czwartek 2 kwietnia 2020     Maria, Franciszek, Urban
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Lepiej zapłać za odbiór odpadów
eGorzowska - 8538_yd3P7FmYS0mIHqz4IzI.jpgJeśli nie płacisz systematycznie za odbiór śmieci, dostaniesz upomnienie. Ale to nie koniec.

Związek Celowy Gmin MG-6 weryfikuje płatności za wywóz odpadów. - Każdy dłużnik otrzyma upomnienie ze wskazaniem kwot zaległych – poinformowała Iwona Marciniak z Biura ZCG MG-6.

Po otrzymaniu upomnienia, należy dokonać uregulowania kwot. Jeśli należna płatność we wskazanym terminie nie trafi na konto bankowe, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który MG-6 przekaże urzędowi skarbowemu. Ten egzekucję należności może prowadzić także przez komornika.

Nową deklarację lub jej korektę należy złożyć w biurze MG-6 do 14 dni od zamieszkania w nieruchomości pierwszej osoby, zwiększenia lub zmniejszenia liczby mieszkańców danej nieruchomości (wprowadzenie, wyprowadzenie się, narodziny, zgon) oraz zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny lub nieselektywny).

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, jej właściciele lub zarządcy nową deklarację (lub jej korektę) muszą złożyć, gdy rozpoczęli lub zakończyli działalność, w przypadku zmiany sposobu gromadzenia odpadów lub gdy zajdzie konieczność zmiany liczby lub rodzaju pojemników.

Poniżej publikujemy pełen komunikat dotyczący obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:


Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związek Celowy Gmin MG-6 objął systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wobec powyższego wszystkich obowiązują przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi wynikające z przyjętych przez rady gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i radę miasta Gorzowa Wlkp. regulaminów utrzymania czystości i porządku. Z analizy zapisów systemu biura związku wynika, że nie wszyscy znają i respektują podstawowe obowiązki, których nieprzestrzeganie doprowadza do powstawania znacznych kwot należnych związkowi. W celu uniknięcia nieporozumień w przyszłości należy respektować poniższe zasady.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Nową deklarację lub korektę wcześniej złożonej deklaracji składamy zawsze w terminie 14 dni od wystąpienia następujących zdarzeń:
– zamieszkania pierwszego mieszkańca w nieruchomości,
– zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (wprowadzenie, wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, zgon mieszkańca),
– zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny).

Pamiętajmy!!
  •  na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa liczba osób w gospodarstwie domowym, więc w przypadku wyprowadzki domownika, wyjazdu na studia, narodzin lub zgonu, należy w terminie 14 dni złożyć w Biurze Związku Celowym Gmin MG-6 zmianę deklaracji. W przypadku zamieszkiwania w budynku wielolokalowym należy tę informację zgłosić do Zarządcy. Nie złożenie korekty deklaracji spowoduje naliczenie opłaty nawet w przypadku, gdy nastąpił zgon jednego z mieszkańców;
  • jeżeli nieruchomość została sprzedana, dotychczasowy właściciel, podobnie jak nowy właściciel, ma obowiązek złożyć zmianę deklaracji. W pierwszym przypadku będzie to tzw. deklaracja zerowa, natomiast w drugim przypadku nowy właściciel składa pierwszą deklarację i wskazuje w niej liczbę mieszkańców, jaka będzie zamieszkiwać nieruchomość oraz sposób gromadzenia odpadów. Jest to podstawa do wyposażenia przez MG-6 posesji w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
Nową deklarację lub korektę deklaracji złożonej wcześniej należy złożyć zawsze w terminie 14 dni od wystąpienia następujących zdarzeń:
– rozpoczęcia działalności gospodarczej w nieruchomości/ powstania pierwszych odpadów komunalnych,
– zamknięcia działalności,
– konieczności zmiany liczby lub rodzaju pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,
– zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny).

UWAGA! Proszę pamiętać, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, wystawienie w danym miesiącu do odbioru, dodatkowych odpadów komunalnych, oprócz zadeklarowanej ilości (np. worków, kartonów, czy w innej formie), obliguje właściciela nieruchomości do złożenia w terminie 14 dni deklaracji korygującej, uwzględniającej rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów.

Ponadto:
  • nieruchomości niezamieszkałe, czyli firmy prowadzące działalność gospodarczą, obiekty usługowe, domki letniskowe bądź inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub też instytucje, deklarują ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. Ich ilość określają wybierając odpowiedni pojemnik, który zgromadzi wszystkie wytworzone na nieruchomości odpady. W przypadku zmiany ilości generowanych odpadów tj. ich zmniejszenia lub zwiększenia, nawet okresowo, należy w terminie 14 dni złożyć deklarację - bezpośrednio w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 bądź też u Zarządcy nieruchomości,
  • deklarację zerową należy także złożyć w przypadku, gdy przedsiębiorca zawiesza lub zamyka działalność pod adresem, dla którego wcześniej złożył deklarację,
  • w każdym przypadku na złożenie deklaracji mamy 14 dni od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopiero po złożeniu deklaracji możliwe jest wnoszenie opłaty w zmienionej wysokości,
  • każda nieruchomość na jaką złożona została deklaracja ma swój indywidualny numer identyfikacyjny, a co za tym idzie ma też swój odrębny rachunek bankowy do dokonywania wpłat. Jeżeli nie jesteś pewien czy dokonujesz wpłat na odpowiedni rachunek, można to sprawdzić odwiedzając Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 lub dzwoniąc pod numer telefonu 95 7287 102.

Informujemy, że od marca br. biuro MG-6 prowadzi weryfikację stanu należności i ich egzekucję w przyjęty przepisami ordynacji podatkowej dwuetapowy sposób. W pierwszej kolejności dłużnik otrzymuje stosowne upomnienie wraz ze wskazaniem kwot zaległych, kosztami upomnień i odsetkami, jeśli występują, z informacją o terminie zapłaty zaległości na przysługujące dłużnikowi indywidualne konto bankowe. Jeśli płatność, w terminie i kwotach wskazanych w upomnieniu, nie trafi na konto, wówczas Związek przystępuje do drugiego kroku egzekucji – wystawia tytuł wykonawczy, który przekazuje, właściwemu ze względu na zamieszkanie podatnika, urzędowi skarbowemu, a ten prowadzi egzekucję należności nawet z wykorzystaniem instytucji komornika.

Przypominamy o bieżącym wypełnianiu swoich obowiązków.

Oprac. redakcja


24 kwietnia 2018 16:25, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Uaktualnione zarządzenia duszpasterskie na czas pandemii
26 marca bp Tadeusz Lityński wydał uaktualnione zarządzenia odnoszące się do duszpasterstwa w okresie zmagań z pandemią koronawirusa. Obszerny, liczący ... <czytaj dalej>
Zmiany w kursowaniu pociągów
Publikujemy komunikat w sprawie kursowania pociągów POLREGIO. W związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie ... <czytaj dalej>
Sytuacja epidemiologiczna w Gorzowie
Publikujemy komunikat Urzędu Miasta w Gorzowie w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem. Wczoraj informowaliśmy o kolejnym zachorowaniu w województwie. Szczegóły tu: ... <czytaj dalej>
Ograniczenia w wydziale komunikacji
Celem ograniczenia przebywania w jednym pomieszczeniu wielu osób, od poniedziałku (16 marca) w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta przy ulicy Myśliborskiej ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
"Biuart" Sp. z o.o.

ul. Żwirowa 41, Gorzów Wlkp.
tel. 95 732 43 43
branża: Komputery - urządzenia peryferyjne, drukarki <czytaj dalej>
Sroka Jarosław Usługi Ślusarsko-Spawalnicze

ul. Poniatowskiego 3 /15, Gorzów Wlkp.
tel. 607 630 222
branża: Bramy, kraty, ogrodzenia <czytaj dalej>
"Ndb" Sp. z o.o. w Organizacji

ul. Borowskiego 2 a -3, Gorzów Wlkp.
tel. 601 540 936
branża: Finansowanie, kredyty <czytaj dalej>

Chlorator od gorzowskich wodociągów
Dzięki Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji, cieki szpitala zakaźnego będą wolne ... <czytaj dalej>
Jak radzić sobie z lękiem
Od wtorku 31 marca, na kanale YouTube Akademia NFZ będą ... <czytaj dalej>
Siedem rad, jak nie dać się hackerom
SMS-y na temat szczepień przeciwko koronawirusowi z obietnicą zwrotu 70 ... <czytaj dalej>
Kto wytwarza więcej śmieci? Polak czy Duńczyk?
I co z tego wynika
Odpowiedzialne i efektywne gospodarowanie odpadami to jeden z największych problemów ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« kwiecień 2020 »
P W Ś C P S N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Pytania tendencyjne
Mamy w kraju stan epidemiczny. Dla zwykłego człowieka to stan nadzwyczajny. Wszystko od ponad tygodnia zmieniło się w życiu niemal każdego Polaka. Ale ta nadzwyczajna sytuacja dla niektórych nic nie ... <czytaj dalej>
Tajemnica mojej wyobraźni
Pod hasłem „Tajemnica mojej wyobraźni” rusza 18. edycja ogólnopolskiego konkursu <czytaj dalej>
Lubuskie Wawrzyny 2019 – zaproszenie do konkursu
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_2237.jpg
Hanna Kaup:
1IV2020 - prima aprilis
1IV2020. Wydawać by się mogło, że w sytuacji epidemii i coraz ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
31III2020 - coraz trudniej
31III2020. Ostatni dzień marca. Rząd w czasie kolejnej konferencji poinformował Polaków ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Czym jest koronawirus
Dr Dawid Ciemięga pochodzi z Tychów. Jest lekarzem pediatrą i ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Siedem rad, jak nie dać się hackerom
SMS-y na temat szczepień przeciwko koronawirusowi z obietnicą zwrotu 70 ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_5592:
Klepie. I wydaje mu się, że coś znaczy. <czytaj dalej>
Anonim_5256:
Człowieku, czy Ty masz jakąś podstawową wiedzę o rzeczywistości,czy tylko tak klepiesz? <czytaj dalej>
Anonim_6234:
myślę źe marszałek Polakowa specjalnie wzięła do siebie do zielonej góry chorych na koronawirusa z regionu gorzowskiego żeby wysłupłać jaki <czytaj dalej>
Anonim_8674:
Żenujące, ponizajace dla przyznajacego nagrode, ze nie sprawdza, nie czyta , nie weryfikuje i dla odbierajacego za to co zrobili tylu pracownikom. W <czytaj dalej>
Anonim_2726:
nosił wilk razy kilka, ponieśli jednego i drugiego wilka <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej