środa 13 listopada 2019     Arkadia, Mikołaj, Stanisław
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Obrady Komisji
W Urzędzie Miasta w Gorzowie odbędą się posiedzenia Komisji: Spraw Społecznych, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju, a także Kultury, Sportu i Promocji.

22 października 2012r. o 13.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3/4 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o instytucjach rynku
prac stopach bezrobocia oraz próbach rozwiązania problemu bezrobocia
w Gorzowie Wlkp.
4. Informacja o stanie przygotowań do wdrążenia systemu transportu dla osób niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.,- druk nr 435.
6. Informacja dotycząca „Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- nowe rozwiązania organizacyjne, doświadczenia z pracy asystenta.”
7. Analiza potrzeb w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych oraz informację dotyczącą działań podejmowanych przez pracowników socjalnych skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych mających na celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
8. Informacja o dostępności usług medycznych dla mieszkańców Gorzowa Wlkp., w roku 2011 w oparciu o dane przekazane przez Lubuskie centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wlkp.
9. Sprawy różne.

22 października 2012r. o 15.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego ¾ odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na lata 2011-2015”- druk nr 438.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.- druk nr 421.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.- druk nr 437.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 441.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 442.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 443.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 444.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu-druk nr 445.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086- druk nr 446 .
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2013r.-druk nr 434.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 r.-druk nr 433.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 432.
15. Sprawy różne.

23 października 2012r. w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3/4 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Punkty dotyczące Komisji Oświaty i Wychowania początek o 14.00:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.,- druk nr 441.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.,- druk nr 442.
5. Realizacja „Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015” oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.
6. Sprawy różne.

Punkty wspólne godzina 15.00:

7. Prezentacja z zakresu realizacji inicjatyw klastrowych w Gorzowie Wlkp.

Pozostałe punkty dotyczą Komisji Gospodarki i Rozwoju:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Prezentacja z zakresu realizacji inicjatyw klastrowych w Gorzowie Wlkp.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na lata 2011-2015”- druk nr 438.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 – druk nr 439.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na stałe okręgi wyborcze- druk nr 440.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.- druk nr 421.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.- druk nr 437.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 441.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 443.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2013r.-druk nr 434.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 r.- druk nr 433.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 432.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego- druk nr 436.
15. Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie okresowego obniżenia czynszu i wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dotychczasowych warunków pracy - druk nr 431.
18. Sprawy różne.

23 października 2012, o 15.00 w sali 219 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3/4 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
Proponowany porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Zaopiniowanie projektu zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej- Filharmonia Gorzowska.
4. Ocena Lubuskich Kulinariów Regionalnych i Gorzowskiego Festiwalu Piwa.
5. Raport z realizacji oferty kulturalnej w miejskich instytucjach kultury podczas wakacji.
6. Stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2013 „Rokiem Wielokulturowości Miasta Gorzowa Wlkp.”
7. Sprawy różne.

IW

21 października 2012 09:05, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Robert nie umiera, ale...
Publikujemy apel o pomoc w leczeniu Roberta Pawlaczyka. Kochani znajomi i nie znajomi!!! Wiem, jest bardzo dużo osób, które potrzebują pomocy... Kiedy ... <czytaj dalej>
ZCG MG-6 planuje
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, osiem gniazd pojemników półpodziemnych i gniazdo pojemników podziemnych w Gorzowie oraz po jednym PSZOK-u ... <czytaj dalej>
Kto przebuduje schody?
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie wraz z zagospodarowaniem terenu – to kolejne zadanie, które będzie realizowane ... <czytaj dalej>
Co ze stadionem przy Krasińskiego?
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego z pozytywną oceną ministerstwa. Gorzów jest na ostatniej prostej do pozyskania dofinansowania na modernizację stadionu ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Euronet Bankomat

ul. Witosa 50, Gorzów Wlkp.
tel.
branża: Bankomaty <czytaj dalej>
"Zamożniewicz" S.C. Tadeusz Zamożniewicz

ul. Małorolnych 14, Gorzów Wlkp.
tel. 95 727 75 68
branża: Owoce, warzywa - przetwórstwo <czytaj dalej>

ZCG MG-6 planuje
Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, osiem gniazd pojemników półpodziemnych ... <czytaj dalej>
Siedem premier
Kino Helios proponuje w nowym filmowym tygodniu aż siedem premier. ... <czytaj dalej>
Mamy Niepodległą, więc wyślij kartkę
Latem wysyłaliśmy kartki w akcji #StądJestem, a teraz możemy pozdrowić ... <czytaj dalej>
"Nietykalni" są wśród nas
Kiedy poznałam historię Michała Worocha, który – poruszając się na ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« listopad 2019 »
P W Ś C P S N
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Gorzów ma ludzi, których warto naśladować
Skończyły się wakacje, skończyło lato i tylko jeszcze wyjazdy do lasu dają namiastkę radości, bo w tym roku lasy pełne grzybów. Jeśli przyjrzeć się forom internetowym, to aż dziw bierze, ... <czytaj dalej>
Przedszkolaki nauczą mycia rąk
Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego <czytaj dalej>
Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 1b-1.jpg
Hanna Kaup:
Pomaganie ma sens
Z Fundacją Arka Bydgoszcz jestem związana od 15 lat. W ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Radosny sezon grzybowy
Choć wielu prorokowało, że z powodu suchego lata w lasach ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Opieka nad osobą po udarze mózgu to także troska o siebie
Kiedy bliską osobę dotknie choroba neurologiczna, szereg obowiązków i trudności ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Tajemnice lotów transferowych
Linie lotnicze zazwyczaj nie oferują bezpośrednich lotów do odległych zakątków ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
widz5328:
Nie zapomnijmy o rewelacyjnym oświetleniu, którego autorem i pomysłodawcą jest Monika Sidor, pochwalona przez samą autorkę dramatu, a o której <czytaj dalej>
ryś:
A czy prawdą jest, że Inneko RCS wywozi odpady komunalne bez odpowiedniego zezwolenia?
W Rejestrze Działalności Regulowanej
ZCG MG6 ta <czytaj dalej>
krzyś:
ciekawe jak w takim towarzystwie odnalazłby się prezes Inneko RCS?

wychowanek prezesa Artura Cz.


<czytaj dalej>
Anonim_7993:
trudnosci ze znalezieniem pracownikow wykwalifikowanych wynikaja z braku szkolen przez przedsiebiorcow i przyjmowania na staze. zamiast tego szuka sie <czytaj dalej>
Anonim_7993:
o trudnosci znalezienia pracownika za minimum krajowe po wyzszych studiach do ksiegowosci??? <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej