piątek 23 sierpnia 2019     Róża, Apolinary, Filip
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Lepiej zapłać za odbiór odpadów
eGorzowska - 8538_yd3P7FmYS0mIHqz4IzI.jpgJeśli nie płacisz systematycznie za odbiór śmieci, dostaniesz upomnienie. Ale to nie koniec.

Związek Celowy Gmin MG-6 weryfikuje płatności za wywóz odpadów. - Każdy dłużnik otrzyma upomnienie ze wskazaniem kwot zaległych – poinformowała Iwona Marciniak z Biura ZCG MG-6.

Po otrzymaniu upomnienia, należy dokonać uregulowania kwot. Jeśli należna płatność we wskazanym terminie nie trafi na konto bankowe, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który MG-6 przekaże urzędowi skarbowemu. Ten egzekucję należności może prowadzić także przez komornika.

Nową deklarację lub jej korektę należy złożyć w biurze MG-6 do 14 dni od zamieszkania w nieruchomości pierwszej osoby, zwiększenia lub zmniejszenia liczby mieszkańców danej nieruchomości (wprowadzenie, wyprowadzenie się, narodziny, zgon) oraz zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny lub nieselektywny).

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, jej właściciele lub zarządcy nową deklarację (lub jej korektę) muszą złożyć, gdy rozpoczęli lub zakończyli działalność, w przypadku zmiany sposobu gromadzenia odpadów lub gdy zajdzie konieczność zmiany liczby lub rodzaju pojemników.

Poniżej publikujemy pełen komunikat dotyczący obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:


Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związek Celowy Gmin MG-6 objął systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wobec powyższego wszystkich obowiązują przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi wynikające z przyjętych przez rady gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i radę miasta Gorzowa Wlkp. regulaminów utrzymania czystości i porządku. Z analizy zapisów systemu biura związku wynika, że nie wszyscy znają i respektują podstawowe obowiązki, których nieprzestrzeganie doprowadza do powstawania znacznych kwot należnych związkowi. W celu uniknięcia nieporozumień w przyszłości należy respektować poniższe zasady.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Nową deklarację lub korektę wcześniej złożonej deklaracji składamy zawsze w terminie 14 dni od wystąpienia następujących zdarzeń:
– zamieszkania pierwszego mieszkańca w nieruchomości,
– zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (wprowadzenie, wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, zgon mieszkańca),
– zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny).

Pamiętajmy!!
  •  na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa liczba osób w gospodarstwie domowym, więc w przypadku wyprowadzki domownika, wyjazdu na studia, narodzin lub zgonu, należy w terminie 14 dni złożyć w Biurze Związku Celowym Gmin MG-6 zmianę deklaracji. W przypadku zamieszkiwania w budynku wielolokalowym należy tę informację zgłosić do Zarządcy. Nie złożenie korekty deklaracji spowoduje naliczenie opłaty nawet w przypadku, gdy nastąpił zgon jednego z mieszkańców;
  • jeżeli nieruchomość została sprzedana, dotychczasowy właściciel, podobnie jak nowy właściciel, ma obowiązek złożyć zmianę deklaracji. W pierwszym przypadku będzie to tzw. deklaracja zerowa, natomiast w drugim przypadku nowy właściciel składa pierwszą deklarację i wskazuje w niej liczbę mieszkańców, jaka będzie zamieszkiwać nieruchomość oraz sposób gromadzenia odpadów. Jest to podstawa do wyposażenia przez MG-6 posesji w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
Nową deklarację lub korektę deklaracji złożonej wcześniej należy złożyć zawsze w terminie 14 dni od wystąpienia następujących zdarzeń:
– rozpoczęcia działalności gospodarczej w nieruchomości/ powstania pierwszych odpadów komunalnych,
– zamknięcia działalności,
– konieczności zmiany liczby lub rodzaju pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,
– zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny).

UWAGA! Proszę pamiętać, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, wystawienie w danym miesiącu do odbioru, dodatkowych odpadów komunalnych, oprócz zadeklarowanej ilości (np. worków, kartonów, czy w innej formie), obliguje właściciela nieruchomości do złożenia w terminie 14 dni deklaracji korygującej, uwzględniającej rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów.

Ponadto:
  • nieruchomości niezamieszkałe, czyli firmy prowadzące działalność gospodarczą, obiekty usługowe, domki letniskowe bądź inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub też instytucje, deklarują ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. Ich ilość określają wybierając odpowiedni pojemnik, który zgromadzi wszystkie wytworzone na nieruchomości odpady. W przypadku zmiany ilości generowanych odpadów tj. ich zmniejszenia lub zwiększenia, nawet okresowo, należy w terminie 14 dni złożyć deklarację - bezpośrednio w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 bądź też u Zarządcy nieruchomości,
  • deklarację zerową należy także złożyć w przypadku, gdy przedsiębiorca zawiesza lub zamyka działalność pod adresem, dla którego wcześniej złożył deklarację,
  • w każdym przypadku na złożenie deklaracji mamy 14 dni od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopiero po złożeniu deklaracji możliwe jest wnoszenie opłaty w zmienionej wysokości,
  • każda nieruchomość na jaką złożona została deklaracja ma swój indywidualny numer identyfikacyjny, a co za tym idzie ma też swój odrębny rachunek bankowy do dokonywania wpłat. Jeżeli nie jesteś pewien czy dokonujesz wpłat na odpowiedni rachunek, można to sprawdzić odwiedzając Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 lub dzwoniąc pod numer telefonu 95 7287 102.

Informujemy, że od marca br. biuro MG-6 prowadzi weryfikację stanu należności i ich egzekucję w przyjęty przepisami ordynacji podatkowej dwuetapowy sposób. W pierwszej kolejności dłużnik otrzymuje stosowne upomnienie wraz ze wskazaniem kwot zaległych, kosztami upomnień i odsetkami, jeśli występują, z informacją o terminie zapłaty zaległości na przysługujące dłużnikowi indywidualne konto bankowe. Jeśli płatność, w terminie i kwotach wskazanych w upomnieniu, nie trafi na konto, wówczas Związek przystępuje do drugiego kroku egzekucji – wystawia tytuł wykonawczy, który przekazuje, właściwemu ze względu na zamieszkanie podatnika, urzędowi skarbowemu, a ten prowadzi egzekucję należności nawet z wykorzystaniem instytucji komornika.

Przypominamy o bieżącym wypełnianiu swoich obowiązków.

Oprac. redakcja


24 kwietnia 2018 16:25, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Będzie nowy budżet. Możesz złożyć propozycję zadań
Ogłoszenie w sprawie prac nad projektem budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2020 rok. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje, że trwa procedura ... <czytaj dalej>
Na pocztę po gadżety
Do wszystkich Urzędów Pocztowych na terenie Gorzowa oraz w Deszcznie i Bogdańcu trafiły gadżety - kubki, magnesy, długopisy i torby ... <czytaj dalej>
Bez odwołania od decyzji wojewody w sprawie filharmonii
Prezydent Jacek Wójcicki w każdym swoim stanowisku dotyczącym funkcjonowania gorzowskich instytucji kultury podkreślał, że zależy mu na zgodnym ich współdziałaniu. ... <czytaj dalej>
Door-to-door i likwidacja barier architektonicznych
Transport typu „door-to-door” dla osób o ograniczonej mobilności oraz dostosowania architektoniczne w budynkach wielorodzinnych – to główne cele działań, które ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Petrol" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mirosław Wiktorowicz

ul. Szczecińska 25 k, Gorzów Wlkp.
tel. 95 720 78 30
branża: Paliwa <czytaj dalej>
"Ok-Mus" Kazimiera Muszyńska

ul. Połaniecka 2 a/8, Gorzów Wlkp.
tel. 95 729 86 79
branża: Budowlane usługi - wykańczanie wnętrz <czytaj dalej>
Informacja MZK

Gorzów Wlkp.,
tel. 95 192 85
branża: Ważne Telefony - Informacyjne <czytaj dalej>

Jak latem dbać o dzieci
Bez względu na to, gdzie spędzamy czas, upalna letnia aura, ... <czytaj dalej>
Wsparcie dla rodzin
Od początku lipca złożono już ponad 3,2 mln wniosków o ... <czytaj dalej>
Dwa dni Motocyklowego Lata Party
Sztab Organizacyjny Motocyklowego Lato Party w Gorzowie zaprasza miłośników dwóch ... <czytaj dalej>
W gorzowskim szpitalu jest bezpiecznie, ale w Zielonej Górze…
W związku z tym, że w zielonogórskim szpitalu bakterię New ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« sierpień 2019 »
P W Ś C P S N
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Uchwała gorzowskich radnych do kosza
Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany statutu Filharmonii Gorzowskiej. Uzasadnienie pochodzi z 25 lipca. Pełna treść Rozstrzygnięcia Nadzorczego poniżej. Powinnam zacząć od "a nie mówiłam"? W ... <czytaj dalej>

Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>
Historyczna pamięć miasta
Młodzieży, weź udział w konkursie „Historyczna pamięć Miasta – Gorzów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska plik wygenerowany
Hanna Kaup:
Jubileusz roku
Niedawno pisałam o ślubie roku, a to był chyba jubileusz ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
To był ślub roku, czyli prezydent Wójcicki nie jest już kawalerem
To był wymarzony dzień na ślub, którym od dłuższego czasu ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Propaganda na FB: Kto i jak chce wpływać na wyborców
Wraz ze startem kampanii wyborczej ruszyła akcja „Kto cię namierzył”. ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Przedmioty, których nie wniesiesz na pokład samolotu
Zbliżają się wakacje, na które coraz częściej wybieramy się samolotem. ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_3879:
Dajcie spokój. Widziałem na Chróściku mają frakcje osobno rozłożone.Puszczają osobno odpady selektywne na linie a nie razem z odpadami komunal <czytaj dalej>
Anonim_2567:
Anonim_5153:
Rozumiem, że tym źródłem są mieszkańcy, którzy źle segregują? <czytaj dalej>
Anonim_5153:
Anonim_2567 :
Czy widziałeś/aś kiedyś aby operatorzy śmieciarki grzebali w śmieciach i separowali "dobre od złych" odpadów? Cza <czytaj dalej>
Anonim_5654:
Mocne działania marketingowe służą albo wzmocnieniu pozytywnych działań operacyjnych albo przykryciu miernoty. <czytaj dalej>
Anonim_9327:
Przynajmniej coś robią <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej