niedziela 20 października 2019     Ireny, Kleopatry, Jana
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej

szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Pierwsza honorowa gorzowianka - fotorelacja
eGorzowska - 4059_uM3DynCTELKqXjoklrqY.jpg

Podczas 53. Sesji Rady Miasta przewodniczący Jerzy Sobolewski i prezydent Tadeusz Jędrzejczak wręczyli honorowe obywatelstwo miasta Gorzowa Teresie Marii Klimek oraz Edwardowi Korbanowi. Teresa Klimek jest pierwszą kobietą, która została wyróżniona tym tytułem.

Podczas uroczystej sesji zwołanej w Filharmonii Gorzowskiej 2 lipca z okazji 756. rocznicy miasta, na podstawie uchwał nr XLIV/521/2013, LI/587/2013 oraz XXXV/397/2012 przyznano Odznakę Honorową Miasta Gorzowa osobom:
- Grzegorz Depta,
- Aleksandra Dopierała,
- Roman Hak,
- Barbara Kaczmarek,
- Anna Wiktoria Kapszewicz,
- Stanisław Alfred Kondratowicz,
- Sabina Małyszko,
- Maria Marek,
- Tadeusz Okolita,
- Ewa Parfienowicz,
- Barbara Elżbieta Rampold,
- Krystyna Sienkiewicz,
- Wacław Wiśniewski,
- Dariusz Wróblewski,
- Karolina Naja,
- Krzysztof,Gonerski
oraz Drawex Sp.zo.o Zakład Pracy Chronionej.

Wcześniej przyznane odznaki odebrali również m.in.: Zofia Bilińska, Emilia Frank i Edward Cadler.

Zanim odznaczono wyróżnione osoby, laudację Teresy Klimek przedstawił radny Robert Surowiec, a Edwarda Korbana – Jan Kaczanowski.

Robert Surowiec o Teresie Klimek
Teresa Maria Klimek urodziła się 11 października 1929 roku w Hrubieszowie. W Gorzowie Wlkp. mieszka od 1953 roku.
Teresa Maria Klimek zdała maturę w 1949 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, a w 1966 r. uzyskała tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu . W 1976r. ukończyła podyplomowe studia z Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1976-1980 wprowadziła w II LO (jednej z 16 szkól w Polsce)informatykę, jako ministerialny eksperyment. Wychowała wiele pokoleń matematyków, absolwentów II LO, laureatów olimpiad matematycznych i studentów matematyki. Jej metodą wychowawczą był bliski kontakt z uczniami i wydobywanie ich indywidualności.

Teresa Maria Klimek w latach 70 XX wieku była współzałożycielką i działaczką Klubu Inteligencji Katolickiej w Gorzowie Wlkp. , który początkowo działał nielegalnie. Od 1998 roku jest prezesem KIK-u. Od 1998 jest współorganizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Gorzowie Wlkp.

Od 1980 r. zaangażowana w działalność NSZZ ”Solidarność”. Zakładała koła „Solidarności” Oświaty i Wychowania w gorzowskich szkołach. Delegatka na I Wojewódzki Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, wybrana do Zarządu Regionu . W latach 1980-1981 powołała Komitet Więzionych za Przekonania oraz w 1981 działaczka Stowarzyszenia nad Więźniami „Patronat” w Warszawie.

Internowana w Poznaniu i Gołdapi w okresie od 15 grudnia 1981 roku do 27 czerwca 1982 roku. Po uwolnieniu działaczka Diecezjalnego Komitetu Pomocy i podziemnej „Solidarności”- członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. Współpracowniczka Komisji ds. Interwencji i Praworządności NSZZ „ Solidarność” (założonej przez Zbigniewa Romaszewskiego). Kontrolowana przez SB w ramach prowadzonej przez Wydział III Spraw Operacyjnego Rozpoznania (SOR) „Pokolenie” oraz SOR „Faryzeusze”.

Inicjatorka zawiązania w Gorzowie Wlkp. Komitetu Pamięci Ofiar Katynia (03 kwietnia 1989 r.), a obecnie Honorowy Członek Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej.
W 1987 r. Inicjatorka powstania gorzowskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.
Dwukrotnie odznaczona Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania.
W 1999 r. wyróżniona nagrodą „Człowiek- Człowiekowi”.
Odznaczona Odznaką Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2005).
Wyróżniona Medalem „Pro Memoria”- przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (2005).
Zasłużona dla Województwa Lubuskiego (2009 r.)
Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski(2009).
Odznaczona Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2010).
Zasłużona dla Miasta Gorzowa Wlkp.(2010r.)

Teresa Klimek do kilkudziesięciu lat angażuje się w życie społeczne i kulturalne miasta Gorzowa Wlkp. oraz działalność charytatywną, niezależnie od sytuacji i konsekwencji, jakie wielokrotnie musiała za swoje zaangażowanie ponieść, zwłaszcza w latach 80. Wychowawczyni wielu pokoleń gorzowskiej młodzieży, konsekwentna w działaniu, wierna ideałom religijno-patriotycznym jest wzorem dla innych; wzorem poświęcenia się dla Polski i naszej małej ojczyzny, wzorem służby drugiemu człowiekowi i wzorem tolerancji. Bez jej zaangażowania zabrakło by w Gorzowie Wlkp. wielu cennych inicjatyw, bez których nasze miasto byłoby znacznie uboższe.
Gdy zadajemy pytanie o atuty Gorzowa Wlkp. słyszymy odpowiedzi, że jest to położenie miasta, estakada kolejowa, bulwar czy rozwijająca się S3, ale największym atutem miasta są jego mieszkańcy, którzy swą codzienną pracą zmieniają oblicze Gorzowa. Wśród tych mieszkańców jest jasno świecąca gwiazda p. Teresa Klimek. Można by zadać pytanie, co wyróżnia tą niepozorną drobną i skromną kobietę? Otóż p. Teresa otrzymała od Boga dar wielkiego serca i co ważne potrafi tym sercem dzielić się z innymi. Życzę dzisiaj wszystkim mieszkańcom Gorzowa Wlkp. wszystkim obecnym na dzisiejszej sesji i sobie samemu, abyśmy potrafili swoją drogę na ziemi przejść tak, jak czyni to pani Teresa Klimek.

Jan Kaczanowski o Edwardzie Korbanie
Urodził się 23 lutego 1937 roku w Chmielowicach w małej wiosce pod Kielcami.
Liceum Pedagogiczne ukończył w Myśliborzu w 1955r.,a następnie studia pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Na tym samym uniwersytecie ukończył podyplomowe studia z administracji. W latach następnych z powodzeniem skończył również Studium Nauczycielskie w Szczecinie.
Działacz społeczny, kulturalny i polityczny. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego, karierę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel.
Znaczny okres swego życia spędził w Myśliborzu, gdzie dał się poznać jako wybitny społecznik. Był radnym przez trzy kadencje, ławnikiem w sądzie, aktywnym działaczem organizacji młodzieżowych. Wiele sił i energii poświęcił animacji i rozwojowi życia kulturalnego na ziemi myśliborskiej. Był współzałożycielem Myśliborskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.

Fakt ten wpłynął na powierzenie mu funkcji Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w nowopowstałym województwie gorzowskim. Na tym stanowisku miał poważne zasługi w organizowaniu wojewódzkich instytucji upowszechniania kultury, rozwijaniu środowisk artystycznych i twórczych Gorzowa i województwa. Brał aktywny udział w tworzeniu infrastruktury służącej upowszechnianiu kultury, odnawianiu zabytków w miastach i gminach regionu.

Współuczestniczył w rozwijaniu ważnych imprez kulturalnych i artystycznych, a także w inicjowaniu nowych, do których należały Myśliborskie Spotkania Młodych Twórców, Krajowy Przegląd Dorobku Kulturalnego Wsi Polskiej w Przytocznej, Gorzowskie konfrontacje fotograficzne oraz zapoczątkowanie Gorzowskich Spotkań Teatralnych. Wiele tych przedsięwzięć jest kontynuowanych do dziś co dowodzi ich trafności i zaspokajaniu społecznego zapotrzebowania.
Był inicjatorem utworzenia w Gorzowie Zakładu Pracowni Konserwacji Zabytków. Współtworzył Obywatelski Wojewódzki Komitet Odnowy Pomników Walk i Męczeństwa oraz Gorzowskiego Towarzystwa Kultury, któremu przez pewien czas przewodniczył.

To właśnie Edward Korban przyczynił się do odrestaurowania gorzowskiego spichlerza i odbudowy obiektu dawnego Wojewódzkiego Domu Kultury. Dzięki jego staraniom nastąpił znaczny rozwój środowiska artystycznego. W obiektach gorzowskiego Stilonu z myślą o twórcach została utworzona znakomicie funkcjonująca galeria Biura Wystaw Artystycznych.
Jego osobistą zasługą jest przekonanie władz Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do nadbudowania jednego piętra w wieżowcach na Osiedlu Staszica z przeznaczeniem na pracownie i mieszkania dla młodych artystów.

Wyrazem uznania dla osiągnięć kulturalnych miasta i województwa była decyzja Ministra Kultury i Sztuki o organizacji ogólnopolskiej inauguracji roku kulturalnego i sezonu artystycznego w 1987 r. Było to duże wydarzenie i wspaniała okazja do promocji osiągnięć kulturalnych i artystycznych naszego miasta.
W 1998 roku oddelegowany został do pracy w Komitecie Wojewódzkim PZPR, gdzie tam również odpowiedzialny był za sprawy kultury i oświaty.
Przejście na emeryturę nie oznaczało dla niego zakończenia aktywności społecznej. Zaangażował się bardzo mocno w działalność gorzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego jest wieloletnim prezesem. Kierowane przez niego stowarzyszenie stało się prężną organizacją skupiającą ponad kilkuset członków tylko w samym Gorzowie. Zaangażowanie i praca na rzecz seniorów sprawia, iż w okresie tzw. „jesieni życia” nie pozostają samotni, a wręcz przeciwnie, mogą się cieszyć pełnią życia.
Przy wydatnej pomocy sponsorów samych słuchaczy wyremontowano i rozbudowano bazę Uniwersytetu. Dzięki temu powstały piękna galeria, w której prezentowane są prace studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uniwersytet prowadzi liczne koła zainteresowań, rozmaite zajęcia co składa się na przebogatą otwartą ofertę dla wszystkich seniorów. Swoją pracę prowadzą m.in. cztery chóry, dwa kabarety, sekcje plastyczne, zespół tańca. W sumie można naliczyć kilkadziesiąt sekcji przedmiotowych w samym Gorzowie. Za swoją pełną pasji działalność był nominowany do konkursu „Człowieka Roku” ogłoszonego przez Wojewodę Lubuskiego.
Jego zasługi i dokonania zostały zauważone i wyróżnione wieloma odznaczeniami zarówno na niwie wojewódzkiej jak i krajowej, między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, tytułem Seniora Roku Województwa Lubuskiego w 2009r., oraz nagrodą kulturalną Gorzowa Wlkp. „Motyl”.
Niedawno uhonorowany został przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Z wielką dumą przyjął list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Działalność i życie Pana Edwarda Korbana pokazują typowy los całego pokolenia Polaków, którzy swoją wytrwałością i w wielkim trudzie dochodzili tak do społecznego awansu, jak i do wielu osiągnięć służących całemu społeczeństwu.
Trudno więc dziś kontestować dorobek 50 lat pracy poświęconej oświacie i kulturze. Przemawia za tym Jego piękny życiorys oraz wielki autorytet, jakim cieszy się wśród gorzowian. Jest godny tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gorzowa.

Oprac. red.
foto Hanna Kaup

Fotorelacja:
http://www.egorzowska.pl/pokaz,galeria,0,0,2013-07-03_pierwsza_honorowa_gorzowianka,

http://www.egorzowska.pl/pokaz,galeria,0,0,2013-07-03_pierwsza_honorowa_gorzowianka__fotorel,


3 lipca 2013 16:54, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Porozmawiajmy o budżecie obywatelskim

Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego powoli dobiega końca. Zapraszamy mieszkańców do dyskusji na temat całego procesu, regulaminu, oceny oraz ewentualnych uwag. O ... <czytaj dalej>
Centrum Gorzowa od-nowa
W Gorzowie powstanie atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Spójna przestrzeń w przyszłości połączy nadwarciański bulwar z ulicą Sikorskiego ... <czytaj dalej>
Grand Prix za kampanię promocyjną
Miasto Gorzów otrzymało nagrodę Grand Prix w konkursie KRYSZTAŁY PR w kategorii najlepsza kreatywna kampania promocyjna. To wyróżnienie za działania ... <czytaj dalej>
Czytajcie, żebyście później nie tracili nerwów
W poniedziałek (7 października) wykonawca modernizacji estakady kolejowej przystąpi do prac związanych z kanalizacją deszczową na ulicy Jancarza (w rejonie ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę

Porozmawiajmy o budżecie obywatelskim

Tegoroczna edycja budżetu obywatelskiego powoli dobiega końca. Zapraszamy mieszkańców do ... <czytaj dalej>
Przyjdź na Wieczór z Grami Planszowymi
Znasz Warcaby, Chińczyka, Monopoly czy Scrabble? Masz ochotę zagrać w ... <czytaj dalej>
Nauczycielskie nagrody
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 69 nauczycieli gorzowskich placówek oświatowych ... <czytaj dalej>
Gloria Artis dla prof. Rymara
Podczas inauguracji sezonu kulturalnego 2019/2020 w Filharmonii Gorzowskiej wręczono medal ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
« październik 2019 »
P W Ś C P S N
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_hanna.jpg
Hanna Kaup:
Gorzów ma ludzi, których warto naśladować
Skończyły się wakacje, skończyło lato i tylko jeszcze wyjazdy do lasu dają namiastkę radości, bo w tym roku lasy pełne grzybów. Jeśli przyjrzeć się forom internetowym, to aż dziw bierze, ... <czytaj dalej>
Podróże moich marzeń - konkurs
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to jeden z największych w Polsce przeglądów <czytaj dalej>
Historyczna pamięć miasta
Młodzieży, weź udział w konkursie „Historyczna pamięć Miasta – Gorzów <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - dsc_1390.jpg
Hanna Kaup:
Radosny sezon grzybowy
Choć wielu prorokowało, że z powodu suchego lata w lasach ... <czytaj dalej>
Hanna Kaup:
Zniewalający koncert
W minionym tygodniu odbyła się w Gorzowie I ogólnopolska konferencja ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Trzeba sadzić drzewa
Najskuteczniejszym sposobem walki z globalnym ociepleniem jest sadzenie drzew. Szwajcarscy ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Profilowanie, mikrotargetowanie i niejawni nadawcy
Facebook umożliwia docieranie do bardzo specyficznych grup wyborców ze specjalnie ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Daniel :
A 2014 analysis conducted by Veterinary Pet Insurance Co. showed that the average cost per pet to prevent dental disease is just one-third of the aver <czytaj dalej>
Anonim_7864:
krzywde sie robi dzieciom
zmuszajac je do uzyskiwania srednich powyzej 5.0

kujony nie beda miec zycia

400zl stypendium a sy <czytaj dalej>
Anonim_4362:
lepiej w Różankach. obok asfaltowni. <czytaj dalej>
Anonim_9152:
Z tym redaktorem to bym nie przesadzała. naczelna i wydawca i owszem. rączka rączkę myje. pieniążek za lokowanie produktu wpadnie. redaktorem to <czytaj dalej>
Anonim_2211:
ja chcialam wlasnie Pania nasladowac,ale lenistwo jakos mnie meczy. A poza tym : nasladownictwo lepsze od wlasnych pomyslow, inwencji, fantazji ??? <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej