czwartek 1 października 2020     Danuta, Igor, Remigiusz
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Obrady Komisji
W Urzędzie Miasta w Gorzowie odbędą się posiedzenia Komisji: Spraw Społecznych, Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju, a także Kultury, Sportu i Promocji.

22 października 2012r. o 13.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3/4 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o instytucjach rynku
prac stopach bezrobocia oraz próbach rozwiązania problemu bezrobocia
w Gorzowie Wlkp.
4. Informacja o stanie przygotowań do wdrążenia systemu transportu dla osób niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.,- druk nr 435.
6. Informacja dotycząca „Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- nowe rozwiązania organizacyjne, doświadczenia z pracy asystenta.”
7. Analiza potrzeb w zakresie wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych oraz informację dotyczącą działań podejmowanych przez pracowników socjalnych skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych mających na celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu.
8. Informacja o dostępności usług medycznych dla mieszkańców Gorzowa Wlkp., w roku 2011 w oparciu o dane przekazane przez Lubuskie centrum Zdrowia Publicznego w Gorzowie Wlkp.
9. Sprawy różne.

22 października 2012r. o 15.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego ¾ odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na lata 2011-2015”- druk nr 438.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.- druk nr 421.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.- druk nr 437.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 441.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 442.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 443.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 444.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu-druk nr 445.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2012-2086- druk nr 446 .
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2013r.-druk nr 434.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 r.-druk nr 433.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 432.
15. Sprawy różne.

23 października 2012r. w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3/4 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Punkty dotyczące Komisji Oświaty i Wychowania początek o 14.00:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.,- druk nr 441.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok miasta Gorzowa Wlkp.,- druk nr 442.
5. Realizacja „Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015” oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012.
6. Sprawy różne.

Punkty wspólne godzina 15.00:

7. Prezentacja z zakresu realizacji inicjatyw klastrowych w Gorzowie Wlkp.

Pozostałe punkty dotyczą Komisji Gospodarki i Rozwoju:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Prezentacja z zakresu realizacji inicjatyw klastrowych w Gorzowie Wlkp.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. na lata 2011-2015”- druk nr 438.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Celowego Gmin MG-6 – druk nr 439.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Gorzowa Wlkp. na stałe okręgi wyborcze- druk nr 440.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe komunikacją miejską oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt w Gorzowie Wlkp.- druk nr 421.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w Gorzowie Wlkp.- druk nr 437.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 441.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012r. miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 443.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników na 2013r.-druk nr 434.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na 2013 r.- druk nr 433.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.- druk nr 432.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczenia gospodarczego- druk nr 436.
15. Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
16. Zaopiniowanie wniosku w sprawie okresowego obniżenia czynszu i wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie lokalu.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie radnemu Rady Miasta Gorzowa Wlkp. dotychczasowych warunków pracy - druk nr 431.
18. Sprawy różne.

23 października 2012, o 15.00 w sali 219 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3/4 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
Proponowany porządek:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku dziennego.
3. Zaopiniowanie projektu zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej- Filharmonia Gorzowska.
4. Ocena Lubuskich Kulinariów Regionalnych i Gorzowskiego Festiwalu Piwa.
5. Raport z realizacji oferty kulturalnej w miejskich instytucjach kultury podczas wakacji.
6. Stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2013 „Rokiem Wielokulturowości Miasta Gorzowa Wlkp.”
7. Sprawy różne.

IW

21 października 2012 09:05, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Zamkną przejazd w ciągu ul. Łokietka
Wykonawca przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I planuje w środę (30 września) wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, które będą polegać ... <czytaj dalej>
Inny niż zwykle III Tydzień Seniora
Konkurs, prezentacja filmów zespołów seniorskich, dwa spektakle w teatrze, zwiedzanie Muzeum Lubuskiego - to działania jakie Miasto proponuje Seniorom podczas ... <czytaj dalej>
Umowy dla Gorzowa
Trzy ważne dla Gorzowa umowy podpisali dziś wicemarszałek Łukasz Porycki i prezydent Jacek Wójcicki. To wsparcie w obszarze spraw społecznych, ... <czytaj dalej>
Policja szuka świadków
Policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. prowadzą postępowanie w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło na ulicy ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Euronet Bankomat

ul. Pionierów 3 /5, Gorzów Wlkp.
tel.
branża: Bankomaty <czytaj dalej>
Wspólnota Mieszkaniowa 3211 Ul.Sikorskiego 120 w Gorzowie Wlkp.

ul. Armii Polskiej 29, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 68 39
branża: Wspólnoty mieszkaniowe <czytaj dalej>
"Perfekt" Studio Fryzjerskie Bożena Cichocka

ul. Kochanowskiego 20, Gorzów Wlkp.
tel. 95 721 34 44
branża: Fryzjerskie usługi, salony <czytaj dalej>

Zamkną przejazd w ciągu ul. Łokietka
Wykonawca przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I planuje w środę ... <czytaj dalej>
Tramwaje nie pojadą
Od poniedziałku 28 września na około trzy-cztery tygodnie zostanie wstrzymane ... <czytaj dalej>
26IX2020 - jak smakuje gorzowski rynek
26IX2020. Pierożki z farszem z jelenia, wątróbka drobiowa w postaci pasztetu ... <czytaj dalej>
Tym razem dramat
Ostatni tydzień września zapowiada w kinie Helios kolejne nowości. Tym ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« październik 2020 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Nie jestem ślepym idiotą
Sorry za taki tytuł, ale ostatnio wszystkim puszczają nerwy. Mnie też się ulało. Nie bez przyczyny, ale z powodu tłumaczeń, które nie tylko mnie stawiają w złym świetle i sugerują, ... <czytaj dalej>
Lubisz ładnie mieszkać?
„Zielona ławeczka” czeka na Ciebie
Jest szansa na poprawę wyglądu podwórek i miejsc najbliższego otoczenia. <czytaj dalej>
Jakie są nasze Smaki Regionów
Ruszyła XX edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Organizuje go <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_0769.jpg
Hanna Kaup:
30IX2020 - grzyby nie tylko w lesie
30IX2020. Pięknie prezentują się na tym pasie zieleni przy ulicy Górczyńskiej. ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
29IX2020 - serce, kawa i Mickiewicz
29IX2020. Jak połączyć Światowy Dzień Serca z Międzynarodowym Dniem Kawy i ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Jak chronić najmłodszych przed sextortion?
Scenariusze mogą być różne. Na przykład rówieśnik zachęci do zrobienia ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup radzi:
Zapytaj stomatologa
Wizyta u stomatologa podczas pandemii koronawirusa konieczna czy niebezpieczna? Trwająca w ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Miejscowy:
Panie prezydencie tego miasta. Nie rażą Pana te szpary, szczególnie z tyłu pomnika? Czy naprawde tyle trzeba nie wiedzieć, żeby tego nie widzie <czytaj dalej>
Anonim_7431:
Szlifowanie kamieni, nie tylko przy ul.Sikorskiego : bez protestu wdychamy pyl, ktory osiada w naszych oskrzelach, plucach. Jest to poza Polska nie do <czytaj dalej>
Anonim_8858:
Ile to przedsięwzięcie kosztowało? <czytaj dalej>
Miejscowy:
Bardzo klimatyczny. Jedno mi "rzuca" się w oczy, powaga i smutek. A żużlowcy to elita, to przedstawiciele miasto, o niebo bardziej reprez <czytaj dalej>
Anonim_5959:
za..bisty mural <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej