wtorek 28 stycznia 2020     Walery, Radomir, Karol
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Obrady Komisji
W Urzędzie Miasta w Gorzowie odbędą się posiedzenia Komisji: Spraw Społecznych, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju, a także Kultury, Sportu i Promocji.

22 października 2012r. o 13.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3/4 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o instytucjach rynku
prac stopach bezrobocia oraz próbach rozwiązania problemu bezrobocia
w Gorzowie Wlkp.
4. Informacja o stanie przygotowań do wdrążenia systemu transportu dla osób niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.,- druk nr 435.
6. Informacja dotycząca „Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- nowe rozwiązania organizacyjne, doświadczenia z pracy asystenta.”
7. Analiza potrzeb w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych oraz informację dotyczącą działań podejmowanych przez pracowników socjalnych skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych mających na celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
8. Informacja o dostępności usług medycznych dla mieszkańców Gorzowa Wlkp., w roku 2011 w oparciu o dane przekazane przez Lubuskie centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wlkp.
9. Sprawy różne.

22 października 2012r. o 15.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego ¾ odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na lata 2011-2015”- druk nr 438.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.- druk nr 421.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.- druk nr 437.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 441.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 442.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 443.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 444.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu-druk nr 445.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086- druk nr 446 .
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2013r.-druk nr 434.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 r.-druk nr 433.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 432.
15. Sprawy różne.

23 października 2012r. w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3/4 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Punkty dotyczące Komisji Oświaty i Wychowania początek o 14.00:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.,- druk nr 441.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.,- druk nr 442.
5. Realizacja „Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015” oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.
6. Sprawy różne.

Punkty wspólne godzina 15.00:

7. Prezentacja z zakresu realizacji inicjatyw klastrowych w Gorzowie Wlkp.

Pozostałe punkty dotyczą Komisji Gospodarki i Rozwoju:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Prezentacja z zakresu realizacji inicjatyw klastrowych w Gorzowie Wlkp.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na lata 2011-2015”- druk nr 438.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 – druk nr 439.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na stałe okręgi wyborcze- druk nr 440.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.- druk nr 421.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.- druk nr 437.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 441.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 443.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2013r.-druk nr 434.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 r.- druk nr 433.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 432.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego- druk nr 436.
15. Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie okresowego obniżenia czynszu i wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dotychczasowych warunków pracy - druk nr 431.
18. Sprawy różne.

23 października 2012, o 15.00 w sali 219 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3/4 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
Proponowany porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Zaopiniowanie projektu zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej- Filharmonia Gorzowska.
4. Ocena Lubuskich Kulinariów Regionalnych i Gorzowskiego Festiwalu Piwa.
5. Raport z realizacji oferty kulturalnej w miejskich instytucjach kultury podczas wakacji.
6. Stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2013 „Rokiem Wielokulturowości Miasta Gorzowa Wlkp.”
7. Sprawy różne.

IW

21 października 2012 09:05, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030
Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Powstaje w oparciu o rzetelną diagnozę: Potencjały woj. lubuskiego: Parki Naukowo-Technologiczne Dostępność transportowa i teleinformatyczna Duża ... <czytaj dalej>
Konkursy, konkursy. Marszałek dzieli pieniądze
Z początkiem roku mamy dobre informacje dla organizacji pozarządowych. Zarząd województwa przyjął uchwały w sprawie 7 konkursów na wsparcie zadań ... <czytaj dalej>
Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan
Tegoroczny tydzień ekumeniczny (18-25 stycznia) będzie obchodzony pod hasłem "Życzliwymi bądźmy", a materiały na międzywyznaniowe nabożeństwa ekumeniczne przygotowali tym razem ... <czytaj dalej>
Inneko kontra Eneris, czyli zgubna niechęć do współpracy
Publikujemy list, który otrzymaliśmy od byłego prezesa Inneko sp. z o.o. Artura Czyżewskiego. Złożenie w ubiegłym tygodniu najkorzystniejszej oferty przez konsorcjum ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Lubuska Organizacja Pracodawców

ul. Kazimierza Jagiellończyka 17 /1, Gorzów Wlkp.
tel. 95 722 75 30
branża: Stowarzyszenia, kluby, związki <czytaj dalej>
"O.K." Pizzeria

ul. Górczyńska 23, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 87 00
branża: Restauracje <czytaj dalej>

26I2020
26I2020. Co nadzwyczajnego może być w niedzielnej kawie przed kinem? Choćby ... <czytaj dalej>
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030
Przedstawiamy najważniejsze informacje na temat Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego. Powstaje w ... <czytaj dalej>
Nowy film Romana Polańskiego
To jest nowy film Romana Polańskiego: "Oficer i szpieg", czyli ... <czytaj dalej>
To wcale nie były sceny z filmu Barei
To był kolejny zwykły dzień pracy funkcjonariuszy drogówki. Ale ten ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« styczeń 2020 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
O segregacji odpadów
i bezpieczeństwie konsumenta (cz. 2)
Od 1 marca mamy obowiązkowo segregować odpady. Czy jednak jesteśmy do tego przygotowani? Czy posiadamy wszelkie informacje konieczne do właściwego ich oddzielania? No i czy opakowania, w których kupujemy żywność, ... <czytaj dalej>
Lubuskie Wawrzyny 2019 – zaproszenie do konkursu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej <czytaj dalej>
Przedszkolaki nauczą mycia rąk
Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 11-1.jpg
Hanna Kaup:
27I2020
27I2020. Dzień refleksyjny. Po pierwsze, 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Potworna ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
26I2020
26I2020. Co nadzwyczajnego może być w niedzielnej kawie przed kinem? Choćby ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Kierowcy wydają niemal połowę płacy minimalnej
na naprawę auta
Aż 31 proc. właścicieli aut odwiedza warsztat samochodowy 3-5 razy ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Gdzie kupić auto?
Możliwości, jakie otwiera przed nami wtórny rynek ofert sprzedaży samochodów, ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Wq......y:
Do pani Poseł Sibinskiej, pozostałych polityków z Gorzowa, czy do strategii województwa należy włączenie Przychodni Kolejowej z ul. Dworcowej w <czytaj dalej>
Anonim_4866:
https://vod.tvp.pl/video/magazyn-sledczy-anity-gargas,19122019,45717262?fbclid=IwAR3BTfQ04lMTtR96pr5CmTOHT-OwRbcNTi_-8VmDuLvByPebNYZ81KZIoNA <czytaj dalej>
Anonim_4866:
Gorące Żary coś mówi nazwa ? <czytaj dalej>
Anonim_4866:
Będzie film miasto krematorium. <czytaj dalej>
Anonim_9211:
to są środki unijne. a ile wpłaciliśmy do tej unii zeby je otrzymac? <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej