełnienie.

Koszt systemu około 4 mln zł. Beneficjentem jest PAŻP. Zamontowanie tego systemu w pierwszej kolejności poprawi bezpieczeństwo lotniska.

LUM


20 sierpnia 2013 21:45, Hanna Kaup
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Dłużej czynne
Od środy (3 marca 2021 r.), wydłużone zostają godziny funkcjonowania punktu pobrań wymazów w kierunku SARS-CoV-2 przy ul. Czartoryskiego w ... <czytaj dalej>
Rekolekcje wielkopostne w TV
Ze względu na obostrzenia związane z pandemią niektóre parafie rezygnują z tradycyjnych rekolekcji wielkopostnych. Wszyscy wierni naszej diecezji będą jednak mogli ... <czytaj dalej>
Lekarz został zwolniony
W ślad za materiałem „Tragiczny finał” publikujemy kolejne oświadczenie Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Tekst „Tragiczny finał” czytaj tu: http://www.egorzowska.pl/pokaz,czlowiek,10690,tragiczny_final_, A oto ... <czytaj dalej>
Lubuskie ma Strategię Rozwoju
Radni województwa przyjęli Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 roku. Za głosowało 28 radnych, wstrzymało się 2 radnych, ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Zakład Budowlany Agnieszka Tkacz

ul. Korczaka 5 d m. 3, Gorzów Wlkp.
tel.
branża: Drogi - budowa, sprzęt, usługi <czytaj dalej>
"Gałgański" Ludwik Gałgański

ul. Żwirowa 80, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 43 00
branża: Samochody - stacje obsługi <czytaj dalej>
Maciak Rafał Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

ul. Sułkowskiego 15 l. 17, Gorzów Wlkp.
tel. 515 090 978
branża: Ubezpieczeniowi pośrednicy <czytaj dalej>

Haniebne naklejki
„Zofia Jasiniak była naczelnikiem Wydziału Kultury w Gorzowie! Dziś miasto ... <czytaj dalej>
Zaczęło się rok temu
Dokładnie rok temu, 4 marca 2020 wykryto pierwszy w Polsce ... <czytaj dalej>
Pokochali siebie i pracę w policji
Najpierw połączyła ich miłość, a zaraz potem marzenie – służba ... <czytaj dalej>
Rusza leczenie uzdrowiskowe
To ważna wiadomość dla wielu oczekujących na rehabilitację. Od 11 ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« marzec 2021 »
P W Ś C P S N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Jesteśmy ofiarami narodowego bałaganu
Takiego bałaganu w życiu tego kraju nie pamiętam, jak żyję. Od karuzeli niespójnych informacji, kłamliwych wieści, negatywnych komentarzy i wszelkiej maści fake newsów, a także tzw. sensacji, które rozbudzają w ... <czytaj dalej>
15 tysięcy za pomysł
15 tys. zł na jeden pomysł. W sumie prawie milion. <czytaj dalej>
Konkurs fotograficzny
Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie zaprasza do udziału <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - image075.jpg
Hanna Kaup:
Uporządkować, żeby nikt nie niszczył
- Chcemy to uporządkować i ogrodzić, żeby nikt tego nie ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Najstarszy Niedźwiedź w Polsce
W tym roku będzie obchodził swoje 620-lecie. Każdego dnia możecie ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Jak chronić się przed cyberprzestępcami w pandemii?
Fałszywe sklepy internetowe, oszustwa telefoniczne, ransomware – cyberprzestępcy nie próżnują ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Przemoc, której nie widać
Wyniki ankiety SOS Wiosek Dziecięcych w Polsce. Ponad połowa nastolatków doświadczyła ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5386:
I tak już rok temu powinienem wymienić okulary. Nie chcę iść na badanie wzroku w masce, bo przeszkadza. <czytaj dalej>
Anonim_9354:
jakbym zachorował prędzej bym sie kazał wieźć do weterynarza jak do tego czerwonego szpitala. <czytaj dalej>
Anonim_5386:
i dalej szczepień dla nikogo nie ma <czytaj dalej>
Miejscowy:
Przy okazji tak szybkiej reakcji na zło, bałagan, niedopatrzenie.....
Przed dworcem PKP stoi pomnik Pionierów-Kolejarzy, którzy przysłużyli <czytaj dalej>
Miejscowy:
Tak, czy tak, dobrze, że wreszcie "Niemcy, język niemiecki przestaje być "be"dla miasta. Ciekawi mnie tylko,jak zareagują "pat <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej