sobota 14 grudnia 2019     Alfred, Izydor
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Lepiej zapłać za odbiór odpadów
eGorzowska - 8538_yd3P7FmYS0mIHqz4IzI.jpgJeśli nie płacisz systematycznie za odbiór śmieci, dostaniesz upomnienie. Ale to nie koniec.

Związek Celowy Gmin MG-6 weryfikuje płatności za wywóz odpadów. - Każdy dłużnik otrzyma upomnienie ze wskazaniem kwot zaległych – poinformowała Iwona Marciniak z Biura ZCG MG-6.

Po otrzymaniu upomnienia, należy dokonać uregulowania kwot. Jeśli należna płatność we wskazanym terminie nie trafi na konto bankowe, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, który MG-6 przekaże urzędowi skarbowemu. Ten egzekucję należności może prowadzić także przez komornika.

Nową deklarację lub jej korektę należy złożyć w biurze MG-6 do 14 dni od zamieszkania w nieruchomości pierwszej osoby, zwiększenia lub zmniejszenia liczby mieszkańców danej nieruchomości (wprowadzenie, wyprowadzenie się, narodziny, zgon) oraz zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny lub nieselektywny).

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, jej właściciele lub zarządcy nową deklarację (lub jej korektę) muszą złożyć, gdy rozpoczęli lub zakończyli działalność, w przypadku zmiany sposobu gromadzenia odpadów lub gdy zajdzie konieczność zmiany liczby lub rodzaju pojemników.

Poniżej publikujemy pełen komunikat dotyczący obowiązków właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:


Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związek Celowy Gmin MG-6 objął systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wobec powyższego wszystkich obowiązują przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi wynikające z przyjętych przez rady gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i radę miasta Gorzowa Wlkp. regulaminów utrzymania czystości i porządku. Z analizy zapisów systemu biura związku wynika, że nie wszyscy znają i respektują podstawowe obowiązki, których nieprzestrzeganie doprowadza do powstawania znacznych kwot należnych związkowi. W celu uniknięcia nieporozumień w przyszłości należy respektować poniższe zasady.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ
Nową deklarację lub korektę wcześniej złożonej deklaracji składamy zawsze w terminie 14 dni od wystąpienia następujących zdarzeń:
– zamieszkania pierwszego mieszkańca w nieruchomości,
– zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość (wprowadzenie, wyprowadzenie się mieszkańca, narodziny dziecka, zgon mieszkańca),
– zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny).

Pamiętajmy!!
  •  na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi wpływa liczba osób w gospodarstwie domowym, więc w przypadku wyprowadzki domownika, wyjazdu na studia, narodzin lub zgonu, należy w terminie 14 dni złożyć w Biurze Związku Celowym Gmin MG-6 zmianę deklaracji. W przypadku zamieszkiwania w budynku wielolokalowym należy tę informację zgłosić do Zarządcy. Nie złożenie korekty deklaracji spowoduje naliczenie opłaty nawet w przypadku, gdy nastąpił zgon jednego z mieszkańców;
  • jeżeli nieruchomość została sprzedana, dotychczasowy właściciel, podobnie jak nowy właściciel, ma obowiązek złożyć zmianę deklaracji. W pierwszym przypadku będzie to tzw. deklaracja zerowa, natomiast w drugim przypadku nowy właściciel składa pierwszą deklarację i wskazuje w niej liczbę mieszkańców, jaka będzie zamieszkiwać nieruchomość oraz sposób gromadzenia odpadów. Jest to podstawa do wyposażenia przez MG-6 posesji w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA/ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ
Nową deklarację lub korektę deklaracji złożonej wcześniej należy złożyć zawsze w terminie 14 dni od wystąpienia następujących zdarzeń:
– rozpoczęcia działalności gospodarczej w nieruchomości/ powstania pierwszych odpadów komunalnych,
– zamknięcia działalności,
– konieczności zmiany liczby lub rodzaju pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,
– zmiany sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny).

UWAGA! Proszę pamiętać, że w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, wystawienie w danym miesiącu do odbioru, dodatkowych odpadów komunalnych, oprócz zadeklarowanej ilości (np. worków, kartonów, czy w innej formie), obliguje właściciela nieruchomości do złożenia w terminie 14 dni deklaracji korygującej, uwzględniającej rzeczywistą ilość wytwarzanych odpadów.

Ponadto:
  • nieruchomości niezamieszkałe, czyli firmy prowadzące działalność gospodarczą, obiekty usługowe, domki letniskowe bądź inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub też instytucje, deklarują ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. Ich ilość określają wybierając odpowiedni pojemnik, który zgromadzi wszystkie wytworzone na nieruchomości odpady. W przypadku zmiany ilości generowanych odpadów tj. ich zmniejszenia lub zwiększenia, nawet okresowo, należy w terminie 14 dni złożyć deklarację - bezpośrednio w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6 bądź też u Zarządcy nieruchomości,
  • deklarację zerową należy także złożyć w przypadku, gdy przedsiębiorca zawiesza lub zamyka działalność pod adresem, dla którego wcześniej złożył deklarację,
  • w każdym przypadku na złożenie deklaracji mamy 14 dni od dnia zaistnienia zmian będących podstawą ustalenia miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopiero po złożeniu deklaracji możliwe jest wnoszenie opłaty w zmienionej wysokości,
  • każda nieruchomość na jaką złożona została deklaracja ma swój indywidualny numer identyfikacyjny, a co za tym idzie ma też swój odrębny rachunek bankowy do dokonywania wpłat. Jeżeli nie jesteś pewien czy dokonujesz wpłat na odpowiedni rachunek, można to sprawdzić odwiedzając Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 lub dzwoniąc pod numer telefonu 95 7287 102.

Informujemy, że od marca br. biuro MG-6 prowadzi weryfikację stanu należności i ich egzekucję w przyjęty przepisami ordynacji podatkowej dwuetapowy sposób. W pierwszej kolejności dłużnik otrzymuje stosowne upomnienie wraz ze wskazaniem kwot zaległych, kosztami upomnień i odsetkami, jeśli występują, z informacją o terminie zapłaty zaległości na przysługujące dłużnikowi indywidualne konto bankowe. Jeśli płatność, w terminie i kwotach wskazanych w upomnieniu, nie trafi na konto, wówczas Związek przystępuje do drugiego kroku egzekucji – wystawia tytuł wykonawczy, który przekazuje, właściwemu ze względu na zamieszkanie podatnika, urzędowi skarbowemu, a ten prowadzi egzekucję należności nawet z wykorzystaniem instytucji komornika.

Przypominamy o bieżącym wypełnianiu swoich obowiązków.

Oprac. redakcja


24 kwietnia 2018 16:25, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Sesja budżetowa
W czwartek 19 grudnia odbędzie się XVII sesję Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Obrady rozpoczną się o godz. 14.00 w sali ... <czytaj dalej>
Ważny komunikat
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. wydała postanowienie o zasięgnięciu opinii biegłych lekarzy w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym w ... <czytaj dalej>
Taki kalendarz warto mieć
Dwanaście spośród tysięcy wyjątkowych fotografii Gorzowa sprzed lat autorstwa Waldemara Kućki trafiło do miejskiego kalendarza na 2020 rok. W Mikołajki, ... <czytaj dalej>
Koreańczycy w Gorzowie
Przedstawiciele Yanguu, miejscowości w Korei Południowej, odwiedzili w poniedziałek Gorzów. Spotkanie władz obu miast odbyło się w gorzowskiej filharmonii. Prezydent ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę

Sylwester na placu Grunwaldzkim
Miał być na Kwadracie, będzie na placu Grunwaldzkim. Tegoroczny sylwester ... <czytaj dalej>
Sesja budżetowa
W czwartek 19 grudnia odbędzie się XVII sesję Rady Miasta ... <czytaj dalej>
Koreańczycy w Gorzowie
Przedstawiciele Yanguu, miejscowości w Korei Południowej, odwiedzili w poniedziałek Gorzów. ... <czytaj dalej>
Co i jak będziemy jeść w 2020?
To może być wielka szóstka trendów żywieniowych. Świadomy konsumpcjonizm po ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« grudzień 2019 »
P W Ś C P S N
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Gorzowskie "wioski potiomkinowskie"
Ostatnia rozmowa jeszcze z dyrektorem Filharmonii Gorzowskiej Mariuszem Wróblem w radiu Gorzów odbiła się szerokim echem głównie wśród osób „zaangażowanych” w odejście tegoż. Jak się można było spodziewać, największe obrażenie (jak mawia ... <czytaj dalej>
Przedszkolaki nauczą mycia rąk
Przedszkolaki mogą wziąć udział w konkursie plastycznym z okazji Światowego <czytaj dalej>
Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 1f.jpg
Hanna Kaup:
Blues Noah na najwyższym poziomie
Takie koncerty jak ten niedzielny w wykonaniu Noah Wotherspoon Band ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Pomaganie ma sens
Z Fundacją Arka Bydgoszcz jestem związana od 15 lat. W ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Gdzie kupić auto?
Możliwości, jakie otwiera przed nami wtórny rynek ofert sprzedaży samochodów, ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Opieka nad osobą po udarze mózgu to także troska o siebie
Kiedy bliską osobę dotknie choroba neurologiczna, szereg obowiązków i trudności ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Alexander :
Вы всегда хотели - карта энск <czytaj dalej>
Anonim_5268:
Jest <czytaj dalej>
Anonim_5268:
Nie wystarczy, miliard na kolejne inwestycje nie wystarczy. Lotnisko zaległe. <czytaj dalej>
Anonim_5142:
Jeżeli się komuś włazi do domu, lub urządza pijacką imprezę pod oknami, to się pyta o zgodę (wszystko jedno kto tam mieszka, emeryt czy dziec <czytaj dalej>
Anonim_9989:
Niech wszyscy emeryci, renciści i wolne ptaki cżują się zaproszeni. <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej